Uutishuone

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 3.5.2007

3.5.2007 15:41
Osinko on täsmäytyspäivänä 8.5.2007 omistajaluetteloon merkittyjen omistajien  
nostettavissa maksupäivästä 15.5.2007 alkaen arvo-osuustilille ilmoitetulta   
pankkitililtä.                                 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta
yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä voidaan antaa 
enintään yhteensä 10.000.000 kappaletta yhtiön 1,70 euron nimellisarvoisia   
A-osakkeita.                                  

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta   
rahastokorotuksesta, joilla voidaan korottaa osakepääomaa enintään 850.000   
eurolla.                                    

Yhtiökokous päätti, että valtuutukset ovat voimassa enintään viisi vuotta    
valtuutuspäätöksestä lukien.                          

Hallituksen osakeantivaltuutus koskee sekä maksullista että maksutonta     
osakeantia. Osakeanti voi olla myös suunnattu, jos siihen on yhtiön kannalta  
painava taloudellinen syy tai maksuttoman suunnatun annin ollessa kyseessä,   
yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava 
taloudellinen syy.                               

Maksutonta osakeantia koskevaa valtuutusta voidaan käyttää lähinnä ylimmän   
johdon osakepalkkiojärjestelmän toteuttamisen yhteydessä.            

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ehdoista, kuten siitä,  
kenellä on oikeus merkitä osakkeita sekä osakkeesta maksettavasta määrästä.   

Valtuutus on voimassa enintään viisi vuotta valtuutuspäätöksestä lukien.    

Yhtiökokous päätti valita uudelleen hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Mika 
Asunmaa, Lassi-Antti Haarala, Juhani Herrala, Heikki Panula ja Ahti-Pekka    
Vornanen. Uusina hallintoneuvostoon valittiin Sinikka Ouramo (Raahe) ja Teuvo  
Mutanen (Polvijärvi).                              

Tilintarkastajiksi valittiin jatkamaan KHT Pekka Loikkanen ja KHT Eero Suomela 
sekä varatilintarkastajiksi PricerwaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Tynjälä.  

ATRIA YHTYMÄ OYJ                                

Matti Tikkakoski                                
toimitusjohtaja                                 


JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi