Uutishuone

ATRIA TARJOAA SWEDISH MEATSILLE AITOA KUMPPANUUTTA

28.11.2006 08:00
ATRIA TARJOAA SWEDISH MEATSILLE AITOA KUMPPANUUTTA

Atria Yhtymä Oyj tarjoaa Swedish Meats -osuuskunnalle aitoon kumppanuuteen
perustuvaa, kasvuhakuista ja teollisuusvetoista yritysjärjestelyä. Atria ehdottaa
hankkivansa Swedish Meats -osuuskunnalta sen lihanjalostustoiminnot (mm.
soveltuvin osin Scan-toiminnot, SLP Pärsons, Esca ja Skånekött) tavoitteenaan
yhdistää Swedish Meatsin ja Atria Ruotsin toimintojen (Lithells)
lihanjalostustoiminnot. Samalla Atria tarjoaa Swedish Meatsille merkittävää
vaikutusvaltaa osakeomistuksen kautta Atriassa.

Atrian ehdotus mahdollistaa sen, että Swedish Meats säilyttäisi omistuksessaan ja
määräysvallassaan avaintoimintonsa: teurastus- ja lihanleikkaustoiminnot. Mikäli
Swedish Meats haluaa syventää ehdotettua kumppanuutta, Atria on erillisenä
järjestelynä valmis investoimaan enintään 20 prosentin vähemmistöosuuteen Swedish
Meatsin teurastus- ja lihanleikkaustoiminnoissa.

Atria haluaa kehittää voimakkaasti Ruotsin toimintojaan. Atria on tällä hetkellä
liikevaihdoltaan toiseksi suurin toimija Ruotsin lihamarkkinoilla tunnetuilla
Lithells ja Sibylla tuotemerkeillään. Swedish Meatsin Scan-tuotemerkki on Ruotsin
lihajalosteteollisuuden markkinajohtaja. Ehdotettu yritysjärjestely muodostaisi
entistä vahvemman markkinajohtajan Ruotsin lihanjalostusmarkkinoille, jonka
yhdistettyjen lihanjalostustoimintojen liikevaihto olisi arviolta noin SEK 5,5
miljardia.

Tämän tarjouksen taustalla on Ruotsissa ja Suomessa julkisuudessa käyty
aktiivinen keskustelu Swedish Meatsin tulevista omistusjärjestelyistä.

Swedish Meatsin harkintaan annettu tarjous, joka koskee sen
lihanjalostustoimintoja, muodostuu seuraavista keskeisistä taloudellisista
elementeistä:

- käteiskauppahintasuoritus, 851.000.000 SEK
- 2.300.000 uutta etuoikeutettua A-osaketta (1 ääni/osake), jotka listataan
Helsingin Pörssiin yritysjärjestelyn toteutuksen jälkeen; ja
- 396.000 uutta listaamatonta Atrian K II-osaketta (10 ääntä/osake).

Nettovelaton kokonaiskauppahinta on 1,3 miljardia Ruotsin kruunua olettaen, että
ei-noteeratut K II -osakkeet arvostetaan samoin kuin julkisesti noteeratut A-
osakkeet. Vastikkeen seurauksena Swedish Meats -osuuskunnan osuus Atrian kaikista
osakkeista olisi noin 10,8 prosenttia ja osuus Atrian kaikista äänistä noin 5,6
prosenttia.

Lisäksi Atria tarjoaa Sweadish Meatsille pitkäaikaista puitesopimusta raaka-
ainetoimituksista ja  Swedish Meats -osuuskunnalle edustusta Atrian hallituksessa
edellyttäen, että asianomaisissa päätöksentekoelimissä tehdään tätä koskevat
päätökset.

Atrian mukaan tällä vaihtoehtoisella kumppanuusehdotuksella on useita merkittäviä
etuja Swedish Meatsin omistajien kannalta:

- Swedish Meats osuuskunta säilyttää omistuksessaan ja määräysvallassaan
avaintoimintonsa: teurastus- ja lihanleikkaustoiminnot;
- Merkittävä vaikutusvalta Atriassa äänivaltaisen osakkeen avulla;
- Osallisuus mahdolliseen arvonnousuun merkittävien synergioiden avulla, jotka
saavutetaan kahden ruotsalaisen liiketoiminnan yhdistämisellä;
- Vientimahdollisuudet Atrian kasvaville uusille markkinoille, joilla Atria on
lihan nettotuoja, erityisesti Venäjälle;
- Rakenteellisia muutoksia ja investointeja vaativan lihanjalostusteollisuuden
divestointi tilanteessa, jossa Swedish Meats pyrkii siihen, että sen
liiketoiminta olisi kannattavaa sekä yrityksen että lihantuottajien kannalta.

Atria uskoo, että tämä ehdotus, joka on alustavasti voimassa 31.12.2006 saakka,
tarjoaa Swedish Meatsin ja Atrian omistajille kokonaisuudessaan houkuttelevan
taloudellisen ja strategisen toimintamallin sekä lyhyellä että pitkällä
aikavälillä.

Lisätietoja antaa Atria Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja Matti Tikkakoski,
puh. 050 2582 tai Lithells AB:n toimitusjohtaja Christer Åberg, puh. +46 7039
06100.


ATRIA YHTYMÄ OYJ
Matti Tikkakoski
toimitusjohtaja

JAKELU:
Helsinki Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi