Uutishuone

Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013

26.4.2013 08:00

ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2013

Atria-konsernin liikevaihto ja -voitto paranivat

- Liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa)
- Liikevaihto oli 328,4 miljoonaa euroa (308,6 milj. euroa)
- Atria Suomen liikevoitto oli 6,7 miljoonaa euroa (5,2 milj. euroa)
- Atria Skandinavian liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa)
- Atria Venäjän liiketulos oli -3,1 miljoonaa euroa (-3,3 milj. euroa)
- Atria Baltian liiketulos oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,5 milj. euroa)
- Konsernin omavaraisuusaste oli 41,5 prosenttia  (31.12.2012: 41,5 %)
  Q1    
Milj. € 2013 2012   2012
Liikevaihto 328,4 308,6   1 343,6
Liikevoitto 3,2 0,1   30,2
Liikevoitto % 1,0 0,0   2,2
Voitto ennen veroja 0,7 -3,0   18,9
Osakekohtainen tulos, € -0,03 -0,19   0,35
Kertaluonteiset erät* 1,1 0,0   -0,5

*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihin

Katsaus 1.1. - 31.3.2013

Atria-konsernin
tammi-maaliskuun liikevaihto oli 328,4 miljoonaa euroa (308,6 milj. euroa), ja se kasvoi 19,8 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto parani edellisvuodesta 3,1 miljoonaa euroa ja oli 3,2 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy 1,1 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto, joka johtuu arvonalentumistappioiden peruuttamisesta myytävänä olleesta kiinteistöstä. Kiinteistöä tullaan jatkossa käyttämään omassa tuotannossa.

Katsauskaudella Atria laski liikkeeseen 50 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan. Saadut varat käytetään jälleenrahoitukseen ja konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. Laina-aika on viisi vuotta ja lainalle maksetaan 4,375 prosentin kuponkikorkoa. Joukkovelkakirjat ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta – investointien rahavirta) oli -3,8 miljoonaa euroa (-5,5 milj. euroa) ja nettovelka oli 372,1 miljoonaa euroa (411,6 milj. euroa).

Atria Suomen tammi-maaliskuun liikevaihto oli 205,1 miljoonaa euroa (188,5 milj. euroa), jossa oli kasvua 16,6 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto, 6,7 miljoonaa euroa (5,2 milj. euroa), oli 1,5 miljoonaa euroa vertailujaksoa parempi. Liikevoittoon sisältyy 1,1 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto, joka johtuu arvonalentumistappioiden peruuttamisesta myytävänä olleesta kiinteistöstä. Kiinteistöä tullaan jatkossa käyttämään omassa tuotannossa. Liikevoittoa paransivat myös vertailujaksoa korkeammat myyntihinnat ja hieman suuremmat myyntivolyymit. Liharaaka-aineiden hinnat olivat edelleen nousussa.

Atria Skandinavian tammi-maaliskuun liikevaihto oli 94,2 miljoonaa euroa (89,5 milj. euroa), jossa oli kasvua 4,7 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi 1,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa). Liharaaka-ainekustannukset ovat edelleen pysyneet korkeina ja painoivat liikevoiton kehitystä.

Atria Venäjän tammi-maaliskuun liikevaihto oli 27,4 miljoonaa euroa (28,3 milj. euroa). Paikallisessa valuutassa liikevaihto laski 1,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos oli -3,1 miljoona euroa (-3,3 milj. euroa). Teollisen liiketoiminnan tulos parani ja tehostustoimenpiteet tuottivat tulosta. Viime vuoden lopulla käynnistynyt alkutuotannon kannattavuuden heikentyminen painoi edelleen alkuvuoden tulosta.

Atria Baltian tammi-maaliskuun liikevaihto oli 7,2 miljoonaa euroa (7,9 milj. euroa), jossa oli laskua 0,7 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos -0,4 miljoonaa euroa (-0,5 milj. euroa) oli 0,1 miljoonaa euroa vertailujaksoa parempi.

Tunnusluvut

milj. EUR 31.3.13 31.3.12   31.12.12
         
Oma pääoma/osake, EUR 15,24 14,94   15,15
Korolliset velat 379,7 420,0   370,5
Omavaraisuusaste, % 41,5 40,1   41,5
Velkaantumisaste, % 87,4 98,8   85,9
Nettovelkaantumisaste, % 85,7 96,8   84,3
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 8,8 11,0   56,2
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 2,7 3,6   4,2
Henkilöstö keskimäärin 4 670 4 991   4 898

Tulevaisuuden näkymät

Konsernin liikevoitto vuonna 2012 oli 30,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 liikevoiton ennustetaan olevan tätä suurempi. Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran.

Osingonjakoehdotus

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2012 osinkoa 0,22 euroa osakkeelle.

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen 1.1. – 31.3.2013 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atriagroup.com.

Lisätietoja:
Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684224.


Kutsu tiedotustilaisuuteen

Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 26.4.2013 klo 9.30 Helsingissä Finlandia-talolla, Elissa-sali, sisäänkäynti M3-ovesta. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atriagroup.com/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.


ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja


JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com

Liitetiedostot