Uutishuone

Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2012

1.11.2012 08:00

ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2012

Atria-konsernin liikevoitto parani oleellisesti

- Tammi-syyskuun liikevoitto parani 22,4 miljoonaan euroon (3,8 milj. euroa)
- Liikevaihto oli 982,9 miljoonaa euroa (963,1 milj. euroa)
- Atria Suomen liikevoitto nousi 25,5 miljoonaan euroon (12,2 milj. euroa)
- Atria Skandinavian liikevoitto laski 6,3 miljoonaan euroon (9,7 milj. euroa)
- Atria Venäjän liiketulos parani ja oli -4,7 miljoonaa euroa (-14,5 milj. euroa), kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,6 miljoonaa euroa positiivinen (-3,3 milj. euroa)
- Konsernin omavaraisuusaste oli 39,4 prosenttia (31.12.2011: 39,5 %)

 
  Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3  
Milj. € 2012 2011 2012 2011 2011
Liikevaihto 341,1 325,5 982,9 963,1 1301,9
Liikevoitto 16,6 9,0 22,4             3,8 8,0
Liikevoitto % 4,9 2,8 2,3 0,4 0,6
Voitto ennen veroja 13,1 5,4 12,9 -5,5 -4,7
Osakekohtainen tulos, € 0,31 0,13 0,17 -0,21 -0,24
Kertaluonteiset erät* 0,0 0,0 0,0 0,1 -2,2

*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihin

Katsaus 1.7. – 30.9.2012

Atria-konsernin heinä-syyskuun liikevaihto oli 341,1 miljoonaa euroa (325,5 milj. euroa), ja se kasvoi 15,6 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto parani edellisvuodesta 7,6 miljoonaa euroa ja oli 16,6 miljoonaa euroa (9,0 milj. euroa).

Atria Suomen heinä-syyskuun liikevaihto oli 205,1 miljoonaa euroa (197,5 milj. euroa), jossa oli kasvua 7,6 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto 12,5 miljoonaa euroa (9,0 milj. euroa) oli 3,5 miljoonaa euroa vertailujaksoa parempi. Liikevoiton kasvu johtui vertailujaksoa paremmasta lihamarkkinatilanteesta ja vahvistuneista myyntihinnoista erityisesti vienti- ja tukkumyynnissä.

Atria Skandinavian heinä-syyskuun liikevaihto oli 100,1 miljoonaa euroa (93,5 milj. euroa), jossa oli kasvua 6,6 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Paikallisessa valuutassa liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Liikevoitto oli 4,4 miljoonaa euroa (4,7 milj. euroa). Liikevoiton laskun syynä oli vertailujaksoa kalliimpi liharaaka-aine. Kohonneita raaka-ainekustannuksia ei ole pystytty täysimääräisesti viemään myyntihintoihin.

Atria Venäjän heinä-syyskuun liikevaihto oli 33,9 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa). Paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 0,6 miljoona euroa (-3,3 milj. euroa), joka oli 3,9 miljoona euroa viime vuoden vastaavan jakson tulosta parempi. Liiketulos parani toteutettujen tehostamistoimien ja myyntihintojen noston seurauksena.

Atria Baltian heinä-syyskuun liikevaihto oli 8,4 miljoonaa euroa (9,0 milj. euroa). Liiketulos oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,4 milj. euroa).

Atria Baltian toimitusjohtajaksi ja Atria Oyj:n johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Olle Horm. Hän aloitti tehtävässään 15.8.2012 ja raportoi Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhnille.

Katsaus 1.1. – 30.9.2012

Atria-konsernin
tammi-syyskuun liikevaihto oli 982,9 miljoonaa euroa (963,1 milj. euroa), ja se kasvoi 19,8 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto parani edellisvuodesta 18,6 miljoonaa euroa ja oli 22,4 miljoonaa euroa (3,8 milj. euroa). Vertailujaksoon sisältyy nettomäärältään 0,1 miljoonaa euroa kertaluonteisia tuottoja.

Atria Suomen tammi-syyskuun liikevaihto oli 598,1 miljoonaa euroa (586,8 milj. euroa), jossa oli kasvua 11,3 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto 25,5 miljoonaa euroa (12,2 milj. euroa) oli 13,3 miljoonaa euroa vertailujaksoa parempi. Liikevoiton kasvu johtui vertailujaksoa paremmasta lihamarkkinatilanteesta ja korkeammista myyntihinnoista sekä paremmasta myynnin rakenteesta ja toteutuneista tehostamistoimenpiteistä.

Atria Skandinavian tammi-syyskuun liikevaihto oli 284,6 miljoonaa euroa (277,1 milj. euroa), jossa oli kasvua 7,5 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Paikallisessa valuutassa liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Liikevoitto oli 6,3 miljoonaa euroa (9,7 milj. euroa). Liikevoiton laskun syynä oli vertailujaksoa kalliimpi liharaaka-aine. Kohonneita raaka-ainekustannuksia ei ole pystytty täysimääräisesti viemään myyntihintoihin.

Atria Venäjän tammi-syyskuun liikevaihto oli 93,5 miljoonaa euroa (91,8 milj. euroa). Paikallisessa valuutassa liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Liiketulos oli -4,7 miljoona euroa (-14,5 milj. euroa), joka oli 9,8 miljoona euroa viime vuoden vastaavan jakson tulosta parempi. Liiketulos parani toteutettujen tehostamistoimien, hinnankorotusten ja tuotevalikoiman selkiyttämisen seurauksena.

Atria Baltian tammi-syyskuun liikevaihto oli 25,4 miljoonaa euroa (26,3 milj. euroa), jossa oli laskua 0,9 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos -1,3 miljoonaa euroa (-0,4 milj. euroa) oli 0,9 miljoonaa euroa vertailujaksoa heikompi. Vertailujaksoon sisältyy 0,9 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto. Liiketulosta painoivat kohonneet raaka-aineiden hinnat, joita ei saatu täysimääräisesti vietyä myyntihintoihin.

Investointien kasvusta johtuen konsernin vapaa kassavirta (liiketoiminnan rahavirta – investointien rahavirta) katsauskaudella oli -1,5 miljoonaa euroa (-0,6 milj. euroa).
Korollinen nettovelka oli 417,8 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua vuoden vaihteeseen 15,1 miljoonaa euroa. Korollisen velan kasvu johtui pääosin valuuttakurssimuutoksista.

Katsauskaudella käynnistettiin toimenpideohjelma Atria Skandinavian lihavalmistetuotannon kannattavuuden parantamiseksi.  Atria investoi uuteen tuotantolaitteistoon Malmön tehtaalla noin 4,7 miljoonaa euroa. Kinkkutuotteiden valmistus ja leivänpäällisten viipalointi siirretään Halmstadin tehtaalta Malmön tehtaalle. Syyskuun loppuun mennessä suurin osa tuotannosta oli siirretty Malmöhön. Tuotannon siirto on kokonaisuudessaan valmis vuoden 2012 loppuun mennessä. Ohjelmasta arvioidaan syntyvän noin 1,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Säästöt alkavat toteutua vuoden 2012 aikana ja toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2013 alusta alkaen.

Tuotannollisen tehokkuuden parantamiseksi Atria Venäjä on käynnistänyt katsauskaudella toimenpideohjelman Pietarin Sinyavinon ja Gorelovon tehtailla. Toimenpiteistä arvioidaan syntyvän noin kahden miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt, jotka toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2013 alusta lähtien. Lihavalmistetuotanto on nyt keskitetty Sinyavinon ja Gorelovon tehtaisiin.

Atria Oyj:n hallitus päätti lakkauttaa konsernin avainhenkilöille suunnatun osakepohjaisen kannustin-järjestelmän ja korvata sen uudella pitkän tähtäimen palkitsemisjärjestelmällä. Osakepalkkiojärjestelmä ei ole enää käytössä vuonna 2012.

Tunnusluvut

milj. EUR 30.9.12 30.9.11   31.12.11
         
Oma pääoma/osake, EUR 15,07 14,74   14,81
Korolliset velat 425,8 423,5   409,4
Omavaraisuusaste, % 39,4 39,8   39,5
Velkaantumisaste, % 99,2 101,0   97,1
Nettovelkaantumisaste, %        97,4 98,9   95,5
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 41,2 36,9   47,0
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 4,2 3,8   3,6
Henkilöstö keskimäärin 4 927 5 550   5 46

Tulevaisuuden näkymät

Konsernin liikevoitto vuonna 2011 oli 8,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 liikevoiton ennustetaan olevan oleellisesti tätä suurempi. Vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran.

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen 1.1. – 30.9.2012 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atriagroup.com.

Lisätietoja:
Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684224.


Kutsu tiedotustilaisuuteen

Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 1.11.2012 klo 9.30 Atria Oyj:n Helsingin toimistolla osoitteessa Läkkisepäntie 23, Helsinki. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atriagroup.com/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.


ATRIA OYJ
Hallitus


JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com

Liitetiedostot