Uutishuone

Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2015

30.7.2015 08:00

ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2015

Atria-konsernin liikevoitto edellisvuoden tasolla

Huhti-kesäkuu 2015

- Konsernin liikevaihto laski 9,1 prosenttia 337,5 miljoonaan euroon (371,4 milj. euroa). Vertailukelpoisin valuuttakurssein lasku oli 7,3 prosenttia.
- Konsernin liikevoitto oli 8,4 miljoonaa euroa (8,4 milj. euroa) eli 2,5 prosenttia (2,3 %) liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyy yhteensä +1,9 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (-0,4 milj. euroa).
- Atria osti luomuleivänpäällisiä valmistavan Aalbaek Specialiteterin liiketoiminnan Tanskassa.
- Falbygdens-juustoliiketoiminnan myynti Arlalle Ruotsissa toteutui 1.4.2015.
- Campofarmin sikalakiinteistöt Venäjällä myytiin.
- Nettovelkaantumisaste oli 58,8 prosenttia (31.12.2014: 61,8 %).

Tammi-kesäkuu 2015
- Konsernin liikevaihto laski 6,6 prosenttia 652,1 miljoonaan euroon (698,4 milj. euroa). Vertailukelpoisin valuuttakurssein lasku oli 4,2 prosenttia.
- Konsernin liikevoitto oli 9,1 miljoonaa euroa (5,8 milj. euroa) eli 1,4 prosenttia (0,8 %) liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä yhteensä +1,9 miljoonaa euroa (-1,2 milj. euroa).
- Atria käynnisti 36 miljoonan euron investoinnin Suomessa Nurmon sikaleikkaamon uudistamiseksi.

 

 

  Q2 Q2 H1 H1  
Milj. € 2015 2014 2015 2014 2014
Konserni          
   Liikevaihto   337,5   371,4   652,1   698,4   1 426,1
   Liikevoitto 8,4 8,4 9,1 5,8 40,6
   Liikevoitto- % 2,5 % 2,3 % 1,4 % 0,8 % 2,8 %
   Tulos ennen veroja 6,0 9,9 4,4 4,1 34,0
   Osakekohtainen tulos, € 0,18 0,28 0,11 0,09 0,93
   Kertaluonteiset erät* 1,9 -0,4 1,9 -1,2 1,0
 
Liikevaihto segmenteittäin
         
    Atria Suomi 233,7 246,5 445,9 463,4 945,5
    Atria Skandinavia 80,3 95,4 165,4 183,8 371,9
    Atria Venäjä 21,5 25,9 37,3 47,3 98,8
    Atria Baltia 8,9 9,6 16,5 17,0 34,5
  Liikevoitto segmenteittäin          
    Atria Suomi 4,7 5,9 6,6 6,2 33,6
    Atria Skandinavia 2,5 3,4 4,4 4,4 14,9
    Atria Venäjä 1,9 -1,1 -0,3 -3,2 -5,7
    Atria Baltia 0,2 -0,1 0,1 -0,3 -0,0
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihin          
           


Huhti-kesäkuu 2015

Atria-konsernin
huhti-kesäkuun liikevaihto oli 337,5 miljoonaa euroa (371,4 milj. euroa). Liikevaihto laski 33,8 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon lasku johtui heikosti käynnistyneestä grillaussesongin myynnistä ja Falbygdens-juustoliiketoiminnan siirtymisestä Arlalle 1.4.2015. Liikevoitto oli 8,4 miljoonaa euroa (8,4 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy yhteensä +1,9 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (-0,4 milj.euroa).

Atria osti tanskalaisen leivänpäällisiä valmistavan Aalbaek Specialiteter A/S:n liiketoiminnan 5,5 miljoonalla eurolla. Aalbaekin vuosittainen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa. Aalbaek on Tanskan merkittävin luomuleivänpäällisiin keskittynyt tuotemerkki. Kauppa vahvistaa Atrian markkinajohtajuutta leivänpäällisissä Tanskassa. Kaupassa Atrialle siirtyivät Aalbaekin tuotemerkit, liiketoiminta sopimuksineen sekä Farressa sijaitseva lihavalmistekauppa tuotantotiloineen. Liiketoiminta siirtyi Atrialle 11.5.2015 alkaen.


Ruotsin kilpailuvirasto (KKV) hyväksyi 11.3.2015 antamallaan päätöksellä Atria Skandinavian Falbygdens-juustoliiketoiminnan myynnin Arlalle. Kauppahinta on noin 30 miljoonaa euroa, kun kauppasopimuksen mukainen nettokäyttöpääoman muutos on huomioitu. Liiketoiminnot siirrettiin Arla Foods AB:hen 1.4.2015.  Liiketoiminnan myynti pienentää Atrian vuosittaista liikevaihtoa noin 52 miljoonalla eurolla ja liikevoittoa noin 3 miljoonalla eurolla.

Atria myi 24.6.2015 venäläisen tytäryhtiön 4,5 miljoonalla eurolla. Yhtiö omisti Moskovan lähistöllä sijaitsevan maatilan kiinteistöineen. Myynnistä kirjattiin kertaluonteisina erinä 0,6 miljoonan euron kustannukset ja lisäksi yhtiön omaan pääomaan kerryttämät muuntoerot paransivat tulosta 2,5 miljoonalla eurolla.

Atria Suomen huhti-kesäkuun liikevaihto oli 233,7 miljoonaa euroa (246,5 milj. euroa), jossa oli laskua 12,8 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon lasku johtui kuluttajakysynnän heikentymisestä. Alkukesän grillaussesonki käynnistyi myöhässä, mikä supisti Atrian edustamien tuoteryhmien kokonaismarkkinaa noin 2 prosenttia arvossa mitattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa (5,9 milj. euroa). Liikevoiton kehitystä painoi kansainvälisen lihamarkkinan ylitarjonnasta johtuva hintojen lasku. Atria Suomen kustannustehokkuus on pysynyt hyvällä tasolla.

Atria Skandinavian huhti-kesäkuun liikevaihto oli 80,3 miljoonaa euroa (95,4 milj. euroa). Liikevaihto vertailukelpoisilla valuuttakursseilla oli edellisen vuoden vastaavan jakson tasolla, kun ei oteta huomioon Falbygdens-juustoliiketoiminnan myynnistä ja Aalbaekin ostosta aiheutuneita muutoksia. Huhti-kesäkuun liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa (3,4 milj. euroa).  Liikevoiton lasku johtui pääosin Falbygdens-juustoliiketoiminnan myynnistä.


Atria Venäjän huhti-kesäkuun liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa (25,9 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi 6,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon kasvu johtui toteutetuista hinnankorotuksista. Liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (-1,1 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä yhteensä +1,9 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (-1,1 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoista liikevoittoa parantavat tekijät olivat tehdyt hinnankorotukset, kannattamattomien tuotteiden karsinta ja teollisten toimintojen kustannustehokkuuden parantuminen.

Atria Baltian huhti-kesäkuun liikevaihto oli 8,9 miljoonaa euroa (9,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (-0,1 milj. euroa). Vertailuvuoteen sisältyy kertaluonteisia kuluja 0,4 miljoonaa euroa. Kylmä alkukesä on vähentänyt grillattavien tuotteiden myyntiä. Vienti- ja tukkumyynnin sekä alkutuotannon kannattavuus heikkeni, mikä johtui Euroopan lihamarkkinoiden ylitarjontatilanteesta.


Tammi-kesäkuu 2015

Atria-konsernin
tammi-kesäkuun liikevaihto oli 652,1 miljoonaa euroa (698,4 milj. euroa). Liikevaihto laski 46,3 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon lasku johtui heikosti käynnistyneestä grillaussesongin myynnistä, Falbygdens-juustoliiketoiminnan siirtymisestä Arlalle ja ruplan arvon heikentymisestä vertailukauteen nähden. Liikevoitto oli 9,1 miljoonaa euroa (5,8 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy +1,9 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (-1,2 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 7,2 miljoonaa euroa (7,1 milj. euroa).

Vuoden alussa Atria Suomi käynnisti Nurmon sikaleikkaamon rakentamiseen ja uudistamiseen liittyvän noin 36 miljoonan euron investoinnin. Nurmon nykyisen sikaleikkaamon yhteyteen rakennetaan uutta tuotantotilaa ja olemassa olevia tuotantotiloja uudistetaan ja automatisoidaan viimeisintä tuotantotekniikkaa hyödyntäen. Investoinnin myötä Atrian sikaleikkaamon tuottavuus ja kannattavuus paranevat merkittävästi. Investoinnin arvioidaan tuovan noin 8 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt leikkaamon toimintaan.

Atria osti toukokuussa tanskalaisen leivänpäällisiä valmistavan Aalbaek Specialiteter A/S:n liiketoiminnan 5,5 miljoonalla eurolla. Aalbaekin vuosittainen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa. Aalbaek on Tanskan merkittävin luomuleivänpäällisiin keskittynyt tuotemerkki. Kauppa vahvistaa Atrian markkinajohtajuutta leivänpäällisissä Tanskassa. Kaupassa Atrialle siirtyivät Aalbaekin tuotemerkit, liiketoiminta sopimuksineen sekä Farressa sijaitseva lihavalmistekauppa tuotantotiloineen. Liiketoiminta siirtyi Atrialle 11.5.2015 alkaen.


Ruotsin kilpailuvirasto (KKV) hyväksyi 11.3.2015 antamallaan päätöksellä Atria Skandinavian Falbygdens-juustoliiketoiminnan myynnin Arlalle. Kauppahinta on noin 30 miljoonaa euroa, kun kauppasopimuksen mukainen nettokäyttöpääoman muutos on huomioitu. Liiketoiminnot siirrettiin Arla Foods AB:hen 1.4.2015.  Liiketoiminnan myynti pienentää Atrian vuosittaista liikevaihtoa noin 52 miljoonalla eurolla ja liikevoittoa noin 3 miljoonalla eurolla.

Atria myi 24.6.2015 venäläisen tytäryhtiön 4,5 miljoonalla eurolla. Yhtiö omisti Moskovan lähistöllä sijaitsevan maatilan kiinteistöineen. Myynnistä kirjattiin kertaluonteisina erinä 0,6 miljoonan euron kustannukset ja lisäksi yhtiön omaan pääomaan kerryttämät muuntoerot paransivat tulosta 2,5 miljoonalla eurolla.

Katsauskauden kokonaisinvestoinnit olivat 28,8 miljoonaa euroa (48,9 milj. euroa). Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta - investointien rahavirta) oli 28,5 miljoonaa euroa (-12,8 milj. euroa) ja nettovelka oli 237,2 miljoonaa euroa (31.12.2014: 250,7 milj. euroa).

Atria Suomen tammi-kesäkuun liikevaihto oli 445,9 miljoonaa euroa (463,4 milj. euroa), jossa oli laskua 17,5 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon lasku johtui kuluttajakysynnän heikentymisestä ja Atrian edustamien tuoteryhmien kokonaismarkkinan supistumisesta. Liikevoitto oli 6,6 miljoonaa euroa (6,2 milj. euroa). Liikevoiton kehitystä on painanut kansainvälisen lihamarkkinan ylitarjonnasta johtuva lihan hintojen lasku. Vertailukauden liikevoittoon sisältyi 0,8 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja.

Atria Skandinavian
tammi-kesäkuun liikevaihto oli 165,4 miljoonaa euroa (183,8 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui pääosin Falbygdens–juustoliiketoiminnan myynnistä, joka toteutui 1.4.2015. Tammi-kesäkuun liikevoitto oli 4,4 miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa).

Atria Venäjän tammi-kesäkuun liikevaihto oli 37,3 miljoonaa euroa (47,3 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi 6,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon kasvu johtui toteutetuista hinnankorotuksista. Liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-3,2 milj. euroa). Liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä yhteensä +1,9 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli -2,2 miljoonaa euroa (-3,2 milj. euroa). Alkuvuoden aikana liiketulosta painoivat kohonneet raaka-ainekustannukset ja heikentynyt kulutuskysyntä.

Atria Baltian tammi-kesäkuun liikevaihto oli 16,5 miljoonaa euroa (17,0 milj. euroa). Tammi-kesäkuun liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (-0,3 milj. euroa). Vertailukauden tulokseen sisältyy kertaluonteisia kuluja 0,4 miljoonaa euroa. Pitkään jatkunut kansainvälisen lihamarkkinan ylitarjontatilanne ja vähittäiskaupan kova hintakilpailu ovat painaneet lihan hintoja. Tämä on lisännyt tuoreen lihan kulutusta, mutta toisaalta pienentänyt lihavalmisteiden kulutusta.  Alhainen hintataso on vähentänyt myynnin kannattavuutta.

 

Tunnusluvut        
milj. EUR 30.6.15 30.6.14   31.12.14
         
Oma pääoma/osake, EUR 14,14 14,19   14,22
Korolliset velat 240,1 324,0   254,1
Omavaraisuusaste, % 45,1 40,9   44,0
Velkaantumisaste, % 59,5 80,1   62,6
Nettovelkaantumisaste, % 58,8 79,0   61,8
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 28,8 48,9   62,7
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 4,4 7,0   4,4
Henkilöstö keskimäärin 4 399 4 845   4 715Tulevaisuuden näkymät

Konsernin liikevoitto vuonna 2014 ilman kertaluonteisia eriä oli 39,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 liikevoiton ennustetaan olevan samalla tasolla. Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan pienenevän.


Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen 1.1. – 30.6.2015 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atriagroup.com.

Lisätietoja: Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.Kutsu tiedotustilaisuuteen

Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 30.7.2015 klo 10.00 Atria Oyj:n Helsingin toimistolla osoitteessa Läkkisepäntie 23, Helsinki. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atriagroup.com/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.


ATRIA OYJ
Hallitus

JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com

Liitetiedostot