Uutishuone

Atria tarkistaa koko vuoden liikevoittoennustettaan

15.6.2011 18:03

Atria Oyj tarkistaa vuoden 2011 liikevoittoennustettaan. Yhtiö ennustaa koko vuoden liikevoiton jäävän merkittävästi alhaisemmaksi kuin vuoden 2010 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä (21,6 milj. euroa). Liikevaihtoennuste säilyy ennallaan.
Atrian aiemman ennusteen mukaan: ”Atria-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran vuonna 2011. Liikevaihdon kasvua hidastavat erityisesti Venäjän vaikea markkinatilanne ja kuluttajapakatun lihan valmistuksesta luopuminen Ruotsissa. Konsernin liikevoitto, ilman kertaluonteisia kuluja, oli 21,6 miljoonaa euroa vuonna 2010. Konsernin liikevoiton ennustetaan olevan tätä suurempi vuonna 2011. Suurimpina epävarmuustekijöinä tuloskehityksen kannalta ovat viljan, rehujen ja muiden raaka-aineiden hintojen nousu sekä Venäjän vaikea markkinatilanne.”
Syy ennusteen muuttamiseen on Atria Suomen odotettua heikompi tuloskehitys, mikä johtuu lihantuotannon keskeisten raaka-aineiden voimakkaasta hintojen noususta ja sianlihan markkinatilanteen jatkumisesta edelleen vaikeana.  Kotimaisen lihantuotannon toimintaedellytysten säilyttämiseksi ja tulevaisuuden raaka-aineen saantinsa turvaamiseksi Atria Suomi on maksanut kaikki lihalajit huomioon ottaen keskimäärin 7 prosenttia korkeampaa tuottajahintaa kuin viime vuoden vastaavana aikana. Myyntihintoja ei ole vastaavasti pystytty korottamaan.
Atria on käynnistänyt vuosien 2010 ja 2011 aikana kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä eri liiketoiminta-alueillaan. Nämä toimenpiteet tuovat kustannussäästöjä yhteensä 17 miljoonaa euroa. Säästöt toteutuvat pääosin vuosien 2011 ja 2012 aikana.
Atria julkistaa toisen neljänneksen osavuosikatsauksensa 28.7.2011 klo 8.00.
Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684224.

ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja
JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com