Uutishuone

ATRIA ALLEKIRJOITTI AIESOPIMUKSEN

8.10.2004 08:01
ATRIA ALLEKIRJOITTI AIESOPIMUKSEN VIROLAISEN AS VALGA LIHATÖÖSTUSIN OSAKE-
ENEMMISTÖN OSTAMISESTA

Atria etenee Itämeren alueen suunnitelmassaan ja on allekirjoittanut
aiesopimuksen AS Valga Lihatööstusin  pääosakkaiden kanssa osake-enemmistön
myymisestä Atria Yhtymä Oyj:lle. AS Valga Lihatööstus on Viron toiseksi suurin
naudan- ja sianlihanjalostaja. Valgan pääosakkaat omistavat yhteensä 75,83
prosenttia AS Valga Lihatööstusin (Valga) osakkeista.

Atria pyrkii solmimaan samansisältöisen aiesopimuksen Valgan vähemmistö-
osakkaiden kanssa jäljellä olevien osakkeiden  myymisestä Atrialle. Atrian ja
Valgan tavoitteena on saada yritysjärjestely kokonaisuudessaan päätökseen vuoden
2004 loppuun mennessä.

AS Valga Lihatööstus

AS Valga Lihatööstus on Viron toiseksi suurin naudan- ja sianlihan jalostaja ja
sillä on hyvä markkina-asema myös Latviassa. Valgan markkinaosuus Viron
lihamarkkinoilla on noin 15-20 prosenttia ja Valgan tuotteita myydään Viron
merkittävimmissä vähittäiskauppa-ketjuissa. Lisäksi Valgalla on hyvä asema
Latviassa, ja sillä on sopimus mm. Latvian Rimi-ketjun ja Citymarketin kanssa.

Valgan päätuotteita ovat erilaiset korkealaatuiset makkarat (noin 60 prosenttia
liikevaihdosta), savustetut lihavalmisteet, leivän-päälliset, liha ja erilaiset
erikoistuotteet. Yhtiön tuotemerkki on Maks & Moorits.

Valga yksityistettiin vuonna 1994 ja siitä lähtien yhtiötä on menestyksellisesti
johtanut Elmut Paavel, joka toimii Valgan toimitusjohtajana myös jatkossa.
Yksityistämisen jälkeen Valga on menestynyt hyvin ja tuottanut voittoa.

Vuonna 2003 Valgan liikevaihto oli 20,9 milj. euroa ja tulos verojen jälkeen oli
527.000 euroa. Sekä liikevaihdon että kannattavuuden ennustetaan kasvavan vuonna
2004.

Valgalla on tuotantolaitos Valgan kaupungissa lähellä Latvian rajaa. Valga on
mukana koko lihanjalostusketjussa; teurastamo- ja lihanleikkaamotoiminnassa sekä
valmistetuotannossa. Kolmen viime vuoden aikana yhtiö on investoinut noin 8 milj.
euroa tuotantokoneistoon ja -laitteistoihin, jotka täyttävät EU:n ja EN ISO
9001:2000 -laatujärjestelmän vaatimukset.

Lisäksi Valga omistaa Viron toiseksi suurimman lihakarjatilan (emakoita,
lihasikoja ja nautakarjaa). Koska Viron lihakarjatilat ovat yleensä pieniä, omaa
lihantuotantoa pidetään etuna, sillä sen avulla pystytään turvaamaan raaka-aineen
saatavuus. Valga tuottaa itse noin 30 prosenttia jalostamastaan sianlihasta ja 10
prosenttia naudanlihasta.

Atrian ja Valgan strateginen ja operatiivinen yhteensopivuus

Atria ja Valga arvioivat, että Valgalla on erinomaiset mahdollisuudet jatkaa
kasvuaan ja parantaa kannattavuuttaan tulevaisuudessa sisäisten
uudelleenjärjestelyjen ja synergiaetujen hyödyntämisen kautta, jotka saavutetaan
yhdistämällä resursseja Atrian kanssa.

Atrialla ja Valgalla on yhteisiä liiketoimintaa, tuotteita ja asiakkaita koskevia
tavoitteita. Lisäksi Valga vahvistaa Atrian toimintaa ja kilpailukykyä yhdessä
Atrian liettualaisen tytäryhtiön UAB Vilniaus Mesan kanssa kaikissa Baltian
maissa - Virossa, Latviassa ja Liettuassa - yhä laajenevan ja keskittyvän
asiakaskunnan palvelemiseksi.

Atrian Itämeren alueen strategia
 
Atria on liha-alan markkinajohtaja Suomessa noin 25 prosentin
markkinaosuudella. Lisäksi Atrian ruotsalaisen tytäryhtiön Lithells AB:n
markkinaosuus Ruotsissa on myös noin 25 prosenttia. Valgan yritysostolla Atria
vahvistaa edelleen Itämeren alueen strategiaansa. Atria saavuttaa merkittävän
aseman yhdessä liettualaisen tytäryhtiönsä Vilniaus Mesan ja virolaisen
tytäryhtiönsä Valgan kanssa kaikissa kolmessa Baltian maassa. Vilniaus Mesa ja
Valga vievät huomattavan määrän tuotteistaan Latviaan. 

Atrian kansainvälistymisohjelma etenee yhä ja Atria tutkii edelleen
mahdollisuuksia laajentumiseen Venäjän markkinoille yritysoston kautta.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Seppo Paatelainen, puh. 0400 661 742.

ATRIA YHTYMÄ OYJ

Seppo Paatelainen
Toimitusjohtaja

JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi