Uutishuone

Nimitysuutiset: A-Rehu Oy:ssä ja Atria Suomi Oy:ssä

17.11.2014 14:07
Nimitysuutiset: A-Rehu Oy:ssä ja Atria Suomi Oy:ssä

A-Rehu Oy

Stefan Saaristo aloittaa A-Rehu Oy:n rehuliiketoiminnan vastuullisena johtajana 1.1.2015. Hän raportoi A-Rehun toimitusjohtaja Jari Leijalle. Stefan Saariston vastuualueeseen kuuluu rehun lisäksi lihan strategiatyö ja vastuu kehityshankkeiden rahoituksesta.

Ilkka Ala-Fossi aloittaa A-Rehu Oy:n raaka-aineostoista ja tuotannosta vastaavana johtajana 1.1.2015. Ilkka Ala-Fossi raportoi Stefan Saaristolle.

Atria Suomi Oy
Pekka Korpeinen on nimitetty 10.11.2014 alkaen Atria Suomi Oy:n kysynnän suunnittelusta sekä lihan ja siipikarjan ohjauksesta vastaavaksi johtajaksi. Hän raportoi varatoimitusjohtaja Jari Leijalle.