Uutishuone

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

28.4.2004 08:55
ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2004

Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 5,2 milj. EUR (3,8
milj. EUR). Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä oli 4,0 milj.
EUR (2,0 milj. EUR). Liikevaihto oli 185,6 milj. EUR (173,8 milj.
EUR), tulos/osake 0,12 EUR (0,09 EUR) ja oma pääoma/osake 10,74
EUR (11,98 EUR).TULOSLASKELMA (MILJ.EUR)                     
                  1-3/2004  1-3/2003  1-12/2003
                                 
LIIKEVAIHTO              185,6   173,8    765,1
LIIKEVOITTO               5,2    3,8    30,9
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ      4,0    2,0    23,6
KONSERNIN TULOS ENNEN VEROJA      4,0    2,0    23,6
KATSAUSKAUDEN TULOS           2,6    1,5    15,0
                                 
Veroina on huomioitu                       
katsauskauden
tulosta vastaava vero                       
                                 
TASE (MILJ.EUR)                          
                                 
VASTAAVAA             31.3.2004 31.3.2003 31.12.2003
PYSYVÄT VASTAAVAT                         
 Aineettomat hyödykkeet        46,0    48,9    47,5
 Aineelliset hyödykkeet       255,6   246,5    255,4
 Sijoitukset              6,6    5,3     6,1
VAIHTUVAT VASTAAVAT                        
 Vaihto-omaisuus           48,0    48,4    47,9
 Saamiset               86,8    91,2    89,7
 Rahat ja pankkisaamiset        9,1    6,0     9,9
YHTEENSÄ               452,1   446,3    456,5
                                 
VASTATTAVAA                            
OMA PÄÄOMA                            
 Osakepääoma ja                         
 muu oma pääoma           226,6   189,4    224,6
VÄHEMMISTÖOSUUS             1,5    1,1     1,6
VIERAS PÄÄOMA                           
 Pitkäaikainen            98,1   116,6    104,3
 Lyhytaikainen            125,9   139,2    126,0
YHTEENSÄ               452,1   446,3    456,5
                                 
TUNNUSLUVUT                            
                 31.3.2004 31.3.2003 31.12.2003
Bruttoinvestoinnit taseen                     
pysyviin vastaaviin, milj.eur      8,1    9,0    36,4
Bruttoinvestoinnit                        
liikevaihdosta, %            4,4    5,1     4,8
Henkilöstö keskimäärin         3435    3645    3377
Tulos/osake, eur            0,12    0,09    0,83
Oma pääoma/osake, eur         10,74   11,98    10,65
Omavaraisuusaste, %          50,5    42,7    49,6
Korolliset velat, milj.eur      125,1   170,2    129,4
                                 
RAHAVIRTALASKELMA (MILJ.EUR)                   
                  1-3/2004  1-3/2003  1-12/2003
                                 
Liiketoiminnan rahavirta        8,9    -1,6    54,5
Rahoituserät ja verot          0,2    -4,8    -15,1
Liiketoiminnan rahavirta yht.      9,1    -6,4    39,4
                                 

Investoinnit              -8,1    -9,2    -36,4
Investointien rahavirta yht.      -8,1    -9,2    -36,4
                                 
Maksullinen osakeanti           -     -    26,4
Lainojen muutos            -1,8    5,1    -29,2
Maksetut osingot             -     -    -6,7
Rahoituksen rahavirta yht.       -1,8    5,1    -9,6
                                 
Rahavarojen muutos           -0,8   -10,5    -6,5
                                 
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET                    
(MILJ.EUR)                            
                 31.3.2004 31.3.2003 31.12.2003
                                 
VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ON                    
ANNETTU
KIINNITYKSIÄ TAI MUITA VAKUUKSIA                 
                                 
Lainat rahoituslaitoksilta       73,5   104,1    86,2
Eläkelainat               5,5    4,9     5,3
Yhteensä                79,0   109,0    91,5
                                 
YLEISVAKUUTENA ANNETUT                      
KIINNITYKSET
JA MUUT VAKUUDET                         
                                 
Annetut kiinteistökiinnitykset     75,4    69,8    75,6
Annetut yrityskiinnitykset       38,0    45,8    37,9
Annetut muut vakuudet         37,6    40,9    42,9
Yhteensä               151,0   156,5    156,4
                                 
KONSERNIYHTIÖIDEN PUOLESTA                    
ANNETUT
KIINNITYKSET JA MUUT VAKUUDET                   
                                 
Takaukset               34,1    34,2    34,5
                                 
TASEESEEN SISÄLTYMÄTTÖMÄT                     
VASTUUSITOUMUKSET JA VASTUUT                   
                                 
Käyttämättömät limiitit        75,2    76,7    76,3
                                 
Takaukset                1,3    0,9     1,4
                                 
Leasingvastuut                          
Seuraavan 12 kk:n                         
aikana maksettavat           0,9    0,9     1,0
Myöhemmin maksettavat          1,3    1,4     1,5
Yhteensä                2,2    2,3     2,5
                                 
                                 
Luvut ovat tilintarkastamattomia                 
ATRIAN ALKUVUOSI VIIME VUOTTA PAREMPI

Suomen suurin liha-alan yritys ja Pohjoismaiden ja Baltian alueen
suurin lihavalmisteiden valmistaja Atria Yhtymä Oyj ylsi
ensimmäisen kolmen kuukauden aikana viime vuotta parempaan
tulokseen. Ruotsin liiketoiminta ja lisäksi myös kotimaan muut
liiketoiminnot, paitsi teurastamoteollisuus, jatkoivat
tulosparannustaan viime vuoden loppupuoliskolla alkaneen
kehityksen mukaisesti. Teurastamoteollisuuden kannattavuus on
vielä heikko, mutta tilanteen uskotaan paranevan loppuvuotta
kohti. Atria-konsernin liikevaihto ensimmäisellä
vuosineljänneksellä oli 185,6 miljoonaa euroa (173,8 miljoonaa
euroa v. 2003), missä oli kasvua 6,8 %. Liikevoitto oli 5,2
miljoonaa euroa (3,8 miljoonaa euroa), kasvua 38,4 %. Tulos ennen
veroja ja tilinpäätössiirtoja oli 4,0 miljoonaa euroa (2,0
miljoonaa euroa) ja oli 96,4 % viime vuotta parempi. Perinteisesti
alkuvuosi on tuloksenmuodostukseltaan heikko, sillä tulos
muodostuu pääosin kesän ja loppuvuoden toiminnoista.

Kotimaan myynti kehittyi myönteisesti

Kotimaan tulosparannukseen vaikutti myönteisesti kehittynyt
vähittäiskauppa- ja suurkeittiömyynti. Atria Oy:n myynti kasvoi
vähittäiskaupassa edelliseen vuoteen verrattuna 8,3 %,
kokonaismarkkinakasvu Atrian edustamissa tuoteryhmissä oli 6,1 %
(Lähde: A.C. Nielsen Finland Oy/tammi-maaliskuu). Suurinta Atrian
kasvu oli lihan ja siipikarjan myynnissä. Myös lihavalmisteiden ja
valmisruuan liikevaihto kasvoi merkittävästi.

Myynnin kasvuun on vaikuttanut selkeästi tarjoomalähtöinen
toiminta, johon Atrian henkilöstö on valmentautunut vastatakseen
yhä nopeammin muuttuvan ympäristön aiheuttamiin haasteisiin
yhdessä kaupan kanssa.

Lithells AB:n tulos parani selvästi

Pääasiassa Ruotsissa toimivan Lithells AB:n liikevaihto oli 66,8
miljoonaa euroa (67,3 miljoonaa euroa). Tulos muodostui viime
vuotta selvästi paremmaksi. Kun Atria-konsernin viime vuoden 23,6
miljoonan euron tuloksesta ennen veroja Lithells AB:n osuus oli
8,5 miljoonaa euroa, odotetaan tänä vuonna Lithellsin vuotuisen
tuloksen paranevan merkittävästi. Tähän ovat vaikuttamassa ne
sopeutustoimenpiteet, jotka syksyllä 2002 ostetun Samfood AB:n
osalta saadaan päätökseen tämän kevään aikana. Samfood AB:n
toiminta on sulautettu lihavalmisteita, valmisruokaa ja pakattua
lihaa tuottavan Atria Lithells AB:n toimintoihin. Lisäksi
Lithellsin tytäryhtiönä toimivat pikaruokaliiketoimintaa
harjoittava Atria Concept AB ja lähitukkukauppaa harjoittava
Svensk Snabbmat AB.

Liha ja Säilyke Oy kasvaa tasaisesti

Forssassa toimiva Liha ja Säilyke Oy kykeni jatkamaan vahvaa
markkina-asemaansa valmisruoassa. Myös kokolihaleikkeleiden myynti
kasvoi. Tulos oli hieman viime vuotta parempi. Yhtiölle valmistuu
tämän vuoden syksyllä noin 6 miljoonan euron laajennus, johon
siirtyvät yhtiön logistiset toiminnot. Samalla entiset tilat
vapautuvat tuotannollisiin toimintoihin.

UAB Vilniaus Mesan uusi tehdas valmistuu

Liettuassa toimivalle UAB Vilniaus Mesalle valmistuu uusi tehdas
toukokuun aikana. Tämä luo edellytykset nykyisen, noin 10
miljoonan euron vuotuisen liikevaihdon kasvuun.

Investoinnit

Atria julkisti 16.4. noin 21 miljoonan euron investoinnin
sikateurastuksen uudistamiseksi Nurmon yksikössä. Sikalinjan
investointityöt jaetaan useampaan vaiheeseen ja koko projekti on
valmis keväällä 2006. Investointi tuo mukanaan merkittäviä
toiminnallisia kustannussäästöjä kun koko sianlihan käsittely
keskitetään nykyisestä kahdesta yksiköstä yhteen.

Strategiset investoinnit Baltiassa tai Venäjällä voivat
merkittävästi nostaa koko vuodelle tulevia investointeja.

Tavoitteena tuotannollisen toiminnan aloittaminen Venäjällä

Atria tutkii edelleen asemansa vahvistamista Baltian ja Venäjän
markkinoilla. Valmistelut jatkuvat edelleen, aikataulu
lopullisesta päätöksestä on vielä avoin. Erityinen tavoite on
päästä aloittamaan tuotannollinen toiminta läntisessä osassa
Venäjää, missä markkinoiden ja kaupan kehitys on varsin nopeaa.

Tulevaisuudennäkymät

Koko vuoden tuloksen ennustamista haittaa ennen kaikkea
kansainvälisten lihamarkkinoiden kehitys, millä on suuri merkitys
Atrialle. Erityisesti sianlihan tuottajahinnat ovat lähteneet
nousuun. Vaikka se nostaa jalostetuotannon kustannuksia, odotettu
parantunut lihamarkkinatilanne on Atrian tuloskehitykselle
myönteinen asia.

ATRIA YHTYMÄ OYJ

Seppo Paatelainen
toimitusjohtaja

JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavissa Internet-
sivuiltamme www.atria.fi