Uutishuone

Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2010

29.7.2010 08:00
ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2010                  


TYÖMARKKINARIIDAT SUOMESSA PAINOIVAT ATRIAN TULOSTA, ATRIA VENÄJÄN KOKO VUODEN 
LIIKETAPPION ENNUSTETAAN KASVAVAN                        


- työmarkkinariidat painoivat Atria Suomen Q2-kauden liikevaihtoa ja      
liikevoittoa                                  
- Atria Skandinavian Q2-kauden liikevoitto parani merkittävästi         
- Venäjän lihavalmistemarkkinoiden alavireydestä huolimatta Atria Venäjän    
alkuvuoden liikevaihto kasvoi yli 16 prosenttia, mutta koko vuoden liiketappion 
ennustetaan kasvavan viime vuodesta                       
- konsernin koko vuoden 2010 liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2009     
liikevoiton tasolle.                              


Atria-konserni:                                 
                Q2/    Q2/    H1/   H1/	 
Miljoonaa euroa        2010    2009    2010   2009   2009   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto          317,0   337,4   622,9  648,1 1 316,0   
Liikevoitto           4,7    7,1    5,7   6,8   27,5   
Liikevoitto %          1,5    2,1    0,9   1,0   2,1   
Voitto ennen veroja       3,5    4,4    1,7   -1,1   16,5   
Osakekohtainen tulos, EUR   0,10    0,09    0,03  -0,06   0,25   


Katsaus Q2/2010                                 

Atria-konsernin Q2-kauden liikevaihto laski 6 prosenttia viime vuodesta ja oli 
317,0 miljoonaa euroa (337,4 milj. euroa). Atria Suomen liikevaihtoa pienensi  
kevään työmarkkinariidat, liikevaihto pieneni 11,3 prosenttia verrattuna    
edellisvuoden Q2-jaksoon. Atria Skandinavian liikevaihto laski 3,5 prosenttia  
viime vuodesta. Paikallisessa valuutassa lasku oli 12,7 prosenttia. Liikevaihdon
heikkoon kehitykseen vaikuttivat luopuminen salaatti- ja            
voileipäliiketoiminnasta kesäkuussa 2009 sekä pienentynyt kuluttajapakatun lihan
myynti. Atria Venäjän liikevaihto kasvoi 23 prosenttia Q2/2010-kaudella.    
Paikallisessa valuutassa liikevaihdon kasvu oli 8,7 prosenttia.         
Lihavalmistemarkkinoiden alavireisyydestä huolimatta Atria Venäjän       
myyntivolyymit kasvoivat ja Atrian markkinaosuudet ovat vahvistuneet jonkin   
verran.                                     

Atria-konsernin liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa. Atria Suomen tulosta    
pienensi pääosin työmarkkinariitojen seurauksena menetetty myynti. Atria    
Skandinavian tulos parani selvästi edellisvuodesta, koska viime vuoden Q2-kauden
liiketulos sisälsi 2,9 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja liittyen salaatti-
ja voileipäliiketoiminnan lopettamiseen. Atria Venäjän liiketulos heikkeni   
edellisvuoteen verrattuna. Kehitys selittyy lähinnä kiristyneellä        
markkinatilanteella ja raaka-ainehintojen nousulla sekä Gorelovon uuteen    
tehtaaseen liittyvillä käynnistyskuluilla. Atria Baltian liiketulos parani   
edellisvuodesta.                                

Atria-konsernin vuoden 2010 liikevaihdon ja liikevoiton ennustetaan jäävän   
vuoden 2009 tasolle. Liikevoittoennusteen heikentymisen pääasiallisena syynä on 
Atria Venäjän heikentynyt tulosnäkymä loppuvuodelle. Atria Venäjän koko vuoden 
liiketappion ennustetaan kasvavan viime vuodesta. Negatiivisena jatkunut    
markkinakehitys ja kiristynyt kilpailutilanne ovat vaikeuttaneet        
hinnankorotusten läpivientiä Venäjällä, jolloin kohonneita raaka-aineiden    
hintoja ei ole pystytty viemään myyntihintoihin. Tämän vuoden tulosta rasittavat
myös uuden tehtaan kustannukset ja kasvaneet panostukset markkinointiin. Atria 
Venäjän euromääräistä tappiota kasvattaa myös vahvistunut ruplakurssi. Lisäksi 
toisella vuosineljänneksellä toteutuneet työtaistelutoimenpiteet ja niiden   
vaikutukset kesäsesongin tilauksiin voivat vielä heikentää Atria Suomen     
Q3-kauden tulosta.                               


Atria Suomi 1.1. - 30.6.2010                          
                Q2/    Q2/    H1/   H1/	 
Miljoonaa euroa        2010    2009    2010   2009   2009   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto          178,9   201,6   358,0  383,6  781,9   
Liikevoitto           6,0    10,7    10,9   17,8   42,9   
Liikevoitto %          3,4    5,3    3,0   4,6   5,5   

Atria Suomen Q2-kauden liikevaihto jäi viime vuoden vastaavan jakson      
liikevaihdosta 11,3 prosenttia. Huhti-toukokussa Atrian tuotanto oli      
pysähdyksissä yhteensä 10 päivää työmarkkinariitojen takia, mikä oli pääsyynä  
liikevaihdon laskuun. Lisäksi lakon loppumiseen asti voimassa ollut ylityökielto
heikensi liikevaihdon kehitystä. Kesäkuun myynti oli myös ennakoitua alhaisempi,
koska lakon vaikutukset kaupan valikoimissa ja siten asiakkaiden tilauksissa  
näkyivät vielä kesäkuussa.                           

Q2/2010-kauden liikevoitto heikkeni pääosin lakon aiheuttamien alhaisten    
tuotanto- ja myyntivolyymien vuoksi. Lisäksi tuotevalikoiman keskihinta on ollut
alhaisempi viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kustannustehokkuus on  
ollut hyvällä tasolla koko alkuvuoden ajan aikaisempien tehostustoimien     
johdosta. Olosuhteisiin nähden kannattavuus on ollut tyydyttävä.        

Alkuvuoden aikana Atria-tuoteryhmien markkinaosuudet olivat lähes edellisen   
vuoden tasolla, ja Atria on pystynyt ylläpitämään markkinaosuutensa       
ruokailumarkkinoilla. Atrian arvion mukaan Atria-tuotteiden markkinaosuus    
vähittäiskaupassa oli noin 25 prosenttia Lakon aikana ja vielä kesä-heinäkuun  
aikana Atria menetti väliaikaisesti markkinaosuuttaan. Raaka-aineiden hinnat  
ovat pysyneet vakaina.                             

Toisella vuosineljänneksellä toteutuneet työtaistelutoimenpiteet ja niiden   
vaikutukset kesäsesongin tilauksiin voivat heikentää Atria Suomen Q3-kauden   
tulosta.                                    


Atria Skandinavia 1.1. - 30.6.2010                       

                Q2/    Q2/    H1/   H1/	 
Miljoonaa euroa        2010    2009    2010   2009   2009   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto          99,7   103,3   194,7  202,0  405,2   
Liikevoitto           3,3    0,6    4,0   1,9   10,0   
Liikevoitto %          3,3    0,6    2,1   0,9   2,5   

Atria Skandinavian Q2/2010-kauden liikevaihto jäi 3,5 prosenttia edellisvuoden 
vastaavan jakson liikevaihdosta, mikä johtui lähinnä salaatti- ja        
voileipäliiketoiminnasta luopumisesta kesäkuussa 2009 sekä vähentyneestä    
kuluttajapakatun lihan myynnistä. Toisaalta Ruotsin kruunun vahvistuminen    
paransi liikevaihtoa edellisvuoteen verrattuna. Paikallisessa valuutassa    
liikevaihto heikkeni 12,7 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Q2/2010-kauden liikevoitto kasvoi selvästi edellisvuodesta. Q2/2009-kauden   
liikevoitto sisälsi 2,9 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja liittyen     
salaatti- ja voileipäliiketoiminnan lopettamiseen. Pienentyneestä        
myyntivolyymista huolimatta operatiivinen liikevoitto oli edellisvuoden tasolla.

Katsauskaudella Atria Skandinavia ilmoitti yhteensä 1,6 miljoonan euron     
investoinnista leivänpäällisten tuotantolinjan automatisointiin Halmstadin   
tehtaalla sekä lihavalmiste- ja hampurilaistuotannon automatisointiin      
Sköllerstan tehtaalla. Investoinnit toteutetaan vuoden 2010 jälkimmäisellä   
puoliskolla, ja vuosittaiset kustannussäästöt ovat 0,9 miljoonaa euroa.     
Näiden toimenpiteiden seurauksena Halmstadin tehtaalta arvioidaan vähenevän 6  
työpaikkaa ja Sköllerstan tehtaalta 24 työpaikkaa.               

Q1/2010-kaudella käynnistetty tehostamisohjelma etenee suunnitellusti.     
Tehostamisohjelman seurauksena Atria Skandinavia luopuu kuluttajapakatun lihan 
valmistuksesta ja sulkee Årstan tuotantolaitoksen lokakuun loppuun mennessä.  
                                        
Atria Skandinavian tuotemerkkien markkinaosuudet ovat pysyneet vakaina. Ruotsin 
vähittäiskaupan ruokailutuotemarkkinoiden kehitys on ollut heikompaa kuin viime 
vuoden vastaavalla jaksolla. Foodservice-markkinan kehitys on ollut negatiivinen
viime vuoteen verrattuna.                            

Atria Venäjä 1.1. - 30.6.2010                          

                Q2/    Q2/    H1/   H1/	 
Miljoonaa euroa        2010    2009    2010   2009   2009   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto          34,4    27,9    63,3   54,4  113,0   
Liikevoitto          -2,7    -1,9    -4,9   -8,9   -9,8   
Liikevoitto %         -7,8    -6,8    -7,7  -16,4   -8,7   

Atria Venäjän Q2-kauden liikevaihto kasvoi 23 prosenttia edelliseen vuoteen   
verrattuna. Kasvu johtui osittain ruplan kurssin vahvistumisesta euroa vastaan 
ja osittain lisääntyneestä myynnistä sekä Pietarissa että Moskovassa.      
Paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia edellisen vuoden   
vastaavaan jaksoon verrattuna.                         

Q2-kauden liiketulos oli tappiollinen 2,7 miljoonaa euroa(Q2/2009 -1,9     
milj.euroa). Tuloskehitys johtuu markkinoiden kysynnän alavireisyydestä,    
heikentyneistä marginaaleista ja Gorelovon uuteen tehtaaseen liittyvistä    
käynnistyskuluista.                               

Venäjän vähittäiskaupan taantumasta johtuva lihavalmistetuoteryhmien kysynnän  
lasku alkoi viime vuonna. Kysyntä laski volyymissä noin kymmenen prosenttia   
vuonna 2009 sekä Pietarissa että Moskovassa. Vuoden 2010 alussa markkinoiden  
lasku on ollut edelleen noin 10 prosenttia (Lähde: Business Analytica      
1.-4.2010).                                   

Atrian markkinaosuus kasvoi hieman tammi-huhtikuussa 2010 Pietarin alueen    
vähittäiskaupassa ja oli noin 20 prosentin tasolla. Myös Moskovassa       
markkinaosuus vahvistui ja oli noin 3 prosenttia (Lähde: Business Analytica   
1-4.2010).                                   

Uudelleen suljettavien leivänpäällistuotteiden myynti on alkanut Moskovassa.  
Tuotteet myydään Campomos tavaramerkillä ja ne vastaavat Pit-Productin     
tuotemerkillä jo pitkään, menestyksekkäästi Pietarissa myytäviä         
leivänpäällistuotteita.                             

Uudet, kypsät jauhelihatuotteet (lihapullat, hampurilaispihvit ja kebabit)   
lanseerataan Q4/2010 aikana. Kyseessä ovat täysin uudenlaiset tuotteet Venäjän 
markkinoilla. Lanseeraus vahvistaa Atria Venäjän asemaa tuoreiden valmisruokien 
tekijänä.                                    

Gorelovon uuden tuotantolaitoksen avajaiset pidettiin 20.4.2010 ja tuotteiden  
kaupallinen myynti on alkanut. Uuden tehtaan kiinteät kustannukset ovat noin 4 
miljoonaa euroa vuodessa.                            

Atria Venäjän koko vuoden liiketappion ennustetaan kasvavan viime vuodesta.   
Negatiivisena jatkunut markkinakehitys ja kiristynyt kilpailutilanne ovat    
vaikeuttaneet hinnankorotusten läpivientiä Venäjällä, jolloin kohonneita    
raaka-aineiden hintoja ei ole pystytty viemään myyntihintoihin. Tämän vuoden  
tulosta rasittavat myös uuden tehtaan kustannukset ja kasvaneet panostukset   
markkinointiin. Markkinointikustannusten ennustetaan nousevan noin 3 miljoonalla
eurolla vuonna 2010. Lisäksi Atria Venäjän euromääräistä tappiota kasvattaa   
vahvistunut ruplakurssi. Alkuvuoden ruplakurssi euroa vastaan on 10,5 prosenttia
vahvempi kuin keskikurssi vuonna 2009.                     


Atria Baltia 1.1. - 30.6.2010                          

                Q2/    Q2/    H1/   H1/	       
Miljoonaa euroa        2010    2009    2010   2009   2009   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto           9,8    10,5    17,5   19,3   37,5   
Liikevoitto          -0,8    -1,5    -2,1   -2,5  -12,6   
Liikevoitto %         -8,2   -14,3   -12,0  -13,0  -33,6   

Atrian liikevaihto Virossa oli 6,7 prosenttia pienempi verrattuna edelliseen
vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Q1/2010-kauteen verrattuna liikevaihto kasvoi
lähes 30 prosenttia, mikä johtuu kuluttajapakatun lihan myynnin kasvusta ja
kesäsesongin myyntivolyymien noususta. 

Liiketulos on parantunut edellisvuodesta, mutta on epätyydyttävällä tasolla.  
Viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa käynnistetyt tehostamisohjelmat ovat
tuoneet kustannussäästöjä. Ahjan tehtaan sulkeminen ja tuotannon keskittäminen 
Valgan ja Vastse-Kuusten tehtaille eteni suunnitelmien mukaisesti ja siitä   
muodostuvat säästöt vaikuttavat kesäkuusta 2010 lähtien.            

Atrian markkinaosuudet Virossa ovat pysyneet vakaina. Leivänpäällisissä     
markkinaosuus on noin 18 prosenttia. Grillimakkaroissa markkinaosuus on kasvanut
kesäsesongin aikana (Lähde: AC Nielsen).                    


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                       

Atria Oyj:n konsernijohdossa toteutetaan seuraavat muutokset. Atria Suomi Oy:n 
toimitusjohtaja Juha Gröhn (ETM) siirtyy Atria Skandinavia AB:n         
toimitusjohtajaksi 1.9.2010 alkaen. Hän toimii edelleen Atria Oyj:n       
varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena sekä vastaa konsernin    
alkutuotantoliiketoiminnasta ja lihan hankinnasta. Atria Oyj:n toimitusjohtaja 
Matti Tikkakoski (ekon.) nimitetään Atria Suomi Oy:n toimitusjohtajaksi 1.9.2010
alkaen. Hän jatkaa edelleen Atria Oyj:n toimitusjohtajana.           

Atria Oyj:n talousjohtaja Tomas Back (KTM) nimitetään Atria Baltian       
liiketoiminta-alueen johtajaksi 1.9.2010 alkaen. Hän toimii edelleen myös Atria 
Oyj:n talousjohtajana.                             


Investoinnit                                  

Q2-kauden investoinnit konsernissa olivat yhteensä 11,2 miljoonaa euroa (8,0  
milj. euroa) ja alkuvuoden 27,1 miljoonaa euroa (16,6 milj. euroa).       

Henkilöstö                                   

Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 5 812 henkilöä (6 546). 

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain:                      
                                        
           H1/2010  H1/2009                     
Atria Suomi       2 035   2 277                     
Atria Skandinavia    1 267   1 575                     
Atria Venäjä      2 015   2 019                     
Atria Baltia       495    675                     

Atria Skandinavian toimitusjohtaja Michael Forsmark siirtyy Atria-konsernista  
toisen työnantajan palvelukseen 30.9.2010 mennessä. Lisäksi Atria-konsernin ja 
Atria Skandinavian henkilöstöjohtaja Seija Pietilä siirtyy toisen työnantajan  
palvelukseen 1.10.2010.                             


Atria Oyj:n hallinto                              

Atria Oyj:n hallintoneuvosto on yhtiökokouksen jälkeisessä           
järjestäytymiskokouksessaan valinnut hallituksen uudeksi jäseneksi Maisa    
Romanaisen (KTM) erovuorossa olleen Runar Lillandtin tilalle. Hallintoneuvosto 
valitsi erovuorossa olleen jäsenen Timo Komulaisen uudelleen.          

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Ari Pirkola ja      
varapuheenjohtajaksi Seppo Paavola. Hallituksen puheenjohtaja Martti Selin   
valittiin uudelleen.                              

Atria Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja  
Martti Selin, varapuheenjohtaja Timo Komulainen, jäsenet Tuomo Heikkilä, Esa  
Kaarto, Maisa Romanainen, Harri Sivula ja Matti Tikkakoski.           


Rahoitus                                    

Atrian rahoituspolitiikan mukaan konsernin tavoitteena on keskittää rahoitus  
emoyhtiö Atria Oyj:hin. Politiikan mukaisesti Atria Scandinavia AB maksoi noin 
18 miljoonan euron vasta-arvoisen lainan pois ja Atria Oyj nosti seitsemän   
vuoden pituisen 15 miljoonan euron lainan. Käyttämättömien sitovien       
luottolimiittien määrä 30.6.2010 oli 104,6 miljoonaa euroa.           


Liiketoiminnan lähiajan riskit                         

Elintarvikealan työtaistelutoimenpiteet Suomessa voivat häiritä myynnin     
kehitystä vielä Q3-jaksolla.                          

Lihavalmistemarkkinoiden alavireisyyden jatkuminen Venäjällä heikentää Atrian  
tuotteiden kysyntää Atrian asiakkuuksissa.                   

Venäjän viranomaisten asettamat suomalaisten elintarvikkeiden vientirajoitukset 
eivät merkittävästi vaikuta Atrian liiketoimintaan. Venäjän viennin osuus    
Atria-konsernin liikevaihdosta on vähäinen.                   

Muilta osin Atria-konsernin liiketoiminnan lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut 
merkittäviä muutoksia vuoden 2009 tilinpäätöksessä esitettyihin riskeihin    
verrattuna.                                   


Tulevaisuuden näkymät                              

Elintarvikealan työtaistelutoimenpiteet Suomessa vaikuttivat Atrian toisen   
neljänneksen myyntiin ja tulokseen sekä voivat häiritä myynnin kehitystä vielä 
Q3-jaksolla. Lihavalmistemarkinoiden alavireisyyden jatkuminen Venäjällä    
heikentää Atria Venäjän myyntivolyymien kasvua. Lisäksi yhtiön päätös luopua  
kuluttajapakatun lihan valmistamisesta Ruotsissa pienentää toisen vuosipuoliskon
liikevaihtoa. Toisaalta Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun vahvistuminen on   
kasvattanut konsernin euromääräistä liikevaihtoa. Näistä syistä johtuen     
konsernin vuoden 2010 liikevaihdon ennustetaan pysyvän vuoden 2009 tasolla.   

Aikaisemmasta ohjeistuksesta poiketen konsernin vuoden 2010 liikevoiton     
ennustetaan jäävän vuoden 2009 liikevoiton tasolle. Liikevoittoennusteen    
heikkenemisen pääasiallisena syynä on Atria Venäjän heikentynyt tulosnäkymä   
loppuvuodelle. Atria Venäjän koko vuoden liiketappion ennustetaan kasvavan viime
vuodesta. Negatiivisena jatkunut markkinakehitys ja kiristynyt kilpailutilanne 
ovat vaikeuttaneet hinnankorotusten läpivientiä Venäjällä, jolloin kohonneita  
raaka-aineiden hintoja ei ole pystytty viemään myyntihintoihin. Tämän vuoden  
tulosta rasittavat myös uuden tehtaan kustannukset ja kasvaneet panostukset   
markkinointiin. Lisäksi Atria Venäjän euromääräistä tappiota kasvattaa     
vahvistunut ruplakurssi. Toisella vuosineljänneksellä toteutuneet        
työtaistelutoimenpiteet ja niiden vaikutukset kesäsesongin tilauksiin voivat  
vielä heikentää Atria Suomen Q3-kauden tulosta.                 


Yhtiökokouksen päätökset                            

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja  
myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle 
vuodelta 2009.                                 

Yhtiökokous hyväksyi, että yhtiö jakaa vuodelta 2009 osinkoa 0,25 euroa     
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun     
täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön        
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 4.5.2010 ja maksupäivä    
11.5.2010.                                   

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.  
Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT  
Juha Wahlroosin.                                

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen hallituksen valtuuttamiseksi enintään
150 000 euron suuruisen rahalahjoituksen tekemiseen korkeakoulujen, yliopistojen
tai muiden oppilaitosten toimintaan.                      

Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston kokoonpanoksi seuraavaa:          

Jäsen                 Toimikausi päättyy            

Juha-Matti Alaranta          2012                   
Juho Anttikoski            2013                   
Mika Asunmaa             2013                   
Lassi-Antti Haarala          2012                   
Juhani Herrala            2013                   
Henrik Holm              2012                   
Veli Hyttinen             2013                   
Pasi Ingalsuo             2011                   
Juha Kiviniemi            2011                   
Veli Koivisto             2011                   
Teuvo Mutanen             2011                   
Mika Niku               2012                   
Seppo Paavola             2012                   
Heikki Panula             2013                   
Pekka Parikka             2011                   
Ari Pirkola              2013                   
Juho Tervonen             2012                   
Tomi Toivanen             2012                   
Timo Tuhkasaari            2011                   
yhteensä 19 jäsentä.                              


Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten, varapuheenjohtajan ja   
puheenjohtajan palkkiot pidetään ennallaan. Palkkiot ovat 250 euroa/kokous,   
työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 250 euroa,        
hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 3000 euroa kuukaudessa ja      
varapuheenjohtajan palkkio 1500 euroa kuukaudessa.               

Hallituksen voimassa olevat antivaltuudet ja valtuudet erityisten oikeuksien  
antamisesta                                   

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä   
enintään 12.800.000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen  
annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.   
Valtuutusta käytetään mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön      
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai  
toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin     
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.                      

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä    
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen 
ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin  
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin,   
oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää   
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon     
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden       
enimmäismäärästä.                                

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2009 hallitukselle antaman   
antivaltuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen      
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2011 saakka.            


Omien osakkeiden hankinta ja voimassa olevat valtuutukset            

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.800.000 yhtiön oman   
A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan  
pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain     
määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön  
omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa    
yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,  
investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön    
pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä 
pidettäväksi tai mitätöitäväksi.                        

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa     
suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä   
hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX   
Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus     
valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.  

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2009 hallitukselle antaman   
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan  
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2011  
saakka.                                     


Yhtiöjärjestyksen muutos                            

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdottamat muutokset yhtiöjärjestykseen.    
Yhtiöjärjestyksen 13 § ja 15 § muutettiin kuulumaan seuraavasti:        

13 § Yhtiökokousten pitopaikka, kokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen     

Yhtiön yhtiökokoukset pidetään joko Kuopiossa tai Helsingissä. Kutsu      
yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja 
pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3)  
viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9)
päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää    
julkaista kutsun tai tiedoksiannon kutsun toimittamisesta yhdessä tai useammassa
hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai muulla      
päättämällään tavalla. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua        
yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna 
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.  

15 § Arvo-osuusjärjestelmä                           
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.                TUNNUSLUVUT                                   

milj. EUR                        1-6/10  1-6/09 1-12/09

Oma pääoma/osake, EUR                  15,90  14,89  15,39
Korolliset velat                     444,1  448,8  425,8
                                        
Omavaraisuusaste, %                    40,4   38,7   39,7
Velkaantumisaste, %                    98,3  106,2   97,5
                                        
Nettovelkaantumisaste, %                 95,8  100,3   89,4
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin          27,1   16,6   33,0
                                        
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, %            4,4   2,6   2,5
                                        
Henkilöstö keskimäärin                  5 812  6 546  6 214
                                        

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet                     

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin     
mukaisesti. Atria on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja  
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2009 kuitenkin siten, että  
konserni on 1.1.2010 alkaen ottanut käyttöön vuositilintilinpäätöksen 2009   
laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet ja uudistetut      
standardit, joilla ei ole ollut olennaista vaikutusta katsauskaudella      
esitettyihin lukuihin.                             

 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja      
ne on esitetty vuositilinpäätöksessä 2009. Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot 
ovat tilintarkastamattomia.                           


ATRIA OYJ -KONSERNI                               

KONSERNITASE                                  

Varat                                      

milj. EUR                       30.06.10 30.06.09 31.12.09

Pitkäaikaiset varat                               
 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet          485,9  477,3  469,1
 Liikearvo                        167,8  152,2  157,8
 Muut aineettomat hyödykkeet               73,1   69,1   70,0
 Osuudet yhteis- ja                               
 osakkuusyhtiöissä                    10,5   6,8   7,4
 Muut rahoitusvarat                    2,3   2,3   2,3
 Lainasaamiset ja                                
 muut saamiset                      16,8   13,9   14,5
 Laskennalliset verosaamiset                9,0   5,9   6,7
Yhteensä                         765,4  727,5  727,8

Lyhytaikaiset varat                               
 Vaihto-omaisuus                     113,3  107,9  115,6
 Myyntisaamiset ja                               
 muut saamiset                      218,8  219,8  212,6
 Rahat ja pankkisaamiset                 11,0   24,9   35,3
Yhteensä                         343,1  352,6  363,5

Myytävänä olevat pitkäaikaiset                         
omaisuuserät                       10,3   11,0   10,0

Varat yhteensä                     1 118,8 1 091,1 1 101,3


Oma pääoma ja velat                               

milj. EUR                       30.06.10 30.06.09 31.12.09

Oma pääoma                        451,9  422,5  436,9

Pitkäaikaiset velat                               
 Korolliset rahoitusvelat                314,1  342,9  318,9
 Laskennalliset verovelat                 43,8   41,3   41,2
 Muut korottomat velat                   1,7   0,4   1,3
Yhteensä                         359,6  384,6  361,4

Lyhytaikaiset velat                               
 Korolliset rahoitusvelat                129,9  105,8  106,9
 Ostovelat ja muut velat                 177,4  178,2  196,1
Yhteensä                         307,3  284,0  303,0

Velat yhteensä                      666,9  668,6  664,4

Oma pääoma ja velat yhteensä              1 118,8 1 091,1 1 101,3
KONSERNITULOSLASKELMA                              

milj. EUR               4-6/10  4-6/09  1-6/10  1-6/09 1-12/09

Liikevaihto              317,0  337,4  622,9  648,1 1 316,0

Myytyjä suoritteita                               
vastaavat kulut            -279,0  -294,6  -550,8  -573,5 -1 151,0
Bruttokate               38,0   42,8   72,1   74,6  165,0

Myynnin ja                                   
markkinoinnin kulut          -21,7  -20,9  -40,4  -38,0  -77,7
Hallinnon kulut            -12,4  -12,0  -24,7  -25,9  -47,7
Liiketoiminnan                                 
muut tuotot               1,4   1,0   2,2   2,0   4,6
Liiketoiminnan                                 
muut kulut               -0,6   -3,8   -3,5   -5,9  -16,7
Liikevoitto               4,7   7,1   5,7   6,8   27,5

Rahoitusnetto              -1,6   -3,2   -5,0   -8,5  -12,4
Osuus osakkuusyhtiöiden                             
tuloksista                0,4   0,5   1,0   0,6   1,4
Voitto ennen veroja           3,5   4,4   1,7   -1,1   16,5

Tuloverot                -0,3   -1,8   -0,3   -0,3   -9,1
Tilikauden tulos             3,2   2,6   1,4   -1,4   7,4

Tilikauden tuloksen jakaantuminen:                       
Emoyhtiön                                    
omistajille               2,9   2,5   0,9   -1,6   7,0
Määräysvallattomille                              
omistajille               0,3   0,1   0,5   0,2   0,4
Yhteensä                 3,2   2,6   1,4   -1,4   7,4

Laimentamaton                                  
tulos/osake, €             0,10   0,09   0,03  -0,06   0,25

Laimennusvaikutuksella oikaistu                         
tulos/osake, €             0,10   0,09   0,03  -0,06   0,25


LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA                           

milj. EUR               4-6/10  4-6/09  1-6/10  1-6/09 1-12/09

Tilikauden tulos             3,2   2,6   1,4   -1,4   7,4

Muut laajan tuloksen erät                            
verojen jälkeen:                                
Rahavirran suojaus            0,6        0,0       -1,4
Nettosijoituksen suojaus                          -0,3
Muuntoerot               12,2   4,0   20,7   -4,8   2,5
Tilikauden                                   
laaja tulos               16,0   6,6   22,1   -6,2   8,2

Laajan tuloksen jakaantuminen:                         
Emoyhtiön                                    
omistajille               15,7   6,5   21,6   -6,4   7,8
Määräysvallattomille                              
omistajille               0,3   0,1   0,5   0,2   0,4
Yhteensä                16,0   6,6   22,1   -6,2   8,2
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                        

milj. EUR    Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      Mää-  Oma  
                                  räys- pääoma
                                  val-  yht. 
        Osa- Yli-  Muut  SVOP Omat Muun- Kerty- Yht. latto-    
        ke-  kurs-  rahas-  *) osak- to-  neet     mien     
        pää- si ra- tot     keet erot voitto    osuus    
        oma  hasto              varat           

Oma pääoma                                   
1.1.2009     48,1 138,5  0,1 110,3 -0,5 -33,4  170,5 433,5  1,4 434,9

Tilikauden                                   
laaja tulos                   -4,8  -1,6 -6,4  0,2  -6,2
Osakepalkkiot             0,2            0,2     0,2
Omien osakkeiden                                
hankinta                  -0,7        -0,7     -0,7
Osingonjako                       -5,7 -5,7     -5,7

Oma pääoma                                   
30.6.2009     48,1 138,5  0,1 110,5 -1,2 -38,2  163,2 420,9  1,6 422,5

Oma pääoma                                   
1.1.2010     48,1 138,5 -1,7 110,6 -1,3 -31,0  171,9 435,1  1,8 436,9

Tilikauden                                   
laaja tulos                   20,7   0,9 21,6  0,5  22,1
Osingonjako                       -7,1 -7,1     -7,1

Oma pääoma                                   
30.6.2010     48,1 138,5 -1,7 110,6 -1,3 -10,3  165,7 449,6  2,3 451,9
*) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                    


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           
milj. EUR                        1-6/10  1-6/09 1-12/09

Liiketoiminta rahavirta                             
 Liiketoiminnan                                 
 rahavirta                        20,2   24,9   92,7
 Rahoituserät                                  
 ja verot                        -16,6  -15,0  -31,0
Liiketoiminnan raha-                              
virta yhteensä                       3,6   9,9   61,7

Investointien rahavirta                             
 Aineelliset ja aineettomat                           
 hyödykkeet                       -24,1  -15,7  -32,3
 Sijoitukset                       -4,7   -2,2   -1,8
Investointien rahavirta yhteensä             -28,8  -17,9  -34,1

Rahoituksen rahavirta                              
 Lainojen nostot                     29,5   28,4   41,8
 Lainojen maksut                     -22,5  -26,2  -64,8
 Osinkojen maksut                     -7,1   -5,7   -5,7
 Omien osakkeiden                                
 hankinta                             -0,7   -0,7
Rahoituksen rahavirta                   -0,1   -4,2  -29,4

Rahavarojen muutos                    -25,3  -12,2   -1,8


TOIMINTASEGMENTIT                                

milj. EUR               4-6/10  4-6/09  1-6/10  1-6/09 1-12/09

Liikevaihto                                   
 Suomi                 178,9  201,6  358,0  383,6  781,9
 Skandinavia              99,7  103,3  194,7  202,0  405,2
 Venäjä                 34,4   27,9   63,3   54,4  113,0
 Baltia                 9,8   10,5   17,5   19,3   37,5
 Eliminoinnit              -5,8   -5,9  -10,6  -11,2  -21,6
Yhteensä                317,0  337,4  622,9  648,1 1 316,0

Liikevoitto                                   
 Suomi                  6,0   10,7   10,9   17,8   42,9
 Skandinavia               3,3   0,6   4,0   1,9   10,0
 Venäjä                 -2,7   -1,9   -4,9   -8,9   -9,8
 Baltia                 -0,8   -1,5   -2,1   -2,5  -12,6
 Kohdistamattomat            -1,1   -0,8   -2,2   -1,5   -3,0
Yhteensä                 4,7   7,1   5,7   6,8   27,5

ROCE *                                     
 Suomi                          8,9 %  9,9 %  10,2 %
 Skandinavia                       4,7 %  1,8 %  4,0 %
 Venäjä                         -3,8 %  -9,3 %  -6,9 %
 Baltia                        -28,6 %  -8,0 % -26,5 %
 Konserni                        3,0 %  3,1 %  3,1 %

* Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) % =                     
 Liikevoitto (12 kk liukuva) / Sitoutunut pääoma                
 (12 kk liukuva, keskimäärin)*100                       

Investoinnit                                  
 Suomi                  4,0   4,0   6,2   6,8   14,2
 Skandinavia               2,6   0,8   4,4   2,1   5,3
 Venäjä                 4,4   2,7   16,2   6,6   11,9
 Baltia                 0,2   0,5   0,3   1,1   1,6
Yhteensä                11,2   8,0   27,1   16,6   33,0

Poistot                                     
 Suomi                  7,3   7,6   14,6   15,1   29,7
 Skandinavia               2,9   3,1   5,8   5,7   12,0
 Venäjä                 1,9   1,3   3,6   2,9   6,4
 Baltia                 0,8   1,0   1,6   1,8   10,5
Yhteensä                12,9   13,0   25,6   25,5   58,6


VASTUUT                                     

milj. EUR                       30.6.10 30.6.09 31.12.09

Velat, joiden vakuudeksi on annettu                       
kiinnityksiä tai muita vakuuksia                        
 Lainat rahoituslaitoksilta                6,6   5,3   6,0
 Eläkelainat                        4,6   4,3   4,2
Yhteensä                         11,2   9,6   10,2

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja                     
muut vakuudet                                  
 Kiinteistökiinnitykset                  6,6   6,6   6,7
 Yrityskiinnitykset                    3,1   5,5   3,1
Yhteensä                          9,7   12,1   9,8

Taseeseen sisältymättömät vastuu-                        
sitoumukset                                   
 Takaukset                         0,7   12,8   0,8


ATRIA OYJ                                    
Hallitus                                    

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p. 050 2582.        

JAKELU                                     
Nasdaq OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atriagroup.com                               

Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme     
www.atriagroup.com

Liitetiedostot