Uutishuone

Atria Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano

8.12.2015 12:00

Atria Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano

Atria Oyj:n yhtiökokouksen päättämään nimitystoimikuntaan on valittu seuraavat henkilöt:

- maanviljelijä Hannu Hyry, Lihakunnan edustaja
- maanviljelijä Henrik Holm, Pohjanmaan Lihan edustaja
- maanviljelijä Juho Anttikoski, Itikka osuuskunnan edustaja
- osakesijoitusjohtaja Timo Sallinen, Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Varman
edustaja
- asiantuntijajäsen agrologi Seppo Paavola, Atria Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Nimitystoimikunta on valinnut keskuudestaan Juho Anttikosken toimikunnan puheenjohtajaksi. Nimitystoimikunta
valmistelee hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkitsemista sekä hallituksen jäsenten valintaa koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään 1.2.2016.

Nimitystoimikuntaan valitaan seuraavaa yhtiökokousta edeltävän marraskuun alun tilanteen mukaan osakkeenomistajat tai näiden edustajat, jotka omistavat KII-sarjan osakkeita, sekä suurin sellainen A-sarjan osakkeenomistaja, joka ei omista KII-sarjan osakkeita, tai tällaisen osakkeenomistajan edustaja. Mikäli suurin A-sarjan osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle A-sarjan osakkeenomistajalle. Itikka osuuskunta, Lihakunta ja Osuuskunta Pohjanmaan Liha ovat KII-sarjan osakkeenomistajia.

Atria Oyj
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

JAKELU

www.atriagroup.com
Keskeiset tiedotusvälineet
Nasdaq OMX Helsinki Oy