Uutishuone

Atria Oyj uudistaa strategiaansa ja toteuttaa toimenkuvamuutoksia johdossa

1.10.2010 10:49

Atria Oyj terävöittää liiketoiminnan tavoitteitaan ja strategiaansa sekä samalla
uudistaa konsernin johtoryhmän toimintamallia. Tärkeimpinä tavoitteina ovat    
kansainvälisten toimintojen kannattavuuden merkittävä parannus, markkina-aseman
vahvistaminen ja orgaaninen kasvu. Atria Oyj on määritellyt uudistetussa       
strategiassaan, että Atrian pitkän tähtäimen kilpailuetu rakennetaan           
tuotejohtajuuden varaan. Tuotejohtajuus sisältää pitkäjänteistä tuotemerkkien  
vahvistamista sekä panostamista tuotekehitykseen ja kuluttajatuntemuksen       
lisäämiseen. Erityisenä painopisteenä ovat sekä leivänpäällis- että Atria      
Concept -liiketoiminnat.                                                       

Uudessa organisaatiossa konsernitason toiminnot ja niiden vastuuhenkilöt ovat: 
                                                                               
- Liharaaka-aineen ostot ja Atria Concept, johtaja Juha Gröhn                  
- Laatu, tuoteturvallisuus ja vastuullisuus, johtaja Merja Leino               
- Tuotejohtajuus, johtaja Jarmo Lindholm                                       
- Strategiaprosessi, johtaja Pasi Luostarinen                                  
- Alkutuotanto, johtaja Juha Ruohola                                           
- Ostotoiminta, ohjaus, logistiikka ja tietohallinto, johtaja Jukka Mäntykivi  
- Talous & hallinto, johtaja Tomas Back                                        
- Henkilöstö, henkilöstöjohtaja nimitetään myöhemmin.                          

Atria Oyj:n toimitusjohtaja on Matti Tikkakoski. Tuotejohtajuus ja             
Strategiaprosessi ovat uusia konsernitoimintoja. Tuotejohtajuus sisältää       
brandien hallinnan, tuotekehityksen ja tuoteryhmähallinnan toiminnot           
konsernissa. Strategiaprosessista vastaava johtaja vastaa strategiaprosessien  
läpiviennistä ja seurannasta konsernissa.                                      

Liiketoiminta-alueiden johtajat ovat:                                          
                                                                               
- Atria Suomi - Matti Tikkakoski                                               
- Atria Skandinavia - Juha Gröhn                                               
- Atria Venäjä - Juha Ruohola                                                  
- Atria Baltia - Tomas Back                                                    


ATRIA OYJ                                                                      
Matti Tikkakoski                                                               
toimitusjohtaja                                                                

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p. 050 2582.               


JAKELU                                                                         
Nasdaq OMX Helsinki Oy                                                         
Keskeiset tiedotusvälineet                                                     
www.atriagroup.com