Uutishuone

Vuoden kalkkunatuottajaksi on valittu Tarja ja Harri Uusitalo Teuvalta

27.10.2014 11:53
Vuoden kalkkunatuottajaksi on valittu Tarja ja Harri Uusitalo Teuvalta

Uusitalon maatalousyrittäjäpari kasvattaa kalkkunoita Teuvan Äystön kylässä. Ensimmäiset kalkkunat tulivat Uusitalon tilalle vuonna 2002. Kasvatuspaikkoja on tällä hetkellä12 000 linnul-le. Kalkkunatuotannon lisäksi Uusitaloilla on marjanviljelyä, metsätaloutta ja metsäurakointia sekä peltoviljelyä. Kalkkunoiden syömästä rehusta reilu viidesosa tulee suoraan tilan omilta pelloilta. Tähän mennessä tilalla on ehtinyt kasvaa 24 kalkkunaparvea, jotka ovat tuottaneet lihaa reilut 2 milj. kg.

Vuoden kalkkunatuottajan valitsevat Suomen Siipikarjaliitto sekä Länsi-Kalkkuna Oy.

Uusitalot panostavat eläinten hyvinvointiin tekemällä tarkkaa ja huolellista työtä koko kasvatuskauden ajan. Lisäksi he toimivat ak-tiivisesti yhteistyössä koko kalkkunan tuotan-toketjun kanssa.

Esimerkillinen työtä pelkäämätön asenne kalkkunakasvatukseen ja sen ansiosta saadut hyvät tulokset ovatkin perustellusti tuoneet valinnan vuoden kalkkunatuottajaksi!

Suomalaisella kalkkunanlihalla on kysyntää. Tänä vuonna kuluttajan on oltava hyvissä ajoin asialla, jos mielii saada kotimaista kalkkunaa joulupöytään.

Parasta aikaa on meneillään hanke "Kotimaisten kalkkunatuottajien kilpailukyvyn parantami-nen arvontuottoa lisäämällä". Hankkeessa selvitetään, millaisilla tuotantomenetelmillä alku-tuotanto voisi vastata kuluttajien tarpeisiin ja minkälaisia toiminnallisia muutoksia kuluttajien odotukset voivat aiheuttaa kalkkunatuotantoon. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla suomalainen kalkkunantuotanto voi kustannustehokkaasti profiloitua kuluttajien tarpeiden mukaisesti luoden tuotannolle lisäarvoa. Hanke kestää tämän vuoden loppuun ja sitä koordi-noi Satafood kehittämisyhdistys ry.

Lisätietoja:

Kehitysasiantuntija Elina Kari, Satafood Kehittämisyhdistys ry, 040 6741 754, elina.kari@satafood.net

Alkutuotantopäällikkö Sirkka Karikko, Länsi-Kalkkuna Oy, 040 559 7250, sirkka.karikko@lansikalkkuna.fi

Kalkkunatuottaja Harri Uusitalo, 0400 269 288