Tiedotteet

Atria Oyj osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2017

26.10.2017 08:00

Seinäjoki, Suomi, 2017-10-26 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Atria Oyj, Osavuosikatsaus, 26.10.2017, klo 8.00

 

ATRIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2017

Atrialla vahva vuosineljännes – liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat kolmannella neljänneksellä

Heinä-syyskuu 2017

- Konsernin liikevaihto oli 360,8 miljoonaa euroa (339,1 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 16,2 miljoonaa euroa (13,2 milj. euroa) eli 4,5 prosenttia (3,9 %) liikevaihdosta.
- Atria käynnisti kehittämishankkeen tuottavuuden parantamiseksi Jyväskylän tehtaalla.
-
Atria lanseerasi Suomessa antibioottivapaan kanan lihan.
- Siipikarjatehtaan uusien tuotantotilojen rakentaminen Ruotsissa on edennyt investointiohjelman mukaisesti.


Tammi-syyskuu 2017
- Konsernin liikevaihto oli 1 061,7 miljoonaa euroa (994,9 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 27,5 miljoonaa euroa (21,0 milj. euroa) eli 2,6 prosenttia (2,1 %) liikevaihdosta.
- Kiinan vienti käynnistyi toukokuussa, ensimmäiset lihaerät saapuivat Kiinaan kesäkuun lopulla.
- Aurinkosähköpuiston rakennustyöt aloitettiin Atrian Nurmon tuotantolaitoksella kesäkuussa ja ensimmäinen osa otettiin käyttöön heinäkuun lopulla.

  

  Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3  
Milj. € 2017 2016 2017 2016 2016
Liikevaihto          
   Atria Suomi 245,0 227,0 725,7 685,7 932,3
   Atria Skandinavia 90,7 90,6 265,0 255,1 343,4
   Atria Venäjä 22,4 19,5 64,0 50,6 71,8
   Atria Baltia 9,7 8,7 28,3 25,6 34,4
   Eliminoinnit -7,0 -6,7 -21,3 -22,1 -30,1
Liikevaihto yhteensä 360,8 339,1 1 061,7 994,9 1 351,8
           
Liikevoitto          
   Atria Suomi 13,1 8,7 24,9 13,4 24,2
   Atria Skandinavia 1,4 3,5 2,7 7,7 8,4
   Atria Venäjä 1,3 0,5 0,1 -0,1 -0,7
   Atria Baltia 0,8 0,5 2,2 0,1 0,7
   Kohdistamattomat -0,3 -0,1 -2,3 -0,1 -0,8
Liikevoitto yhteensä 16,2 13,2 27,5 21,0 31,8
Liikevoitto-% 4,5 % 3,9 % 2,6 % 2,1 % 2,3 %
           
Tulos ennen veroja 14,3 11,8 23,3 16,3 26,1
           
Osakekohtainen tulos, € 0,37 0,32 0,58 0,42 0,65
           
Liikevoittoon sisältyvät          
poikkeukselliset erät:          
Sikatilan myynti - - - -1,0 -1,0
Kiinteistöyhtiön myynti - - - 1,4 1,4
Oikaistu liikevoitto 16,2 13,2 27,5 20,6 31,4Toimitusjohtaja Juha Gröhn

”Atrian liikevaihdon kasvu on jatkunut koko vuoden. Kasvun perusta on tasapainoinen, sillä kasvua on tullut sekä vuoden 2016 aikana tehtyjen yritysostojen seurauksena, että orgaanisen kasvun kautta.

Atrian tulos on parantunut viime vuodesta. Tuottavuuskehitys on ollut kaikilla liiketoiminta-alueilla hyvä ja pitkälti selittää tulosparannuksen. Tuloskehitys Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa on ollut suotuisa – Venäjän ja Baltian tulokset ovat olleet kolmannella vuosineljänneksellä jopa rohkaisevan vahvoja. Skandinavian liiketoiminnassa vuosi 2017 on ollut vaikea. Skandinaviassa tulosheikennykseen vaikuttivat raaka-aineiden hintojen nousu jyrkästi alkuvuoden aikana sekä siipikarjaliiketoiminnan käynnistämiseen liittyvät kustannusnousut tuotannossa ja markkinoinnissa.

Talouden elpyminen Suomessa ja Venäjällä on vaikuttanut kyseisten liiketoiminta-alueiden kulutuskysyntään myönteisesti. Venäjän vähittäiskaupan toimiala on vuosikausia kestäneen supistumisen jälkeen kääntynyt viimein kasvuun. Baltiassa ja Skandinaviassa markkinatilanne kysynnän osalta on viime vuosina ollut vakaa.

Tärkeimpiä tuoteuutuuksia tänä vuonna ovat olleet syyskuun alussa Suomessa markkinoille lanseerattu antibioottivapaa kanan liha ja kolmelle markkinalle eli Ruotsiin, Norjaan ja Suomeen samanaikaisesti tuodut Ridderheims-merkillä myytävät herkuttelutuotteet. Virossa kesän grillikauden uutuudet ja klassikkotuotteet kävivät sujuvasti kaupan. Sibyllan kasvu Venäjällä jatkuu. Sianlihan vienti Suomesta Kiinaan on käynnistynyt ja arvioimme koko vuoden vientimäärän nousevan yli 3 miljoonan kilon.

Osa Nurmon tehtaan sähköenergiasta tulee tehdasalueella sijaitsevasta aurinkovoimalasta. Hanke on kokonaisuudessaan valmis ensi vuoden syksynä.”

Heinä-syyskuu 2017

Atria-konsernin
heinä-syyskuun liikevaihto oli 360,8 miljoonaa euroa (339,1 milj. euroa). Liikevoitto oli 16,2 miljoonaa euroa (13,2 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla. Vuoden 2016 aikana toteutetut yrityskaupat Suomessa ja Ruotsissa tukivat kasvua.  Liikevoiton kasvu johtui hyvästä kustannusten hallinnasta ja tuottavuuden parantumisesta. Venäjällä ja Virossa myyntihintoihin tehtiin korotuksia.

Atria Suomi käynnisti hankkeen tuotannon kannattavuuden parantamiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi Jyväskylän tuotantolaitoksella. Hankkeessa selvitettiin Atrian nykyisten toimintojen päällekkäisyydet ja tarvittavat uudelleenjärjestelyt. Neuvottelut henkilöstön kanssa koskien uudelleenjärjestelyjä aloitettiin välittömästi. Atrian arvion mukaan keskittämisellä saavutetaan noin 1,2 miljoonan euron vuotuiset säästöt, jotka toteutuisivat vuoden 2018 kesäkuusta lähtien. Tämä tarkoittaisi noin 25 henkilötyövuoden vähentämistä Jyväskylän tuotantolaitokselta.

Tammi-syyskuu 2017

Atria-konsernin
tammi-syyskuun liikevaihto oli 1 061,7 miljoonaa euroa (994,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 27,5 miljoonaa euroa (21,0 milj. euroa).


Atria Suomi Oy teki tammikuussa sopimuksen ensimmäisen lihaerän toimittamisesta Kiinaan. Atria toimittaa vuoden 2017 aikana Kiinaan yli kolme miljoonaa kiloa pakastettuja sianlihatuotteita. Ensimmäiset tuote-erät saapuivat Kiinaan kesäkuun lopulla.
  

Atria rakentaa yhdessä Nurmon Aurinko Oy:n kanssa aurinkosähköpuiston Atrian Nurmon tuotantolaitoksen yhteyteen. Suomen suurimman aurinkosähköpuiston rakennusprojekti on edennyt siihen vaiheeseen, että ensimmäiset aurinkopaneelit otettiin käyttöön heinäkuussa. Ensimmäisen vaiheen käyttöönotto on sujunut suunnitelman mukaisesti.

Atria lanseerasi elokuussa antibioottivapaan kanan lihan. Kuluttajapakkauksissa on merkintä ”antibioottivapaa”, joka kertoo, että kanan kasvatuksessa ei ole käytetty lainkaan antibiootteja. Vastaavanlainen konsepti porsaan lihassa lanseerataan vuoden 2018 alussa.

Ruotsin siipikarjatehtaan uusien tuotantotilojen rakentaminen on edennyt investointiohjelman mukaisesti. Uusi tuotantolaitos otetaan käyttöön vuoden 2018 lopulla.

 

Tunnusluvut      
milj. EUR 30.9.17 30.9.16 31.12.16
       
Oma pääoma/osake, EUR 14,55 14,28 14,49
Korolliset velat 244,9 230,2 217,8
Omavaraisuusaste, % 46,0 % 46,3 % 46,5 %
Nettovelkaantumisaste, % 56,6 % 55,7 % 50,5 %
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 38,5 54,0 82,9
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 3,6 % 5,4 % 6,1 %
Henkilöstö keskimäärin 4 447 4 291 4 315
       

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty vuoden 2016 tilinpäätöksessä.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Atria käynnisti elokuussa hankkeen kannattavuuden parantamiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi Jyväskylän tuotantolaitoksella. Neuvottelut henkilöstön kanssa saatiin päätökseen 17.10.2017.  Neuvotteluiden tuloksena sian teurastus ja leikkuu päätettiin keskittää Atrian Nurmon tehtaalle. Naudan käsittely jatkuu ennallaan Jyväskylässä.

Uudelleenjärjestelyillä saavutetaan noin 1,2 miljoonan euron vuotuiset säästöt, jotka toteutuvat vuoden 2018 kesäkuusta lähtien. Tämä tarkoittaa 17 henkilön irtisanomista ja koko henkilöstöä koskevia lomautuksia Jyväskylän tuotantolaitoksella. Kaikille irtisanottaville on tarjottu mahdollisuutta siirtyä töihin Atrian muihin yksiköihin.

Tulevaisuuden näkymät

Konsernin liikevoitto vuonna 2016 oli 31,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 liikevoiton ennustetaan olevan parempi kuin vuonna 2016. Vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan.

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen 1.1. – 30.9.2017 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Lisätietoja: Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 26.10. 2017 klo 9.45 Atrian Helsingin toimistolla. Osoite: Läkkisepäntie 23, 1. kerroksen kokoustilat (Duetto Business Park, Metsälä) Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atria.com) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.

ATRIA OYJ
Hallitus


JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

 

Liitetiedostot

Avainsanat