Uutishuone

Maisa Romanainen Atrian hallitukseen

19.6.2010 14:34

Atria Oyj:n hallintoneuvosto on yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan valinnut hallituksen uudeksi jäseneksi kauppatieteen maisteri Maisa Romanaisen erovuorossa olleen Runar Lillandtin tilalle. Hallintoneuvosto valitsi erovuorossa olleen jäsenen Timo Komulaisen
uudelleen.

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Ari Pirkola ja hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Seppo Paavola. Hallituksen puheenjohtaja Martti Selin valittiin uudelleen.

Atria Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja
Martti Selin, varapuheenjohtaja Timo Komulainen, jäsenet Tuomo Heikkilä, Esa
Kaarto, Maisa Romanainen, Harri Sivula ja Matti Tikkakoski.


ATRIA OYJ
Matti Tikkakoski
toimitusjohtaja


JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com