Uutishuone

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006

26.7.2006 09:00
ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006

* Konsernin liikevaihto oli 523,3 Me (468,8 Me), kasvua 11,6 %
* Liikevoitto oli 11,0 Me (15,9 Me) ja tulos ennen veroja 8,9 Me (15,2 Me)
* Osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (0,51 euroa)


Katsaus Q2/2006:
- KONSERNIN LIIKEVAIHTO KASVOI EDELLEEN VOIMAKKAASTI
- SUOMESSA JA RUOTSISSA TULOSKEHITYS KÄÄNTYI MYÖNTEISEEN SUUNTAAN
- VENÄJÄLLÄ MYYNNIN KASVU JATKUI VAHVANA, KERTALUONTOISET TEKIJÄT
RASITTIVAT TULOSTA

Atria-konsernin toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 12,7 prosenttia
edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna (tammi-kesäkuu 11,6 %).
Katsauskauden tulos jäi edellisen vuoden vastaavan jakson tuloksesta.

Suomessa tuloskehitys kääntyi tehostamistoimien ansiosta myönteiseen suuntaan
verrattuna ensimmäiseen vuosineljännekseen. Suomen osuus koko konsernin
liiketoiminnoista on 62,2 prosenttia.

Ruotsissa katsauskauden tulos oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla ja
kääntyi parempaan suuntaan verrattuna ensimmäiseen vuosineljännekseen.

Venäjällä myynti kehittyi edelleen voimakkaasti, 41 prosenttia tammi-
kesäkuun aikana. Tulos katsauskaudella oli tappiollinen. Tulosta
rasittivat haltuunottoon liittyvät kertaluontoiset kustannukset sekä
liharaaka-aineen hinnannousu.

Baltiassa toimintojen kehittäminen jatkui, tulos oli epätyydyttävä.

Katsauskaudella Atria Yhtymä Oyj:n organisaatio uudistettiin. Atria-konsernille
muodostettiin johtoryhmä, joka ohjaa ja valvoo maakohtaisesti organisoituja
liiketoimintoja.


Konsernin taloudelliset tavoitteet

Atria Yhtymä Oyj:n hallitus on vahvistanut seuraavat taloudelliset tavoitteet:

- Omavaraisuusaste        40%
- Liikevoitto          5%
- Oman pääoman tuotto      12%
- Kansainvälinen liiketoiminta  50% liikevaihdosta
- Osingonjako          50% tilikauden voitosta


Hallinto

Yhtiökokous vahvisti 3.5.2006 tilinpäätöksen ja päätti jakaa osinkoa 0,595
euroa osakkeelta. Hallintoneuvosto valitsi 27.6.2006 hallitukseen uudeksi
jäseneksi Altia Oyj:n pääjohtaja, ETM Leena Saarisen.


Suomi

Suomessa liikevaihto oli 176,0 miljoonaa euroa (tammi-kesäkuu 332,8 Me), jossa
kasvua 8,8 prosenttia (tammi-kesäkuu 8,6 %). Katsauskaudella aloitettiin
toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi, mikä näkyikin tuloksen kääntymisenä
nousuun toisen neljänneksen lopulla. Kotimaassa energian ja eräiden
ostopalveluiden hintojen nousu on vaikeuttanut tuloksentekokykyä.
Tuotantokustannusten nousua ei ole saatu täysimääräisesti siirrettyä
myyntihintoihin.

Nurmon sikateurastamon ja -leikkaamon käyttöönotto aiheuttivat vielä jonkin
verran kertaluontoisia kustannuksia. Toiminta vakiintui toisen
vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Liha ja Säilyke Oy:n toiminnan liittäminen Atrian ateriateollisuuteen on
edennyt suunnitelman mukaisesti. Toimintojen yhdistäminen saadaan päätökseen
vuoden loppuun mennessä. Liha ja Säilyke Oy jatkaa tuotannollisena yksikkönä,
kaupalliset toiminnot yhdistetään Atrian vastaaviin toimintoihin.

Atria ja HK Ruokatalo ilmoittivat tammikuussa 2006 selvittävänsä yhteistyön
käynnistämistä kotimaisen kalkkunatuotannon turvaamiseksi. Selvitysten pohjalta
on päätetty perustaa yhteinen kalkkunanlihan tuotantoyhtiö, Länsi-Kalkkuna Oy,
jonka omistus jaetaan tasan 50/50. Yhteistyön tavoitteena on turvata
kalkkunankasvatuksen ja kalkkunanlihan jalostuksen säilyminen Suomessa sekä
tarjota kuluttajille kilpailukykyisiä kotimaisia kalkkunavalmisteita.
Kalkkunanlihan tuotantoyhtiön on tarkoitus olla toiminnassa vuoden 2007 alusta
lähtien. Yhteistyö koskee pelkästään alkutuotantoa, teurastusta ja leikkuuta.

Myynti ja markkinaosuudet kehittyivät myönteisesti kaikissa Atrian edustamissa
tuoteryhmissä. Kasvu kuluttajapakatun lihan ja siipikarjan lihan sekä
ruuanvalmistustuoteryhmien markkinaosuuksissa oli huomattavasti nopeampaa kuin
koko markkinan kasvu. Samoin Atrian kehitys alkukesän grillimakkaramyynnissä
oli markkinaa nopeampaa. Atrian markkinaosuus alkukesän
grillimakkaramarkkinassa (vkot 18 - 27) oli noin 45 %(lähde AC Nielsen).
Kesäsesongin toimitukset onnistuivat hyvin.

Atria Suomen (Atria Oy) johto-organisaatiota uudistettiin katsauskauden aikana.
Atria Oy:n toimitusjohtajaksi nimitettiin 1.6.2006 alkaen ETM Juha Gröhn.
Samalla muodostettiin Suomen maakohtainen johtoryhmä.


Ruotsi

Ruotsin liikevaihto oli 82,1 miljoonaa euroa (tammi-kesäkuu 152,6 Me), jossa
kasvua oli 1,4 prosenttia (tammi-kesäkuu -1,5 %). Katsauskauden tulos oli
edellisvuoden vastaavan jakson tasolla.

Ruotsissa aloitettiin alkuvuoden aikana panostukset Lithells tuotemerkin
vahvistamiseen ja markkinoinnin kehittämiseen. Ruotsissa liha-alan markkinat
ovat käymistilassa. Alan suurin toimija on tehnyt tappiollista tulosta ja on
nyt julkisesti myynnissä. Tämä antaa muille toimijoille, kuten Atria Lithells
Ab:lle, mahdollisuuden markkinaosuuksiensa kohentamiseen.

Svensk Snabbmat AB:n toiminta ja tulos onnistuivat odotetusti. HoReCa-
tukkuliikkeiden suurin toimija ja Svensk Snabbmat Ab:n kilpailija ICA Meny on
vaihtanut omistajaa.

Atria Concept AB:n toiminta ja tulos kehittyivät myönteisesti katsauskauden
aikana.

Atria Ruotsin organisaatiota uudistettiin katsauskaudella. Atria Ruotsin
toimitusjohtajaksi nimitettiin Christer Åberg ja lisäksi myynnin ja
markkinoinnin organisaatiota vahvistettiin.


Venäjä ja Baltia

Venäjän ja Baltian katsauskauden liikevaihto oli 26,5 miljoonaa euroa (tammi-
kesäkuu 48,7 Me). Tulos oli tappiollinen.

Katsauskaudella Baltian liiketoiminnat organisoitiin uudelleen. Atria Baltian
johtajaksi nimitettiin Raimo Kirmanen. Katsauskauden aikana Baltiassa on
käynnistetty useita uusia kehittämistoimia, joilla liiketoiminnan
kannattavuutta tullaan parantamaan.

Venäjällä Atrian myynti on kasvanut nopeasti, 41 prosenttia tammi-kesäkuun
aikana edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Pit-Productin
kokonaismarkkinaosuus Pietarin alueella oli tammi-toukokuun aikana 22
prosenttia. Samalla Pit-Product oli Pietarin alueen markkinajohtaja. (Lähde: AC
Nielsen)

Tuloksentekokykyä Venäjällä heikensi tilapäisesti liharaaka-aineen hinnannousu
ja haltuunottoon liittyvät kertaluontoiset kulut. Raaka-aineen hinnannousua ei
ole vielä saatu siirrettyä täysimääräisesti myyntihintoihin.

Haltuunottoprosessi on saatu päätökseen ja siihen liittyvä rakenteiden ja
organisaation uudistaminen on aloitettu. Uutta tuotantokapasiteettia on
rakenteilla, uuden tehtaan ja logistiikkakeskuksen suunnittelu on käynnistetty.
Venäjän ja Baltian toiminnoista vastaavaksi johtajaksi nimitettiin MMM Juha
Ruohola 1.6.2006 alkaen.


Henkilöstö

Katsauskauden aikana tehtiin seuraavat nimitykset konsernitoiminnoissa
(1.6.2006 alkaen):
- Konsernin toimitusjohtaja Matti Tikkakoski
- Varatoimitusjohtaja, Alkutuotanto ja liharaaka-aineen hankinta, Juha Gröhn
- Johtaja, Markkinointi & Tuotekehitys, Pasi Luostarinen
- Johtaja, Laatu & Tuoteturvallisuus, Merja Leino
- Johtaja, Asiakkuudet, Christer Åberg
- Johtaja, IT, Ohjaus & Logistiikka, Jukka Mäntykivi
- Johtaja, Talous & Hallinto, Erkki Roivas
- Johtaja, Ostotoiminnot & Investoinnit, Juha Ruohola

Alkuvuoden aikana konsernin palveluksessa oli keskimäärin 5816 henkilöä (4296).


Investoinnit

Merkittävä keskeneräinen investointi katsauskauden lopussa oli
logistiikkakeskuksen laajennus Nurmossa, jonka osuus alkuvuoden investoinneista
oli noin 15,0 miljoonaa euroa.

Venäjällä aloitettiin n. 5 miljoonan euron laajennusinvestointi
tuotantokapasiteetin lisäämiseksi.


Rahoitus

Katsauskauden aikana toteutettiin institutionaalisille sijoittajille suunnattu
osakeanti, jossa osakkeiden lukumäärä kasvoi 1,1 miljoonalla A-sarjan
osakkeella. Annissa oma pääoma vahvistui yhteensä 20,9 miljoonalla eurolla.


Hallituksen voimassa olevat antivaltuudet

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä
voidaan antaa enintään yhteensä 4.218.545 kappaletta yhtiön 1,70 euron
nimellisarvoisia A- osakkeita ja siten korottaa osakepääomaa enintään
7.171.526,50 euroa.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä
lukien, 3.5.2007 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Valtuutuksesta on katsauskaudella käytetty yhteensä 1.100.000 kappaletta yhtiön
A-osakkeita.


Loppuvuoden näkymät

Suomessa tuloskehitys saatiin käännettyä parempaan suuntaan tehostamistoimilla
ja hinnankorotuksilla, joita jatketaan loppuvuoden ajan. Alkuvuoden heikosta
tuloskehityksestä johtuen Suomen koko vuoden tulos tulee jäämään viime vuoden
tulosta alhaisemmaksi.

Myös Ruotsissa toteutetaan hinnan korotuksia loppuvuoden aikana. Koko vuoden
tuloksen arvioidaan olevan vähintään edellisvuoden tasolla.

Venäjällä myynnin kasvu jatkuu voimakkaana. Koko vuoden tulos jää
negatiiviseksi johtuen toisen vuosineljänneksen aikana toteutuneista
kertaluonteisista tekijöistä.

Baltiassa tehostamistoimenpiteet jatkuvat ja tulos jää viime vuoden tasolle.


TUNNUSLUVUT             1-6/2006  1-6/2005  1-12/2005
milj.EUR

Oma pääoma/osake, €           12,13   12,36   12,08
Korolliset velat            242,0   170,0   206,9
Korolliset saamiset           48,4    41,8    43,7
Omavaraisuusaste, %           42,9    46,3    43,0
Bruttoinvestoinnit            37,8    42,3   107,3
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, %   7,2    9,0    11,0
Henkilöstö keskimäärin          5816    4296    4433Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti. Yhteisö on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2005. Osavuosikatsauksessa
esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.


ATRIA YHTYMÄ OYJ -KONSERNI


KONSERNITASE

Varat
milj. EUR              30.6.06      30.6.05     31.12.05

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttö-
omaisuushyödykkeet           347,2       287,5       329,3
Liikearvo                52,3       36,1       50,1
Muut aineettomat
hyödykkeet               22,9       20,1       22,7
Lainasaamiset ja
muut saamiset              6,1        4,8        5,1
Muut rahoitusvarat            6,7        6,4        5,8

Yhteensä                435,2       354,9       413,0

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus             62,0       56,6       58,6
Myyntisaamiset ja
muut saamiset             168,0       145,5       151,0
Rahavarat                9,7        6,1       17,5

Yhteensä                239,7       208,2       227,1

Varat yhteensä             674,9       563,1       640,1


Oma pääoma ja velat
milj. EUR              30.6.06      30.6.05     31.12.05

Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma           269,3       241,0       254,8
Vähemmistöosuudet            20,2       19,7       20,2

Oma pääoma yhteensä          289,5       260,7       275,0

Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat            126,8       87,5       115,5
Laskennalliset
verovelat                23,0       20,6       22,5
Eläkevelvoitteet             0,3        0,4        0,4

Yhteensä                150,1       108,5       138,4

Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat            115,2       82,5       91,4
Ostovelat
ja muut velat             120,1       111,4       135,3

Yhteensä                235,3       193,9       226,7

Velat yhteensä             385,4       302,4       365,1

Oma pääoma
ja velat yhteensä           674,9       563,1       640,1


KONSERNITULOSLASKELMA


milj. EUR               4-6/06  4-6/05  1-6/06  1-6/05 1-12/05

Liikevaihto              278,3  247,1  523,3  468,8  976,9
Kulut                 -263,1  -229,5  -495,0  -436,9  -905,2
Poistot                 -8,7   -8,0  -17,3  -16,0  -31,5

Liikevoitto               6,5   9,6   11,0   15,9   40,2
* liikevaihdosta %            2,3   3,9   2,1   3,4   4,1

Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista                0,3   0,5   0,7   0,8   0,8
Rahoitustuotot
ja -kulut                -1,6   -0,7   -2,8   -1,5   -3,2

Voitto ennen veroja           5,2   9,4   8,9   15,2   37,8
* liikevaihdosta %            1,9   3,8   1,7   3,2   3,9

Tuloverot                -2,4   -2,5   -3,3   -4,1  -10,8

Tilikauden voitto            2,8   6,9   5,6   11,1   27,0
* liikevaihdosta %            1,0   2,8   1,1   2,4   2,8

Tilikauden voiton jakaantuminen:
Emoyhtiön omistajille          2,6   6,6   5,4   10,8   26,2
Vähemmistölle              0,2   0,3   0,2   0,3   0,8
Yhteensä                 2,8   6,9   5,6   11,1   27,0

Laimentamaton
tulos/osake, €             0,12   0,31   0,25   0,51   1,24

Laimennusvaikutuksella oikaistu
tulos/osake, €             0,12   0,31   0,25   0,51   1,24


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. EUR        Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Vähem- Oma
                                 mistön pääoma
                                 osuus  yht.
             Osake- Yli-  Muunto- Kerty- Yht.
             pääoma kurssi- erot  neet
                 rahas-     voitto-
                 to       varat

Oma pääoma 1.1.2005     35,8  104,4   0,5  103,7  244,4  19,5  263,9

Muuntoerot                 -1,7      -1,7  -0,1  -1,8
Tilikauden voitto                  10,8  10,8   0,3  11,1
Osingonjako                    -12,5  -12,5      -12,5

Oma pääoma 30.6.2005    35,8  104,4  -1,2  102,0  241,0  19,7  260,7

Oma pääoma 1.1.2006     35,8  104,4  -0,9  115,5  254,8  20,2  275,0

Muuntoerot                  0,6       0,6  -0,1   0,5
Tilikauden voitto                  5,6   5,6   0,1   5,7
Osingonjako                    -12,6  -12,6      -12,6
Osakeanti          1,9  19,0          20,9      20,9

Oma pääoma 30.6.2006    37,7  123,4  -0,3  108,5  269,3  20,2  289,5


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA


milj. EUR               1-6/06      1-6/05      1-12/05

Liiketoiminnan
rahavirta                -4,4        4,1       59,3
Rahoituserät ja verot          -5,7       -5,0       -12,4

Liiketoiminnan
rahavirta               -10,1       -0,9       46,9

Investoinnit
Aineelliset ja aineettomat
hyödykkeet               -37,4       -42,3       -98,3
Sijoitukset               -3,9       -2,6       -3,5

Investointien
rahavirta               -41,3       -44,9      -101,8

Maksullinen osakeanti          20,9
Lainojen nostot             48,4       61,4       91,4
Lainojen maksut            -13,1       -9,6       -19,2
Osinkojen maksut            -12,5       -12,5       -12,7

Rahoituksen rahavirta          43,7       39,3       59,5

Rahavarojen muutos           -7,7       -6,5        4,6


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT

MAANTIETEELLISET
milj. EUR               4-6/06  4-6/05  1-6/06  1-6/05 1-12/05
Liikevaihto
Suomi                 176,0  161,8  332,8  306,5   634,3
Ruotsi                 82,1   81,0  152,6  155,0   314,0
Venäjä ja Baltia            26,5   7,6   48,7  14,2   42,7
Eliminoinnit              -6,3   -3,3  -10,8  -6,9   -14,1
Yhteensä                278,3  247,1  523,3  468,8   976,9

Liikevoitto
Suomi                  7,1   8,1   11,1  13,9   31,6
Ruotsi                  2,0   2,1   2,3   2,8    7,1
Venäjä ja Baltia            -2,6   -0,6   -2,4  -0,8    1,5
Yhteensä                 6,5   9,6   11,0  15,9   40,2
 

VASTUUT

milj. EUR              30.6.06      30.6.05     31.12.05
Velat, joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä tai muita vakuuksia

Lainat
rahoituslaitoksilta           93,8       84,3       79,8
Eläkelainat               6,5        5,9        6,2
Yhteensä                100,3       90,2       86,0

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja
muut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset         77,8       77,3       78,7
Yrityskiinnitykset           43,9       43,4       44,2
Muut vakuudet              54,9       50,2       47,3
Yhteensä                176,6       170,9       170,2

Taseeseen sisältymättömät vastuu-
sitoumukset

Käyttämättömät
limiitit                90,8       80,8       107,8

Takaukset                15,4        3,1       13,5

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, puh. 050 2582.

ATRIA YHTYMÄ OYJ

Matti Tikkakoski
toimitusjohtaja
JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi

Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme
www.atria.fi.