Tiedotteet

Atrian lehdistötiedote: Broilerin lihan kysyntä kasvaa tasaisesti - Atria investoi broilerihautomon laajennukseen

27.9.2011 18:18

Atria investoi 6 miljoonaa euroa Seinäjoella sijaitsevan broilerihautomon laajennukseen ja laitteisiin. Broilerin kulutus Suomessa on kasvanut tasaisesti
viimeiset vuosikymmenet. Kasvun arvioidaan jatkuvan myös tulevaisuudessa muutaman prosentin vuosivauhdilla.

- Atria on onnistunut tuomaan markkinoille sellaisia broilerituotteita, joita kuluttajat haluavat ostaa. Tuoreiden, kotimaisten Atria broilerituotteiden myynti on
kehittynyt myönteisesti jo usean vuoden ajan. Tällä investoinnilla haluamme varmistaa kasvupotentiaalimme myös tulevaisuudessa sekä vastata paremmin
asiakkaiden ja kuluttajien tarpeisiin, kertoo Atria Suomi Oy:n toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi.

- Broilerituotteiden kysyntä on sesonkiluonteista. Esimerkiksi kesän grillauskaudella kysyntä kasvaa lähes 20 prosenttia.
Uuden hautomokapasiteetin valmistuttua pystymme paremmin vastaamaan kysyntäpiikkeihin, kertoo Mika Ala-Fossi.

Vuonna 2010 voimaantullut EU:n markkinointistandardi on lisännyt tuoreen broilerinlihan kysyntää merkittävästi,
mutta samalla se on vaikeuttanut broilerinlihan saatavuuden hallintaa sesongeissa.

Lisätietoja antaa Atria Suomi Oy:n toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi, puh. 040 831 0342.

Liitteessä taulukko: Siipikarjanlihan tuotanto ja kulutus 1970 – 2010, Suomi, lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto OyYstävällisin terveisin

Hanne Kortesoja
Viestintä- ja IR-päällikkö
Corporate Communications and IR Manager

Atria Oyj / Atria Plc
PL 900 / P.O.Box 900
60060  ATRIA
Käyntiosoite / Visiting address: Atriantie 1, Nurmo

Puhelin: (06) 416 8763, 0400 638 839,
               020 472 8111 (vaihde)
Faksi:     (06) 416 8440
hanne.kortesoja@atria.fi
www.atriagroup.com