Uutishuone

ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2010

28.10.2010 00:42

Atria kirjasi arvonalentumistappiota Venäjällä ja heikentää konsernin          
loppuvuoden ennustetta                                                         


- Kevään työmarkkinariidat painoivat Atria Suomen alkuvuoden liikevaihtoa ja   
-voittoa. Q3/2010-jakson aikana Atria Suomen tuloskehitys oli myönteinen       
- Liharaaka-aineiden hintojen nousu heikensi Atria Venäjän operatiivista tulosta
- Atria kirjasi Q3/2010-jaksolle 10,4 miljoonaa euroa arvonalentumistappiota   
liikearvosta Venäjällä                                                         
- Atria Skandinavian alkuvuoden kannattavuus on parantunut edellisvuodesta     
- Konsernin koko vuoden 2010 liikevoiton ja -vaihdon arvioidaan jäävän vuoden  
2009 tasosta                                                                   


Atria-konserni:                                                                
                               Q3/        Q3/        Q1-Q3/   Q1-Q3/           
Miljoonaa euroa                2010       2009       2010     2009     2009    
---------------------------------------------------------------------------    
Liikevaihto                   331,3      327,5      954,2    975,6  1 316,0    
Liikevoitto                    -0,4       16,9        5,3     23,6     27,5    
Liikevoitto %                  -0,1        5,2        0,6      2,4      2,1    
Voitto ennen veroja            -3,0       14,4       -1,3     13,3     16,5    
Osakekohtainen tulos, EUR     -0,22       0,35      -0,19     0,29     0,25    

Katsaus Q3/2010                                                                

Atria konsernin liikevaihto kasvoi 1,2 prosenttia viime vuoden vastaavasta     
jaksosta. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto laski 2,3 prosenttia.          
Liikevaihdon laskun pääasiallisena syynä on Atria Skandinavian pienentynyt     
liikevaihto, mikä selitty lähinnä kuluttajapakatun lihan valmistuksen          
lopettamisella. Atria Suomen liikevaihto ja Atria Venäjän liikevaihto          
paikallisessa valuutassa kasvoivat Q3/2010-jaksolla jonkin verran              
edellisvuodesta.                                                               

Konsernin Q3/2010 liiketulos oli -0,4 miljoonaa euroa. Atria Venäjän liikearvon
arvonalentumistestauksen tuloksena yhtiön hallitus päätti, että Atria Venäjä   
kirjaa yhteensä 10,4 miljoonan euron liikearvoon kohdistuvat arvonalennukset.  
Arvonalennuksilla ei ole rahavirtavaikutusta.                                  

Atria Venäjän Q3/2010 liiketulos oli -15,4 miljoonaa euroa, joka sisältää      
liikearvonalentumiskirjauksen -10,4 miljoonaa euroa. Venäjän heikkoon          
tuloskehitykseen vaikuttivat myös markkinoiden kysynnän alavireisyys,          
heikentyneet marginaalit, kohonneet markkinointikustannukset ja varsinkin      
liharaaka-aineiden hintojen voimakas nousu.                                    

Atria Venäjän liiketulos sisältää myös muita kertaluonteisia eriä liittyen     
Campomos-yrityskauppaan ja kiinteistöön Moskovassa. Yhtiö pääsi sopimukseen    
myyjän kanssa Campomos-yrityskaupan ehdollisesta kauppahinnasta                
Q3/2010-jaksolla. Näiden erien positiivinen nettovaikutus on 1,3 miljoonaa     
euroa.                                                                         
                                                                               
Hyvä siipikarjatuotteiden myynti ja kustannustehokkuus nostivat Atria Suomen   
liikevoiton 11,9 miljoonaan euroon. Atria Skandinavian liikevoitto oli 4,3     
miljoonaa euroa ja Atria Baltian liiketappio 0,9 miljoonaa euroa.              

Konsernin nettovelka kasvoi 8,6 miljoonaa euroa, mikä pääosin johtui kasvaneesta
käyttöpääomasta ja vahvistuneesta Ruotsin kruunusta.                           


Atria Suomi 1.1. - 30.9.2010                                                   

                               Q3/        Q3/       Q1-Q3/   Q1-Q3/            
Miljoonaa euroa                2010       2009      2010     2009      2009    
---------------------------------------------------------------------------    
Liikevaihto                   195,9      190,8      553,9    574,4    781,9    
Liikevoitto                    11,9       13,9       22,9     31,7     42,9    
Liikevoitto %                   6,1        7,3        4,1      5,5      5,5    


Atria Suomen Q3/2010-jakson liikevaihto oli 2,7 prosenttia viime vuoden        
vastaavan jakson liikevaihtoa parempi. Koko alkuvuoden liikevaihto jäi kuitenkin
edellisvuoden liikevaihdosta kevään työmarkkinariitojen vuoksi. Atria menestyi 
kesäsesongissa erityisen hyvin siipikarjatuoteryhmässä. Hyvä valmistautuminen  
tuoreen siipikarjan markkinadirektiivin muutokseen ja hyvät tuoteuutuudet      
siivittivät Atrian markkinaosuuden ennätyskorkeaksi. Muissa tuoteryhmissä      
palautuminen lakosta normaalitasolle vie pitempään. Food Service -tuotteiden   
markkinat ovat toipumassa taantumasta ja myynti kääntyi katsauskaudella        
parempaan suuntaan.                                                            

Q3/2010-kauden liikevoitto oli 14,4 prosenttia viime vuoden vastaavan jakson   
liikevoittoa pienempi. Tuotevalikoiman keskihinta on ollut alhaisempi viime    
vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kustannustehokkuus on kuitenkin ollut    
hyvällä tasolla, minkä vuoksi kannattavuus on ollut hyvä.                      

Lakon aiheuttama kymmenen päivän tuotantokatkos ruuhkautti sian- ja            
naudanteurastuksen kesällä, ja näiden ruuhkien purkaminen nosti pakkasvarastojen
määrää. Pakkasvarastoja ei ole päästy purkamaan markkinoilla olevan            
ennätyksellisen suuren tuontilihan määrän takia.                               

Rehujen jyrkkä hinnannousu katsauskauden loppupuolella on aiheuttanut kovia    
kustannuspaineita lihantuottajille. Rehuviljan hinta on noin 50 prosenttia viime
vuotta korkeammalla.                                                           


Atria Skandinavia 1.1. - 30.9.2010                                             

                               Q3/        Q3/        Q1-Q3/   Q1-Q3/           
Miljoonaa euroa                2010       2009       2010     2009     2009    
---------------------------------------------------------------------------    
Liikevaihto                    98,9      104,4      293,6    306,4    405,2   
Liikevoitto                     4,3        4,7        8,3      6,6     10,0
Liikevoitto %                   4,3        4,5        2,8      2,2      2,5    


Atria Skandinavian Q3/2010-liikevaihto jäi 5,3 prosenttia viime vuoden vastaavan
jakson liikevaihdosta ja paikallisessa valuutassa liikevaihdon lasku oli 12,9  
prosenttia. Liikevaihdon lasku johtuu pääosin kuluttajapakatunlihan valmistuksen
lopettamisesta. Katsauskaudella kuluttajien heikentynyt ostovoima näkyi        
erityisesti vähittäiskaupan ja Food Service -tuotteiden myynnissä.             

Heikentyneestä myynnistä huolimatta Q3/2010-liikevoitto ilman                  
kuluttajapakatunlihan lopettamisesta aiheutuneita 0,3 miljoonan euron          
kertaluonteisia kuluja oli 4,6 miljoonaa euroa, joka on viime vuoden vastaavan 
jakson tasolla. Alkuvuoden liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja oli 10,6   
miljoonaa euroa (liikevoitto-% 3,6), joka on viime vuoden vastaavaa jaksoa     
parempi (9,5 miljoonaa euroa, liikevoitto-% 3,1). Tuloskehitykseen on          
vaikuttanut positiivisesti myös kruunun vahvistuminen euroa vastaan.           

Vuoden alussa käynnistetty tehostamisohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti.  
Tukholman alueella sijaitseva Tyresön tuotantolaitos on suljettu ja tuotanto on
siirretty Skenen tehtaalle. Lisäksi herkuttelutuotteiden valmistus Göteborgissa
on siirretty Skeneen. Göteborgin tehdas on muutettu herkuttelutuotteiden       
jakelukeskukseksi. Kuluttajapakatun lihan valmistus lopetettiin ja Årstan tehdas
suljettiin katsauskauden lopussa.                                              

Atria Skandinavian tuotemerkkien markkinaosuudet ovat pysyneet vakaina koko    
alkuvuoden ajan.                                                               


Atria Venäjä 1.1. - 30.9.2010                                                  

                               Q3/        Q3/        Q1-Q3/   Q1-Q3/           
Miljoonaa euroa                2010       2009       2010     2009     2009    
---------------------------------------------------------------------------    
Liikevaihto                    33,7       28,7       97,0     83,1    113,0    
Liikevoitto                   -15,4       -0,5      -20,3     -9,4     -9,8    
Liikevoitto %                 -45,7       -1,7      -20,9    -11,3     -8,7    


Atria Venäjän Q3/2010-kauden liikevaihto kasvoi 17,4 prosenttia edelliseen     
vuoteen verrattuna, mikä johtui lisäpanostuksista myyntiin sekä Pietarissa että
Moskovassa. Osittain kasvu johtui ruplakurssin vahvistumisesta euroa vastaan,  
paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi 5,3 prosenttia edellisen vuoden    
vastaavaan jaksoon verrattuna.                                                 

Q3/2010-kauden liiketulos oli tappiollinen 15,4 miljoonaa euroa (Q3/2009 -0,5  
milj. euroa). Atria Venäjä kirjasi katsauskaudella yhteensä 10,4 miljoonaa euron
liikearvoon kohdistuvat arvonalennukset kertaluonteisena eränä. Heikkoon       
tuloskehitykseen vaikuttivat myös markkinoiden kysynnän alavireisyys,          
heikentyneet marginaalit, kohonneet markkinointikustannukset ja varsinkin      
liharaaka-aineiden hintojen voimakas nousu.                                    

Atria Venäjän liiketulos sisältää myös muita kertaluonteisia eriä liittyen     
Campomos-yrityskauppaan ja kiinteistöön Moskovassa. Yhtiö pääsi sopimukseen    
myyjän kanssa Campomos-yrityskaupan ehdollisesta kauppahinnasta                
Q3/2010-jaksolla. Näiden erien positiivinen nettovaikutus on 1,3 miljoonaa     
euroa.                                                                         

Alkuvuonna lihavalmistetuotemarkkinan lasku on ollut noin 10 prosenttia (Lähde:
Business Analytica).                                                           

Atrian markkinaosuus arvossa kasvoi tammi-kesäkuussa 2010 Pietarin alueen      
vähittäiskaupassa yli 20 prosentin tasolle. Atria on selkeä markkinajohtaja    
Pietarissa (Lähde: Business Analytica). Myös markkinaosuus Moskovassa vahvistui
ja oli noin 4 prosenttia (Lähde: Atrian oma arvio). Vuoden 2009 aikana aloitetut
Campomos-tuotteisiin liittyvät markkinointi- ja myyntipanostukset ovat jatkuneet
suunnitelmien mukaan. Markkinointikustannusten nousu vuositasolla on noin 3    
miljoonaa euroa vuoteen 2009 verrattuna, painottuen kahdelle viimeiselle       
kvartaalille.                                                                  

Liharaaka-aineiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti Q3/2010-jakson aikana ja  
nousun arvioidaan jatkuvan koko loppuvuoden ajan. Raaka-aineiden hintojen nousu
pyritään siirtämään lopputuotteiden hintoihin, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti
loppuvuoden liikevaihdon kehitykseen.                                          

 


Atria Baltia 1.1. - 30.9.2010                                                  

                               Q3/        Q3/        Q1-Q3/   Q1-Q3/           
Miljoonaa euroa                2010       2009       2010     2009     2009    
---------------------------------------------------------------------------    
Liikevaihto                     8,7        9,3       26,2     28,6     37,5    
Liikevoitto                    -0,9       -0,9       -3,0     -3,4    -12,6    
Liikevoitto %                 -10,3       -9,7      -11,5    -11,9    -33,6    

Atria Baltian liikevaihto Q3/2010-jaksolla laski hieman edellisvuoden tasosta. 
Vuoden alusta Atrian liikevaihto on pienentynyt 8,4 prosenttia. Atrialle       
tärkeiden tuoteryhmien kokonaismarkkinat Virossa ovat edelleen laskeneet       
alkuvuonna. Leivänpäällisten kokonaismarkkinat Virossa ovat pienentyneet arvossa
noin 7 prosenttia alkuvuoden aikana. Ruokamakkaroissa markkinat ovat taantuneet
11 prosenttia (Lähde: AC Nielsen). Atrian alkuvuoden markkinaosuus Virossa     
leivänpäällisissä on pysynyt 18 prosentin tasolla. Grillimakkaroissa Atria on  
Viron markkinaykkönen yli 30 prosentin markkinaosuudella (Lähde: AC Nielsen).  
Atrian kuluttajapakatun lihan myynti on kasvanut voimakkaasti alkuvuoden aikana.
Liikevaihdon kehitykseen vaikutti myös yhtiön päätös karsia huonosti kannattavia
tuotteita valikoimistaan.                                                      

Atria Baltian liiketulos Q3/2010-jaksolla pysyi viime vuoden tasolla. Ahjan    
tehtaan sulkeminen alkuvuonna sekä muut tehostamistoimenpiteet ovat parantaneet
yhtiön kustannusrakennetta.                                                    

Rehun hinnan nousu Virossa nostaa Atria Baltian sianlihatuotannon kustannuksia 
loppuvuonna.                                                                   


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                                             

Katsauskauden jälkeen Atria tiedotti strategiansa uudistamisesta ja siihen     
liittyvistä muutoksista johto-organisaatiossa. Tärkeimpinä tavoitteina ovat    
kansainvälisten toimintojen kannattavuuden merkittävä parannus, markkina-aseman
vahvistaminen ja orgaaninen kasvu. Atria Oyj on määritellyt uudistetussa       
strategiassaan, että Atrian pitkän tähtäimen kilpailuetu rakennetaan           
tuotejohtajuuden varaan. Tuotejohtajuus sisältää pitkäjänteistä tuotemerkkien  
vahvistamista sekä panostamista tuotekehitykseen ja kuluttajatuntemuksen       
lisäämiseen. Erityisenä painopisteenä ovat sekä leivänpäällis- että Atria      
Concept -liiketoiminnat.                                                       

1.10.2010 alkaen toteutettiin muutoksia konsernin johtoryhmän jäsenten         
toimenkuvissa. Uudessa organisaatiossa konsernitason toiminnot ja niiden       
vastuuhenkilöt ovat:                                                           
                                                                               
- Liharaaka-aineen ostot ja Atria Concept, johtaja Juha Gröhn                  
- Laatu, tuoteturvallisuus ja vastuullisuus, johtaja Merja Leino               
- Tuotejohtajuus, johtaja Jarmo Lindholm                                       
- Strategiaprosessi, johtaja Pasi Luostarinen                                  
- Alkutuotanto, johtaja Juha Ruohola                                           
- Ostotoiminta, ohjaus, logistiikka ja tietohallinto, johtaja Jukka Mäntykivi  
- Talous & hallinto, johtaja Tomas Back                                        

Tuotejohtajuus ja Strategiaprosessi ovat uusia konsernitoimintoja.             
Tuotejohtajuus sisältää brandien hallinnan, tuotekehityksen ja                 
tuoteryhmähallinnan toiminnot konsernissa. Strategiaprosessista vastaava johtaja
vastaa strategiaprosessien läpiviennistä ja seurannasta konsernissa.           
                                                                               
Atria julkaisi lokakuussa Atrian Kädenjälki-ohjelman. Tämän ohjelman puitteissa
Atria jatkaa yli 100-vuotisen vastuullisen toimintansa kehittämistä.           
Vastuulliset toimintatavat ja niiden läpinäkyvyys ovat koko elintarvikealan    
keskeinen kehittämisen painopiste. Panostamalla entistä johdonmukaisemmin      
vastuullisten toimintatapojen kehittämiseen Atria pyrkii turvaamaan nykyiset ja
tulevaisuuden toimintaedellytyksensä. Lisätietoja Atrian Kädenjälki-ohjelmasta 
www.atriagroup.com sivustolla.                                                 

Konsernin henkilöstöjohtajaksi nimitettiin 15.11.2010 alkaen KTM Kirsi Matero. 
Hän on aiemmin työskennellyt Pfizer Oy:n henkilöstöjohtajana. Hän on Atria Oyj:n
johtoryhmän jäsen ja raportoi toimitusjohtaja Matti Tikkakoskelle.             

                                                                               
Investoinnit                                                                   

Q3/2010-kauden investoinnit konsernissa olivat yhteensä 7,1 miljoonaa euroa (5,0
milj. euroa) ja alkuvuoden 34,2 miljoonaa euroa (21,6 milj. euroa).            

Henkilöstö                                                                     

Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 5 811 henkilöä (5840). 

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain:                                           
                                                                               
                        Q1-Q3/2010   Q1-Q3/2009                                
Atria Suomi             2 093        2 243                                     
Atria Skandinavia       1 214        1 445                                     
Atria Venäjä            2 025        1 992                                     
Atria Baltia              479          633                                     

Atria Oyj:n konsernijohdossa toteutettiin 1.9.2010 alkaen seuraavat muutokset. 
Atria Suomi Oy:n toimitusjohtaja Juha Gröhn (ETM) siirtyi Atria Skandinavia AB:n
                                                                               
toimitusjohtajaksi. Hän toimii edelleen Atria Oyj:n varatoimitusjohtajana ja   
toimitusjohtajan sijaisena ja vastaa konsernin lihan hankinnasta.              

Atria Oyj:n toimitusjohtaja Matti Tikkakoski (ekon.) nimitettiin Atria Suomi   
Oy:n toimitusjohtajaksi. Hän toimii edelleen Atria Oyj:n toimitusjohtajana.    

Atria Oyj:n talousjohtaja Tomas Back (KTM) nimitettiin Atria Baltian           
liiketoiminta-alueen johtajaksi. Hän toimii edelleen myös Atria                
Oyj:n talousjohtajana.                                                         


Atria Oyj:n hallinto                                                           

Atria Oyj:n hallitus on seuraava: hallituksen puheenjohtaja                    
Martti Selin, varapuheenjohtaja Timo Komulainen, jäsenet Tuomo Heikkilä, Esa   
Kaarto, Maisa Romanainen, Harri Sivula ja Matti Tikkakoski.                    

Rahoitus                                                                       

Atria Oyj jälleenrahoitti Q3/2010-kauden aikana neljä yhteensä 190 miljoonan   
euron suuruista luottolimiittiä kolmella uudella luottolimiitillä, joiden määrä
on yhteensä 150 miljoonaa euroa. Uusien sitovien luottolimiittien maturiteetit 
ovat viisi vuotta (100 milj. euroa) ja seitsemän vuotta (50 milj. euroa). Näiden
lisäksi nostettiin 14 miljoonan euron TyEl-laina, jonka maturiteetti on        
kahdeksan vuotta. Edellä mainitut järjestelyt pidentävät lainasalkun           
keskimaturiteettia ja vähentävät lainasalkun jälleenrahoitusriskiä. Atria teki 
katsauskauden aikana myös uuden koronvaihtosopimuksen. Konsernin lainasalkun   
kiinteäkorkoinen osa on näiden järjestelyjen jälkeen 39 prosenttia.            


Liiketoiminnan lähiajan riskit                                                 

Lihavalmistemarkkinoiden alavireisyyden jatkuminen Venäjällä heikentää Atrian  
tuotteiden kysyntää Atrian asiakkuuksissa. Lisäksi liharaaka-aineiden hintojen 
voimakas nousu Venäjällä heikentää yhtiön tulosnäkymiä loppuvuonna.            

Rehuviljojen hinnan nousu nostaa lihatuotannon kustannuksia, mikä voi heikentää
yhtiön tuloskehitystä.                                                         

Venäjän viranomaisten asettamat suomalaisten elintarvikkeiden vientirajoitukset
eivät merkittävästi vaikuta Atrian liiketoimintaan. Venäjän viennin osuus      
Atria-konsernin liikevaihdosta on vähäinen.                                    

Muilta osin Atria-konsernin liiketoiminnan lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut
merkittäviä muutoksia vuoden 2009 tilinpäätöksessä esitettyihin riskeihin      
verrattuna.                                                                    


Tulevaisuuden näkymät                                                          

Aikaisemmasta ohjeistuksesta poiketen konsernin vuoden 2010 liikevoiton        
ennustetaan jäävän vuoden 2009 liikevoiton tasosta. Lisäksi aikaisemmasta      
ohjeistuksesta poiketen konsernin vuoden 2010 liikevaihdon ennustetaan jäävän  
jonkin verran vuoden 2009 tasosta. Aiemmin Atria on arvioinut koko konsernin   
liikevoiton ja -vaihdon vuodelle 2010 olevan edellisvuoden tasolla.            

Lihavalmistemarkkinoiden alavireisyyden jatkuminen Venäjällä heikentää Atria   
Venäjän myyntivolyymien kasvua. Liharaaka-aineiden hinnat Venäjällä ovat       
nousseet elo-syyskuussa merkittävästi ja hintojen nousun arvioidaan jatkuvan   
voimakkaana koko loppuvuoden ajan. Raaka-aineiden hintojen nousu pyritään      
siirtämään lopputuotteiden hintoihin, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti        
Q4/2010-jakson liikevaihdon kehitykseen. Lisäksi yhtiön päätös luopua          
kuluttajapakatun lihan valmistamisesta Ruotsissa pienentää Q4/2010-jakson      
liikevaihtoa. Toisaalta Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun vahvistuminen on     
kasvattanut konsernin euromääräistä liikevaihtoa.                              

Liikevoittoennusteen heikkenemisen pääasiallisena syynä ovat Atria Venäjän     
liikearvon arvonalentumistappio ja heikentynyt tulosnäkymä loppuvuodelle. Atria
Venäjän koko vuoden liiketappion ennustetaan kasvavan merkittävästi viime      
vuodesta. Vaikean markkinatilanteen lisäksi tämän vuoden tulosta Venäjällä     
rasittavat myös uuden tehtaan kustannukset ja kasvaneet panostukset            
markkinointiin. Lisäksi Atria Venäjän euromääräistä tappiota kasvattaa         
vahvistunut ruplakurssi.                                                       


Hallituksen voimassa olevat antivaltuudet ja valtuudet erityisten oikeuksien   
antamisesta                                                                    

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä     
enintään 12.800.000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen  
annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.    
Valtuutusta käytetään mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön           
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai   
toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin         
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.                                          

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä       
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen 
ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin   
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin,    
oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää     
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon        
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden             
enimmäismäärästä.                                                              

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2009 hallitukselle antaman    
antivaltuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen           
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2011 saakka.                      


Omien osakkeiden hankinta ja voimassa olevat valtuutukset                      

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.800.000 yhtiön oman    
A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan  
pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain         
määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön   
omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa       
yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,   
investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön      
pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä 
pidettäväksi tai mitätöitäväksi.                                               

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa        
suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä    
hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX     
Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus         
valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.  

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2009 hallitukselle antaman    
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan  
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2011   
saakka.                                                                        


TUNNUSLUVUT                                                                    

Milj. EUR                                           30.9.10   30.9.09   31.12.09
Oma pääoma/osake, EUR                                 15,41     15,38      15,39
Korolliset velat                                      449,2     441,1      425,8
Omavaraisuusaste, %                                    40,1      39,9       39,7
Velkaantumisaste, %                                   102,4     101,1       97,5
Nettovelkaantumisaste, %                              100,7      95,4       89,4
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin                 34,2      21,6       33,0
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, %                    3,6       2,2        2,5
Henkilöstö keskimäärin                                5 811     6 313      6 214
                                                                               


Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet                                         

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin        
mukaisesti. Atria on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja   
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2009 kuitenkin siten, että   
konserni on 1.1.2010 alkaen ottanut käyttöön vuositilintilinpäätöksen 2009     
laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet ja uudistetut          
standardit, joilla ei ole ollut olennaista vaikutusta katsauskaudella          
esitettyihin lukuihin.                                                         

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja           
ne on esitetty vuositilinpäätöksessä 2009. Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot
ovat tilintarkastamattomia.                                                    

 

ATRIA OYJ -KONSERNI                                                            

KONSERNITASE                                                                   

Varat                                                                          

milj. EUR                                              30.9.10  30.9.09 31.12.09

Pitkäaikaiset varat                                                            
 Aineelliset käyttöomaisuus-                                                   
 hyödykkeet                                              471,4    473,9    469,1
 Liikearvo                                               160,4    158,8    157,8
 Muut aineettomat hyödykkeet                              74,2     70,9     70,0
 Osuudet yhteis- ja                                                            
 osakkuusyhtiöissä                                        10,8      6,9      7,4
 Muut rahoitusvarat                                        2,3      2,3      2,3
 Lainasaamiset ja muut saamiset                           16,7     13,9     14,5
 Laskennalliset verosaamiset                               9,8      5,6      6,7
Yhteensä                                                 745,6    732,3    727,8

Lyhytaikaiset varat                                                            
 Vaihto-omaisuus                                         118,6    114,6    115,6
 Myyntisaamiset ja                                                             
 muut saamiset                                           214,4    212,8    212,6
 Rahat ja pankkisaamiset                                   7,5     24,5     35,3
Yhteensä                                                 340,5    351,9    363,5

Myytävänä olevat pitkäaikaiset                                                 
omaisuuserät                                               9,1     11,0     10,0

Varat yhteensä                                         1 095,2  1 095,2  1 101,3


Oma pääoma ja velat                                                            

milj. EUR                                              30.9.10  30.9.09 31.12.09

Oma pääoma                                               438,6    436,7    436,9

Pitkäaikaiset velat                                                            
 Korolliset rahoitusvelat                                330,2    314,0    318,9
 Laskennalliset verovelat                                 43,8     41,5     41,2
 Muut korottomat velat                                     2,9      0,5      1,3
Yhteensä                                                 376,9    356,0    361,4

Lyhytaikaiset velat                                                            
 Korolliset rahoitusvelat                                119,0    127,1    106,9
 Ostovelat ja muut velat                                 160,7    175,4    196,1
Yhteensä                                                 279,7    302,5    303,0

Velat yhteensä                                           656,6    658,5    664,4

Oma pääoma ja velat yhteensä                           1 095,2  1 095,2  1 101,3


KONSERNITULOSLASKELMA                                                          

milj. EUR                             7-9/10   7-9/09   1-9/10   1-9/09  1-12/09

Liikevaihto                            331,3    327,5    954,2    975,6  1 316,0

Myytyjä suoritteita                                                            
vastaavat kulut                       -290,0   -280,4   -840,8   -854,0 -1 151,0
Bruttokate                              41,3     47,1    113,4    121,6    165,0

Myynnin ja                                                                     
markkinoinnin kulut                    -21,6    -18,4    -61,9    -56,5    -77,7
Hallinnon kulut                        -11,0    -10,4    -35,7    -35,5    -47,7
Liiketoiminnan                                                                 
muut tuotot                              4,1      1,0      6,3      3,0      4,6
Liiketoiminnan                                                                 
muut kulut                             -13,2     -2,4    -16,8     -9,0    -16,7
Liikevoitto                             -0,4     16,9      5,3     23,6     27,5

Rahoitusnetto                           -2,9     -2,8     -7,9    -11,2    -12,4
Osuus osakkuusyhtiöiden                                                        
tuloksista                               0,3      0,3      1,3      0,9      1,4
Voitto ennen veroja                     -3,0     14,4     -1,3     13,3     16,5

Tuloverot                               -2,8     -4,3     -3,1     -4,5     -9,1
Tilikauden tulos                        -5,8     10,1     -4,4      8,8      7,4

Tilikauden tuloksen jakaantuminen:                                             
Emoyhtiön                                                                      
omistajille                             -6,3      9,8     -5,4      8,2      7,0
Määräysvallattomille                                                           
omistajille                              0,5      0,3      1,0      0,6      0,4
Yhteensä                                -5,8     10,1     -4,4      8,8      7,4

Laimentamaton                                                                  
tulos/osake, €                         -0,22     0,35    -0,19     0,29     0,25

Laimennusvaikutuksella oikaistu                                                
tulos/osake, €                         -0,22     0,35    -0,19     0,29     0,25


LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA                                                    

milj. EUR                             7-9/10   7-9/09   1-9/10   1-9/09  1-12/09

Tilikauden tulos                        -5,8     10,1     -4,4      8,8      7,4
                                                                               

Muut laajan tuloksen erät                                                      
verojen jälkeen:                                                               
Myytävissä olevat                                                              
rahoitusvarat                                    -0,1              -0,1        
Rahavirran suojaus                       0,4               0,4              -1,4
Nettosijoituksen suojaus                                                    -0,3
Muuntoerot                              -7,9      4,2     12,8     -0,7      2,5

Tilikauden laaja tulos                 -13,3     14,2      8,8      8,0      8,2

Laajan tuloksen jakaantuminen:                                                 
Emoyhtiön                                                                      
omistajille                            -14,0     13,9      7,6      7,4      7,8
Määräysvallattomille                                                           
omistajille                              0,7      0,3      1,2      0,6      0,4
Yhteensä                               -13,3     14,2      8,8      8,0      8,2


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                                              

milj. EUR        Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma          Mää-   Oma  
                                                                   räys-  pääoma
                                                                   val-   yht. 
                Osa-  Yli-   Muut    SVOP Omat  Muun- Kerty- Yht.  latto-      
                ke-   kurs-  rahas-    *) osak- to-   neet         mien        
                pää-  si ra- tot          keet  erot  voitto       osuus       
                oma   hasto                           varat                    

Oma pääoma                                                                     
1.1.2009          48,1  138,5   0,1 110,3  -0,5 -33,5   170,5 433,5   1,4  434,9

Tilikauden                                                                     
laaja tulos                    -0,1              -0,7     8,2   7,4   0,6    8,0
Osakepalkkiot                         0,2                       0,2          0,2
Omien osakkeiden                                                               
hankinta                                   -0,7                -0,7         -0,7
Osingonjako                                              -5,7  -5,7         -5,7

Oma pääoma                                                                     
30.9.2009         48,1  138,5   0,0 110,5  -1,2 -34,2   173,0 434,7   2,0  436,7

Oma pääoma                                                                     
1.1.2010          48,1  138,5  -1,7 110,6  -1,3 -31,0   171,9 435,1   1,8  436,9

Tilikauden                                                                     
laaja tulos                     0,4              12,6    -5,4   7,6   1,2    8,8
Osingonjako                                              -7,1  -7,1         -7,1

Oma pääoma                                                                     
30.9.2010         48,1  138,5  -1,3 110,6  -1,3 -18,4   159,4 435,6   3,0  438,6

*) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                                      


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                                                    

milj. EUR                                               1-9/10   1-9/09  1-12/09

Liiketoiminta rahavirta                                                        
 Liiketoiminnan rahavirta                                 31,4     50,3     92,7
 Rahoituserät ja verot                                   -26,9    -27,4    -31,0
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä                          4,5     22,9     61,7

Investointien rahavirta                                                        
 Aineelliset ja aineettomat                                                    
 hyödykkeet                                              -29,7    -20,2    -32,3
 Sijoitukset                                              -5,1     -1,6     -1,8
Investointien rahavirta yhteensä                         -34,8    -21,8    -34,1

Rahoituksen rahavirta                                                          
 Lainojen nostot                                          40,8     30,4     41,8
 Lainojen maksut                                         -32,2    -37,8    -64,8
 Osinkojen maksut                                         -7,1     -5,7     -5,7
 Omien osakkeiden hankinta                                         -0,7     -0,7
Rahoituksen rahavirta                                      1,5    -13,8    -29,4

Rahavarojen muutos                                       -28,8    -12,7     -1,8


TOIMINTASEGMENTIT                                                              

milj. EUR                             7-9/10   7-9/09   1-9/10   1-9/09  1-12/09

Liikevaihto                                                                    
 Suomi                                 195,9    190,8    553,9    574,4    781,9
 Skandinavia                            98,9    104,4    293,6    306,4    405,2
 Venäjä                                 33,7     28,7     97,0     83,1    113,0
 Baltia                                  8,7      9,3     26,2     28,6     37,5
 Eliminoinnit                           -5,9     -5,7    -16,5    -16,9    -21,6
Yhteensä                               331,3    327,5    954,2    975,6  1 316,0

Liikevoitto                                                                    
 Suomi                                  11,9     13,9     22,9     31,7     42,9
 Skandinavia                             4,3      4,7      8,3      6,6     10,0
 Venäjä                                -15,4     -0,5    -20,3     -9,4     -9,8
 Baltia                                 -0,9     -0,9     -3,0     -3,4    -12,6
 Kohdistamattomat                       -0,3     -0,3     -2,6     -1,9     -3,0
Yhteensä                                -0,4     16,9      5,3     23,6     27,5

ROCE *                                                                         
 Suomi                                                   8,6 %   10,1 %   10,2 %
 Skandinavia                                             4,5 %    2,1 %    4,0 %
 Venäjä                                                -12,8 %  -10,0 %   -6,9 %
 Baltia                                                -30,3 %   -8,1 %  -26,5 %
 Konserni                                                1,0 %    5,8 %    3,1 %

* Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) % =                                        
  Liikevoitto (12 kk liukuva) / Sitoutunut pääoma                              
  (12 kk liukuva, keskimäärin)*100                                             

Investoinnit                                                                   
 Suomi                                   2,8      3,2      9,1     10,1     14,2
 Skandinavia                             1,9      0,9      6,3      2,9      5,3
 Venäjä                                  2,3      0,8     18,4      7,4     11,9
 Baltia                                  0,1      0,1      0,4      1,2      1,6
Yhteensä                                 7,1      5,0     34,2     21,6     33,0

Poistot                                                                        
 Suomi                                   7,3      7,3     22,0     22,4     29,7
 Skandinavia                             3,0      2,8      8,8      8,5     12,0
 Venäjä                                 12,6      1,7     16,2      4,6      6,4
 Baltia                                  0,7      0,6      2,2      2,4     10,5
Yhteensä                                23,6     12,4     49,2     37,9     58,6


VASTUUT                                                                        

milj. EUR                                              30.9.10  30.9.09 31.12.09

Velat, joiden vakuudeksi on annettu                                            
kiinnityksiä tai muita vakuuksia                                               
 Lainat rahoituslaitoksilta                                5,8      6,1      6,0
 Eläkelainat                                               4,8      4,2      4,2
Yhteensä                                                  10,6     10,3     10,2

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja                                         
muut vakuudet                                                                  
 Kiinteistökiinnitykset                                    6,6      7,0      6,7
 Yrityskiinnitykset                                        3,9      5,6      3,1
Yhteensä                                                  10,5     12,6      9,8

Taseeseen sisältymättömät vastuu-                                              
sitoumukset                                                                    
 Takaukset                                                 0,7      7,9      0,8


ARVONALENTUMISTESTAUS: ATRIA VENÄJÄ 

Rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä olevan rahamäärän arvo perustuu   
käyttöarvolaskelmiin. Näissä laskelmissa käytetään johdon hyväksymiin          
budjetteihin ja muihin suunnitelmiin perustuvia, ennen veroja määritettyjä     
rahavirtaennusteita viideltä vuodelta. Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua   
toteutuvat rahavirrat ekstrapoloidaan käyttäen alla esitettyjä kasvuvauhteja.  
Käytettävä kasvuvauhti ei ylitä rahavirtaa tuottavan yksikön toimialan         
keskimääräistä pitkän aikavälin kasvuvauhtia.                                  
                                                                   
Atrian arvonalentumistestauksessa käyttämien rahavirtaennusteiden tärkeimmät
olettamukset ovat liikevaihdon kasvu sekä pitkän aikavälin                     
liikevoitto-marginaali. Käytetyt kasvu- ja kannattavuusolettamukset perustuvat 
yhtiön lähivuosien liikevaihdon kasvuprosentteihin sekä kannattavuustasoihin.  
                                                                               
Keskeiset oletukset: Atria Venäjä          2010      2009                      
                                                                               
Pitkän aikavälin kasvuvauhti               5,0 %     5,0 %                     
Ennen veroja määritelty diskonttauskorko   9,9 %    10,0 %                     
                                                                               
Liharaaka-aineiden hinnat Venäjällä ovat nousseet elo-syyskuussa merkittävästi.
Hintojen nousun arvioidaan jatkuvan voimakkaana koko loppuvuoden ajan, mikä    
edelleen heikentää Atria Venäjän tulosnäkymiä. Liharaaka-aineen hintojen       
voimakkaan nousun, markkinoiden kysynnän laskun ja heikentyneiden marginaalien 
seurauksena tehty liikearvon arvonalentumistestaus johti Atria Venäjän         
liikearvon 10,4 miljoonan euron alaskirjaukseen.                               


KÄYTETYT VALUUTTAKURSSIT                                                       
                                                                               

                           Kauden keskikurssit:        Kauden päätöskurssit:   

                           1-9/10   1-9/09  1-12/09    30.9.10  30.9.09 31.12.09

SEK                        9,6015  10,6622  10,5875     9,1421  10,2320  10,2520
DKK                        7,4456   7,4473   7,4461     7,4519   7,4443   7,4418
RUR                       39,7927  44,6069  44,3005    41,6923  43,9800  43,1540
EEK                       15,6466  15,6466  15,6466    15,6466  15,6466  15,6466
LTL                        3,4528   3,4528   3,4528     3,4528   3,4528   3,4528
PLN                        4,0036   4,4082   4,3469     3,9847   4,2295   4,1045
NOK                        7,9953   8,7852   8,6892     7,9680   8,4600   8,3000

 

ATRIA OYJ                                                                      
Hallitus                                                                       

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p. 050 2582.               

JAKELU                                                                         
Nasdaq OMX Helsinki Oy                                                         
Keskeiset tiedotusvälineet                                                     
www.atriagroup.com                                                             

Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme        
www.atriagroup.com


Liitteet:
osavuosikatsaus q3 presentaatio_su.ppt