Tiedotteet

ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2010

30.7.2010 16:40

TYÖMARKKINARIIDAT SUOMESSA PAINOIVAT ATRIAN TULOSTA, ATRIA VENÄJÄN KOKO VUODEN  LIIKETAPPION ENNUSTETAAN KASVAVAN                                              


- työmarkkinariidat painoivat Atria Suomen Q2-kauden liikevaihtoa ja           
liikevoittoa                                                                   
- Atria Skandinavian Q2-kauden liikevoitto parani merkittävästi                
- Venäjän lihavalmistemarkkinoiden alavireydestä huolimatta Atria Venäjän      
alkuvuoden liikevaihto kasvoi yli 16 prosenttia, mutta koko vuoden liiketappion
ennustetaan kasvavan viime vuodesta                                            
- konsernin koko vuoden 2010 liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2009         
liikevoiton tasolle.                                                           


Atria-konserni:                                                                
                                Q2/        Q2/        H1/      H1/
Miljoonaa euroa                2010       2009       2010     2009     2009    
---------------------------------------------------------------------------    
Liikevaihto                   317,0      337,4      622,9    648,1  1 316,0    
Liikevoitto                     4,7        7,1        5,7      6,8     27,5    
Liikevoitto %                   1,5        2,1        0,9      1,0      2,1    
Voitto ennen veroja             3,5        4,4        1,7     -1,1     16,5    
Osakekohtainen tulos, EUR      0,10       0,09       0,03    -0,06     0,25    


Katsaus Q2/2010                                                                

Atria-konsernin Q2-kauden liikevaihto laski 6 prosenttia viime vuodesta ja oli 
317,0 miljoonaa euroa (337,4 milj. euroa). Atria Suomen liikevaihtoa pienensi  
kevään työmarkkinariidat, liikevaihto pieneni 11,3 prosenttia verrattuna       
edellisvuoden Q2-jaksoon. Atria Skandinavian liikevaihto laski 3,5 prosenttia  
viime vuodesta. Paikallisessa valuutassa lasku oli 12,7 prosenttia. Liikevaihdon
heikkoon kehitykseen vaikuttivat luopuminen salaatti- ja                       
voileipäliiketoiminnasta kesäkuussa 2009 sekä pienentynyt kuluttajapakatun lihan
myynti. Atria Venäjän liikevaihto kasvoi 23 prosenttia Q2/2010-kaudella.       
Paikallisessa valuutassa liikevaihdon kasvu oli 8,7 prosenttia.                
Lihavalmistemarkkinoiden alavireisyydestä huolimatta Atria Venäjän             
myyntivolyymit kasvoivat ja Atrian markkinaosuudet ovat vahvistuneet jonkin    
verran.                                                                        

Atria-konsernin liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa. Atria Suomen tulosta      
pienensi pääosin työmarkkinariitojen seurauksena menetetty myynti. Atria       
Skandinavian tulos parani selvästi edellisvuodesta, koska viime vuoden Q2-kauden
liiketulos sisälsi 2,9 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja liittyen salaatti-
ja voileipäliiketoiminnan lopettamiseen. Atria Venäjän liiketulos heikkeni     
edellisvuoteen verrattuna. Kehitys selittyy lähinnä kiristyneellä              
markkinatilanteella ja raaka-ainehintojen nousulla sekä Gorelovon uuteen       
tehtaaseen liittyvillä käynnistyskuluilla. Atria Baltian liiketulos parani     
edellisvuodesta.                                                               

Atria-konsernin vuoden 2010 liikevaihdon ja liikevoiton ennustetaan jäävän     
vuoden 2009 tasolle. Liikevoittoennusteen heikentymisen pääasiallisena syynä on
Atria Venäjän heikentynyt tulosnäkymä loppuvuodelle. Atria Venäjän koko vuoden 
liiketappion ennustetaan kasvavan viime vuodesta. Negatiivisena jatkunut       
markkinakehitys ja kiristynyt kilpailutilanne ovat vaikeuttaneet               
hinnankorotusten läpivientiä Venäjällä, jolloin kohonneita raaka-aineiden      
hintoja ei ole pystytty viemään myyntihintoihin. Tämän vuoden tulosta rasittavat
myös uuden tehtaan kustannukset ja kasvaneet panostukset markkinointiin. Atria 
Venäjän euromääräistä tappiota kasvattaa myös vahvistunut ruplakurssi. Lisäksi 
toisella vuosineljänneksellä toteutuneet työtaistelutoimenpiteet ja niiden     
vaikutukset kesäsesongin tilauksiin voivat vielä heikentää Atria Suomen        
Q3-kauden tulosta.                                                             


Atria Suomi 1.1. - 30.6.2010                                                   
                                Q2/        Q2/        H1/      H1/
Miljoonaa euroa                2010       2009       2010     2009     2009    
---------------------------------------------------------------------------    
Liikevaihto                   178,9      201,6      358,0    383,6    781,9    
Liikevoitto                     6,0       10,7       10,9     17,8     42,9    
Liikevoitto %                   3,4        5,3        3,0      4,6      5,5    

Atria Suomen Q2-kauden liikevaihto jäi viime vuoden vastaavan jakson           
liikevaihdosta 11,3 prosenttia. Huhti-toukokussa Atrian tuotanto oli           
pysähdyksissä yhteensä 10 päivää työmarkkinariitojen takia, mikä oli pääsyynä  
liikevaihdon laskuun. Lisäksi lakon loppumiseen asti voimassa ollut ylityökielto
heikensi liikevaihdon kehitystä. Kesäkuun myynti oli myös ennakoitua alhaisempi,
koska lakon vaikutukset kaupan valikoimissa ja siten asiakkaiden tilauksissa   
näkyivät vielä kesäkuussa.                                                     

Q2/2010-kauden liikevoitto heikkeni pääosin lakon aiheuttamien alhaisten       
tuotanto- ja myyntivolyymien vuoksi. Lisäksi tuotevalikoiman keskihinta on ollut
alhaisempi viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kustannustehokkuus on   
ollut hyvällä tasolla koko alkuvuoden ajan aikaisempien tehostustoimien        
johdosta. Olosuhteisiin nähden kannattavuus on ollut tyydyttävä.               

Alkuvuoden aikana Atria-tuoteryhmien markkinaosuudet olivat lähes edellisen    
vuoden tasolla, ja Atria on pystynyt ylläpitämään markkinaosuutensa            
ruokailumarkkinoilla. Atrian arvion mukaan Atria-tuotteiden markkinaosuus      
vähittäiskaupassa oli noin 25 prosenttia Lakon aikana ja vielä kesä-heinäkuun  
aikana Atria menetti väliaikaisesti markkinaosuuttaan. Raaka-aineiden hinnat   
ovat pysyneet vakaina.                                                         

Toisella vuosineljänneksellä toteutuneet työtaistelutoimenpiteet ja niiden     
vaikutukset kesäsesongin tilauksiin voivat heikentää Atria Suomen Q3-kauden    
tulosta.                                                                       


Atria Skandinavia 1.1. - 30.6.2010                                             

                                Q2/        Q2/        H1/      H1/
Miljoonaa euroa                2010       2009       2010     2009     2009    
---------------------------------------------------------------------------    
Liikevaihto                    99,7      103,3      194,7    202,0    405,2    
Liikevoitto                     3,3        0,6        4,0      1,9     10,0    
Liikevoitto %                   3,3        0,6        2,1      0,9      2,5    

Atria Skandinavian Q2/2010-kauden liikevaihto jäi 3,5 prosenttia edellisvuoden 
vastaavan jakson liikevaihdosta, mikä johtui lähinnä salaatti- ja              
voileipäliiketoiminnasta luopumisesta kesäkuussa 2009 sekä vähentyneestä       
kuluttajapakatun lihan myynnistä. Toisaalta Ruotsin kruunun vahvistuminen      
paransi liikevaihtoa edellisvuoteen verrattuna. Paikallisessa valuutassa       
liikevaihto heikkeni 12,7 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Q2/2010-kauden liikevoitto kasvoi selvästi edellisvuodesta. Q2/2009-kauden     
liikevoitto sisälsi 2,9 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja liittyen        
salaatti- ja voileipäliiketoiminnan lopettamiseen. Pienentyneestä              
myyntivolyymista huolimatta operatiivinen liikevoitto oli edellisvuoden tasolla.

Katsauskaudella Atria Skandinavia ilmoitti yhteensä 1,6 miljoonan euron        
investoinnista leivänpäällisten tuotantolinjan automatisointiin Halmstadin     
tehtaalla sekä lihavalmiste- ja hampurilaistuotannon automatisointiin          
Sköllerstan tehtaalla. Investoinnit toteutetaan vuoden 2010 jälkimmäisellä     
puoliskolla, ja vuosittaiset kustannussäästöt ovat 0,9 miljoonaa euroa.        
Näiden toimenpiteiden seurauksena Halmstadin tehtaalta arvioidaan vähenevän 6  
työpaikkaa ja Sköllerstan tehtaalta 24 työpaikkaa.                             

Q1/2010-kaudella käynnistetty tehostamisohjelma etenee suunnitellusti.         
Tehostamisohjelman seurauksena Atria Skandinavia luopuu kuluttajapakatun lihan 
valmistuksesta ja sulkee Årstan tuotantolaitoksen lokakuun loppuun mennessä.   
                                                                               
Atria Skandinavian tuotemerkkien markkinaosuudet ovat pysyneet vakaina. Ruotsin
vähittäiskaupan ruokailutuotemarkkinoiden kehitys on ollut heikompaa kuin viime
vuoden vastaavalla jaksolla. Foodservice-markkinan kehitys on ollut negatiivinen
viime vuoteen verrattuna.                                                      

Atria Venäjä 1.1. - 30.6.2010                                                  

                                Q2/        Q2/        H1/      H1/
Miljoonaa euroa                2010       2009       2010     2009     2009    
---------------------------------------------------------------------------    
Liikevaihto                    34,4       27,9       63,3     54,4    113,0    
Liikevoitto                    -2,7       -1,9       -4,9     -8,9     -9,8    
Liikevoitto %                  -7,8       -6,8       -7,7    -16,4     -8,7    

Atria Venäjän Q2-kauden liikevaihto kasvoi 23 prosenttia edelliseen vuoteen    
verrattuna. Kasvu johtui osittain ruplan kurssin vahvistumisesta euroa vastaan 
ja osittain lisääntyneestä myynnistä sekä Pietarissa että Moskovassa.          
Paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia edellisen vuoden    
vastaavaan jaksoon verrattuna.                                                 

Q2-kauden liiketulos oli tappiollinen 2,7 miljoonaa euroa(Q2/2009 -1,9         
milj.euroa). Tuloskehitys johtuu markkinoiden kysynnän alavireisyydestä,       
heikentyneistä marginaaleista ja Gorelovon uuteen tehtaaseen liittyvistä       
käynnistyskuluista.                                                            

Venäjän vähittäiskaupan taantumasta johtuva lihavalmistetuoteryhmien kysynnän  
lasku alkoi viime vuonna. Kysyntä laski volyymissä noin kymmenen prosenttia    
vuonna 2009 sekä Pietarissa että Moskovassa. Vuoden 2010 alussa markkinoiden   
lasku on ollut edelleen noin 10 prosenttia (Lähde: Business Analytica          
1.-4.2010).                                                                    

Atrian markkinaosuus kasvoi hieman tammi-huhtikuussa 2010 Pietarin alueen      
vähittäiskaupassa ja oli noin 20 prosentin tasolla. Myös Moskovassa            
markkinaosuus vahvistui ja oli noin 3 prosenttia (Lähde: Business Analytica    
1-4.2010).                                                                     

Uudelleen suljettavien leivänpäällistuotteiden myynti on alkanut Moskovassa.   
Tuotteet myydään Campomos tavaramerkillä ja ne vastaavat Pit-Productin         
tuotemerkillä jo pitkään, menestyksekkäästi Pietarissa myytäviä                
leivänpäällistuotteita.                                                        

Uudet, kypsät jauhelihatuotteet (lihapullat, hampurilaispihvit ja kebabit)     
lanseerataan Q4/2010 aikana. Kyseessä ovat täysin uudenlaiset tuotteet Venäjän 
markkinoilla. Lanseeraus vahvistaa Atria Venäjän asemaa tuoreiden valmisruokien
tekijänä.                                                                      

Gorelovon uuden tuotantolaitoksen avajaiset pidettiin 20.4.2010 ja tuotteiden  
kaupallinen myynti on alkanut. Uuden tehtaan kiinteät kustannukset ovat noin 4 
miljoonaa euroa vuodessa.                                                      

Atria Venäjän koko vuoden liiketappion ennustetaan kasvavan viime vuodesta.    
Negatiivisena jatkunut markkinakehitys ja kiristynyt kilpailutilanne ovat      
vaikeuttaneet hinnankorotusten läpivientiä Venäjällä, jolloin kohonneita       
raaka-aineiden hintoja ei ole pystytty viemään myyntihintoihin. Tämän vuoden   
tulosta rasittavat myös uuden tehtaan kustannukset ja kasvaneet panostukset    
markkinointiin. Markkinointikustannusten ennustetaan nousevan noin 3 miljoonalla
eurolla vuonna 2010. Lisäksi Atria Venäjän euromääräistä tappiota kasvattaa    
vahvistunut ruplakurssi. Alkuvuoden ruplakurssi euroa vastaan on 10,5 prosenttia
vahvempi kuin keskikurssi vuonna 2009.                                         


Atria Baltia 1.1. - 30.6.2010                                                  

                               Q2/        Q2/        H1/      H1/              
Miljoonaa euroa                2010       2009       2010     2009     2009    
---------------------------------------------------------------------------    
Liikevaihto                     9,8       10,5       17,5     19,3     37,5    
Liikevoitto                    -0,8       -1,5       -2,1     -2,5    -12,6    
Liikevoitto %                  -8,2      -14,3      -12,0    -13,0    -33,6    

Atrian liikevaihto Virossa oli 6,7 prosenttia pienempi verrattuna edelliseen
vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Q1/2010-kauteen verrattuna liikevaihto kasvoi
lähes 30 prosenttia, mikä johtuu kuluttajapakatun lihan myynnin kasvusta ja
kesäsesongin myyntivolyymien noususta.

Liiketulos on parantunut edellisvuodesta, mutta on epätyydyttävällä tasolla.   
Viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa käynnistetyt tehostamisohjelmat ovat
tuoneet kustannussäästöjä. Ahjan tehtaan sulkeminen ja tuotannon keskittäminen 
Valgan ja Vastse-Kuusten tehtaille eteni suunnitelmien mukaisesti ja siitä     
muodostuvat säästöt vaikuttavat kesäkuusta 2010 lähtien.                       

Atrian markkinaosuudet Virossa ovat pysyneet vakaina. Leivänpäällisissä        
markkinaosuus on noin 18 prosenttia. Grillimakkaroissa markkinaosuus on kasvanut
kesäsesongin aikana (Lähde: AC Nielsen).                                       


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                                             

Atria Oyj:n konsernijohdossa toteutetaan seuraavat muutokset. Atria Suomi Oy:n 
toimitusjohtaja Juha Gröhn (ETM) siirtyy Atria Skandinavia AB:n                
toimitusjohtajaksi 1.9.2010 alkaen. Hän toimii edelleen Atria Oyj:n            
varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena sekä vastaa konsernin      
alkutuotantoliiketoiminnasta ja lihan hankinnasta. Atria Oyj:n toimitusjohtaja 
Matti Tikkakoski (ekon.) nimitetään Atria Suomi Oy:n toimitusjohtajaksi 1.9.2010
alkaen. Hän jatkaa edelleen Atria Oyj:n toimitusjohtajana.                     

Atria Oyj:n talousjohtaja Tomas Back (KTM) nimitetään Atria Baltian            
liiketoiminta-alueen johtajaksi 1.9.2010 alkaen. Hän toimii edelleen myös Atria
Oyj:n talousjohtajana.                                                         


Investoinnit                                                                   

Q2-kauden investoinnit konsernissa olivat yhteensä 11,2 miljoonaa euroa (8,0   
milj. euroa) ja alkuvuoden 27,1 miljoonaa euroa (16,6 milj. euroa).            

Henkilöstö                                                                     

Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 5 812 henkilöä (6 546).

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain:                                           
                                                                               
                      H1/2010   H1/2009                                        
Atria Suomi             2 035     2 277                                        
Atria Skandinavia       1 267     1 575                                        
Atria Venäjä            2 015     2 019                                        
Atria Baltia              495       675                                        

Atria Skandinavian toimitusjohtaja Michael Forsmark siirtyy Atria-konsernista  
toisen työnantajan palvelukseen 30.9.2010 mennessä. Lisäksi Atria-konsernin ja 
Atria Skandinavian henkilöstöjohtaja Seija Pietilä siirtyy toisen työnantajan  
palvelukseen 1.10.2010.                                                        


Atria Oyj:n hallinto                                                           

Atria Oyj:n hallintoneuvosto on yhtiökokouksen jälkeisessä                     
järjestäytymiskokouksessaan valinnut hallituksen uudeksi jäseneksi Maisa       
Romanaisen (KTM) erovuorossa olleen Runar Lillandtin tilalle. Hallintoneuvosto 
valitsi erovuorossa olleen jäsenen Timo Komulaisen uudelleen.                  

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Ari Pirkola ja          
varapuheenjohtajaksi Seppo Paavola. Hallituksen puheenjohtaja Martti Selin     
valittiin uudelleen.                                                           

Atria Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja  
Martti Selin, varapuheenjohtaja Timo Komulainen, jäsenet Tuomo Heikkilä, Esa   
Kaarto, Maisa Romanainen, Harri Sivula ja Matti Tikkakoski.                    


Rahoitus                                                                       

Atrian rahoituspolitiikan mukaan konsernin tavoitteena on keskittää rahoitus   
emoyhtiö Atria Oyj:hin. Politiikan mukaisesti Atria Scandinavia AB maksoi noin 
18 miljoonan euron vasta-arvoisen lainan pois ja Atria Oyj nosti seitsemän     
vuoden pituisen 15 miljoonan euron lainan. Käyttämättömien sitovien            
luottolimiittien määrä 30.6.2010 oli 104,6 miljoonaa euroa.                    


Liiketoiminnan lähiajan riskit                                                 

Elintarvikealan työtaistelutoimenpiteet Suomessa voivat häiritä myynnin        
kehitystä vielä Q3-jaksolla.                                                   

Lihavalmistemarkkinoiden alavireisyyden jatkuminen Venäjällä heikentää Atrian  
tuotteiden kysyntää Atrian asiakkuuksissa.                                     

Venäjän viranomaisten asettamat suomalaisten elintarvikkeiden vientirajoitukset
eivät merkittävästi vaikuta Atrian liiketoimintaan. Venäjän viennin osuus      
Atria-konsernin liikevaihdosta on vähäinen.                                    

Muilta osin Atria-konsernin liiketoiminnan lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut
merkittäviä muutoksia vuoden 2009 tilinpäätöksessä esitettyihin riskeihin      
verrattuna.                                                                    


Tulevaisuuden näkymät                                                          

Elintarvikealan työtaistelutoimenpiteet Suomessa vaikuttivat Atrian toisen     
neljänneksen myyntiin ja tulokseen sekä voivat häiritä myynnin kehitystä vielä 
Q3-jaksolla. Lihavalmistemarkinoiden alavireisyyden jatkuminen Venäjällä       
heikentää Atria Venäjän myyntivolyymien kasvua. Lisäksi yhtiön päätös luopua   
kuluttajapakatun lihan valmistamisesta Ruotsissa pienentää toisen vuosipuoliskon
liikevaihtoa. Toisaalta Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun vahvistuminen on     
kasvattanut konsernin euromääräistä liikevaihtoa. Näistä syistä johtuen        
konsernin vuoden 2010 liikevaihdon ennustetaan pysyvän vuoden 2009 tasolla.    

Aikaisemmasta ohjeistuksesta poiketen konsernin vuoden 2010 liikevoiton        
ennustetaan jäävän vuoden 2009 liikevoiton tasolle. Liikevoittoennusteen       
heikkenemisen pääasiallisena syynä on Atria Venäjän heikentynyt tulosnäkymä    
loppuvuodelle. Atria Venäjän koko vuoden liiketappion ennustetaan kasvavan viime
vuodesta. Negatiivisena jatkunut markkinakehitys ja kiristynyt kilpailutilanne 
ovat vaikeuttaneet hinnankorotusten läpivientiä Venäjällä, jolloin kohonneita  
raaka-aineiden hintoja ei ole pystytty viemään myyntihintoihin. Tämän vuoden   
tulosta rasittavat myös uuden tehtaan kustannukset ja kasvaneet panostukset    
markkinointiin. Lisäksi Atria Venäjän euromääräistä tappiota kasvattaa         
vahvistunut ruplakurssi. Toisella vuosineljänneksellä toteutuneet              
työtaistelutoimenpiteet ja niiden vaikutukset kesäsesongin tilauksiin voivat   
vielä heikentää Atria Suomen Q3-kauden tulosta.                                


Yhtiökokouksen päätökset                                                       

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja   
myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle 
vuodelta 2009.                                                                 

Yhtiökokous hyväksyi, että yhtiö jakaa vuodelta 2009 osinkoa 0,25 euroa        
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun        
täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön               
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 4.5.2010 ja maksupäivä      
11.5.2010.                                                                     

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.   
Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT  
Juha Wahlroosin.                                                               

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen hallituksen valtuuttamiseksi enintään
150 000 euron suuruisen rahalahjoituksen tekemiseen korkeakoulujen, yliopistojen
tai muiden oppilaitosten toimintaan.                                           

Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston kokoonpanoksi seuraavaa:                  

Jäsen                                 Toimikausi päättyy                       

Juha-Matti Alaranta                   2012                                     
Juho Anttikoski                       2013                                     
Mika Asunmaa                          2013                                     
Lassi-Antti Haarala                   2012                                     
Juhani Herrala                        2013                                     
Henrik Holm                           2012                                     
Veli Hyttinen                         2013                                     
Pasi Ingalsuo                         2011                                     
Juha Kiviniemi                        2011                                     
Veli Koivisto                         2011                                     
Teuvo Mutanen                         2011                                     
Mika Niku                             2012                                     
Seppo Paavola                         2012                                     
Heikki Panula                         2013                                     
Pekka Parikka                         2011                                     
Ari Pirkola                           2013                                     
Juho Tervonen                         2012                                     
Tomi Toivanen                         2012                                     
Timo Tuhkasaari                       2011                                     
yhteensä 19 jäsentä.                                                           


Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten, varapuheenjohtajan ja     
puheenjohtajan palkkiot pidetään ennallaan. Palkkiot ovat 250 euroa/kokous,    
työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 250 euroa,               
hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 3000 euroa kuukaudessa ja          
varapuheenjohtajan palkkio 1500 euroa kuukaudessa.                             

Hallituksen voimassa olevat antivaltuudet ja valtuudet erityisten oikeuksien   
antamisesta                                                                    

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä     
enintään 12.800.000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen  
annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.    
Valtuutusta käytetään mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön           
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai   
toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin         
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.                                          

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä       
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen 
ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin   
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin,    
oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää     
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon        
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden             
enimmäismäärästä.                                                              

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2009 hallitukselle antaman    
antivaltuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen           
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2011 saakka.                      


Omien osakkeiden hankinta ja voimassa olevat valtuutukset                      

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.800.000 yhtiön oman    
A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan  
pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain         
määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön   
omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa       
yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,   
investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön      
pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä 
pidettäväksi tai mitätöitäväksi.                                               

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa        
suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä    
hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX     
Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus         
valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.  

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2009 hallitukselle antaman    
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan  
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2011   
saakka.                                                                        


Yhtiöjärjestyksen muutos                                                       

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdottamat muutokset yhtiöjärjestykseen.      
Yhtiöjärjestyksen 13 § ja 15 § muutettiin kuulumaan seuraavasti:               

13 § Yhtiökokousten pitopaikka, kokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen         

Yhtiön yhtiökokoukset pidetään joko Kuopiossa tai Helsingissä. Kutsu           
yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja 
pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3)   
viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9)
päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää      
julkaista kutsun tai tiedoksiannon kutsun toimittamisesta yhdessä tai useammassa
hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai muulla           
päättämällään tavalla. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua              
yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.  

15 § Arvo-osuusjärjestelmä                                                     
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.                              TUNNUSLUVUT                                                                    

milj. EUR                                               1-6/10   1-6/09  1-12/09

Oma pääoma/osake, EUR                                    15,90    14,89    15,39
Korolliset velat                                         444,1    448,8    425,8
                                                                               
Omavaraisuusaste, %                                       40,4     38,7     39,7
Velkaantumisaste, %                                       98,3    106,2     97,5
                                                                               
Nettovelkaantumisaste, %                                  95,8    100,3     89,4
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin                    27,1     16,6     33,0
                                                                               
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, %                       4,4      2,6      2,5
                                                                               
Henkilöstö keskimäärin                                   5 812    6 546    6 214
                                                                               

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet                                         

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin        
mukaisesti. Atria on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja   
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2009 kuitenkin siten, että   
konserni on 1.1.2010 alkaen ottanut käyttöön vuositilintilinpäätöksen 2009     
laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet ja uudistetut          
standardit, joilla ei ole ollut olennaista vaikutusta katsauskaudella          
esitettyihin lukuihin.                                                         

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja          
ne on esitetty vuositilinpäätöksessä 2009. Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot
ovat tilintarkastamattomia.                                                    


ATRIA OYJ -KONSERNI                                                            

KONSERNITASE                                                                   

Varat                                                                          

milj. EUR                                             30.06.10 30.06.09 31.12.09

Pitkäaikaiset varat                                                            
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet                    485,9    477,3    469,1
Liikearvo                                               167,8    152,2    157,8
Muut aineettomat hyödykkeet                              73,1     69,1     70,0
Osuudet yhteis- ja                                                            
osakkuusyhtiöissä                                        10,5      6,8      7,4
Muut rahoitusvarat                                        2,3      2,3      2,3
Lainasaamiset ja                                                              
muut saamiset                                            16,8     13,9     14,5
Laskennalliset verosaamiset                               9,0      5,9      6,7
Yhteensä                                                 765,4    727,5    727,8

Lyhytaikaiset varat                                                            
Vaihto-omaisuus                                         113,3    107,9    115,6
Myyntisaamiset ja                                                             
muut saamiset                                           218,8    219,8    212,6
Rahat ja pankkisaamiset                                  11,0     24,9     35,3
Yhteensä                                                 343,1    352,6    363,5

Myytävänä olevat pitkäaikaiset                                                 
omaisuuserät                                              10,3     11,0     10,0

Varat yhteensä                                         1 118,8  1 091,1  1 101,3


Oma pääoma ja velat                                                            

milj. EUR                                             30.06.10 30.06.09 31.12.09

Oma pääoma                                               451,9    422,5    436,9

Pitkäaikaiset velat                                                            
Korolliset rahoitusvelat                                314,1    342,9    318,9
Laskennalliset verovelat                                 43,8     41,3     41,2
Muut korottomat velat                                     1,7      0,4      1,3
Yhteensä                                                 359,6    384,6    361,4

Lyhytaikaiset velat                                                            
Korolliset rahoitusvelat                                129,9    105,8    106,9
Ostovelat ja muut velat                                 177,4    178,2    196,1
Yhteensä                                                 307,3    284,0    303,0

Velat yhteensä                                           666,9    668,6    664,4

Oma pääoma ja velat yhteensä                           1 118,8  1 091,1  1 101,3
KONSERNITULOSLASKELMA                                                          

milj. EUR                             4-6/10   4-6/09   1-6/10   1-6/09  1-12/09

Liikevaihto                            317,0    337,4    622,9    648,1  1 316,0

Myytyjä suoritteita                                                            
vastaavat kulut                       -279,0   -294,6   -550,8   -573,5 -1 151,0
Bruttokate                              38,0     42,8     72,1     74,6    165,0

Myynnin ja                                                                     
markkinoinnin kulut                    -21,7    -20,9    -40,4    -38,0    -77,7
Hallinnon kulut                        -12,4    -12,0    -24,7    -25,9    -47,7
Liiketoiminnan                                                                 
muut tuotot                              1,4      1,0      2,2      2,0      4,6
Liiketoiminnan                                                                 
muut kulut                              -0,6     -3,8     -3,5     -5,9    -16,7
Liikevoitto                              4,7      7,1      5,7      6,8     27,5

Rahoitusnetto                           -1,6     -3,2     -5,0     -8,5    -12,4
Osuus osakkuusyhtiöiden                                                        
tuloksista                               0,4      0,5      1,0      0,6      1,4
Voitto ennen veroja                      3,5      4,4      1,7     -1,1     16,5

Tuloverot                               -0,3     -1,8     -0,3     -0,3     -9,1
Tilikauden tulos                         3,2      2,6      1,4     -1,4      7,4

Tilikauden tuloksen jakaantuminen:                                             
Emoyhtiön                                                                      
omistajille                              2,9      2,5      0,9     -1,6      7,0
Määräysvallattomille                                                           
omistajille                              0,3      0,1      0,5      0,2      0,4
Yhteensä                                 3,2      2,6      1,4     -1,4      7,4

Laimentamaton                                                                  
tulos/osake, ¬                          0,10     0,09     0,03    -0,06     0,25

Laimennusvaikutuksella oikaistu                                                
tulos/osake, ¬                          0,10     0,09     0,03    -0,06     0,25


LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA                                                    

milj. EUR                             4-6/10   4-6/09   1-6/10   1-6/09  1-12/09

Tilikauden tulos                         3,2      2,6      1,4     -1,4      7,4

Muut laajan tuloksen erät                                                      
verojen jälkeen:                                                               
Rahavirran suojaus                       0,6               0,0              -1,4
Nettosijoituksen suojaus                                                    -0,3
Muuntoerot                              12,2      4,0     20,7     -4,8      2,5
Tilikauden                                                                     
laaja tulos                             16,0      6,6     22,1     -6,2      8,2

Laajan tuloksen jakaantuminen:                                                 
Emoyhtiön                                                                      
omistajille                             15,7      6,5     21,6     -6,4      7,8
Määräysvallattomille                                                           
omistajille                              0,3      0,1      0,5      0,2      0,4
Yhteensä                                16,0      6,6     22,1     -6,2      8,2
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                                              

milj. EUR       Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma           Mää-   Oma  
                                                                   räys-  pääoma
                                                                   val-   yht. 
                Osa-  Yli-    Muut   SVOP Omat  Muun- Kerty- Yht.  latto-      
                ke-   kurs-   rahas-   *) osak- to-   neet         mien        
                pää-  si ra-  tot         keet  erot  voitto       osuus       
                oma   hasto                           varat                    

Oma pääoma                                                                     
1.1.2009          48,1  138,5   0,1 110,3  -0,5 -33,4   170,5 433,5   1,4  434,9

Tilikauden                                                                     
laaja tulos                                      -4,8    -1,6  -6,4   0,2   -6,2
Osakepalkkiot                         0,2                       0,2          0,2
Omien osakkeiden                                                               
hankinta                                   -0,7                -0,7         -0,7
Osingonjako                                              -5,7  -5,7         -5,7

Oma pääoma                                                                     
30.6.2009         48,1  138,5   0,1 110,5  -1,2 -38,2   163,2 420,9   1,6  422,5

Oma pääoma                                                                     
1.1.2010          48,1  138,5  -1,7 110,6  -1,3 -31,0   171,9 435,1   1,8  436,9

Tilikauden                                                                     
laaja tulos                                      20,7     0,9  21,6   0,5   22,1
Osingonjako                                              -7,1  -7,1         -7,1

Oma pääoma                                                                     
30.6.2010         48,1  138,5  -1,7 110,6  -1,3 -10,3   165,7 449,6   2,3  451,9
*) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                                      


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                                                    
milj. EUR                                               1-6/10   1-6/09  1-12/09

Liiketoiminta rahavirta                                                        
Liiketoiminnan                                                                
rahavirta                                                20,2     24,9     92,7
Rahoituserät                                                                  
ja verot                                                -16,6    -15,0    -31,0
Liiketoiminnan raha-                                                           
virta yhteensä                                             3,6      9,9     61,7

Investointien rahavirta                                                        
Aineelliset ja aineettomat                                                    
hyödykkeet                                              -24,1    -15,7    -32,3
Sijoitukset                                              -4,7     -2,2     -1,8
Investointien rahavirta yhteensä                         -28,8    -17,9    -34,1

Rahoituksen rahavirta                                                          
Lainojen nostot                                          29,5     28,4     41,8
Lainojen maksut                                         -22,5    -26,2    -64,8
Osinkojen maksut                                         -7,1     -5,7     -5,7
Omien osakkeiden                                                              
hankinta                                                          -0,7     -0,7
Rahoituksen rahavirta                                     -0,1     -4,2    -29,4

Rahavarojen muutos                                       -25,3    -12,2     -1,8


TOIMINTASEGMENTIT                                                              

milj. EUR                             4-6/10   4-6/09   1-6/10   1-6/09  1-12/09

Liikevaihto                                                                    
Suomi                                 178,9    201,6    358,0    383,6    781,9
Skandinavia                            99,7    103,3    194,7    202,0    405,2
Venäjä                                 34,4     27,9     63,3     54,4    113,0
Baltia                                  9,8     10,5     17,5     19,3     37,5
Eliminoinnit                           -5,8     -5,9    -10,6    -11,2    -21,6
Yhteensä                               317,0    337,4    622,9    648,1  1 316,0

Liikevoitto                                                                    
Suomi                                   6,0     10,7     10,9     17,8     42,9
Skandinavia                             3,3      0,6      4,0      1,9     10,0
Venäjä                                 -2,7     -1,9     -4,9     -8,9     -9,8
Baltia                                 -0,8     -1,5     -2,1     -2,5    -12,6
Kohdistamattomat                       -1,1     -0,8     -2,2     -1,5     -3,0
Yhteensä                                 4,7      7,1      5,7      6,8     27,5

ROCE *                                                                         
Suomi                                                   8,9 %    9,9 %   10,2 %
Skandinavia                                             4,7 %    1,8 %    4,0 %
Venäjä                                                 -3,8 %   -9,3 %   -6,9 %
Baltia                                                -28,6 %   -8,0 %  -26,5 %
Konserni                                                3,0 %    3,1 %    3,1 %

* Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) % =                                        
  Liikevoitto (12 kk liukuva) / Sitoutunut pääoma                              
  (12 kk liukuva, keskimäärin)*100                                             

Investoinnit                                                                   
Suomi                                   4,0      4,0      6,2      6,8     14,2
Skandinavia                             2,6      0,8      4,4      2,1      5,3
Venäjä                                  4,4      2,7     16,2      6,6     11,9
Baltia                                  0,2      0,5      0,3      1,1      1,6
Yhteensä                                11,2      8,0     27,1     16,6     33,0

Poistot                                                                        
Suomi                                   7,3      7,6     14,6     15,1     29,7
Skandinavia                             2,9      3,1      5,8      5,7     12,0
Venäjä                                  1,9      1,3      3,6      2,9      6,4
Baltia                                  0,8      1,0      1,6      1,8     10,5
Yhteensä                                12,9     13,0     25,6     25,5     58,6


VASTUUT                                                                        

milj. EUR                                              30.6.10  30.6.09 31.12.09

Velat, joiden vakuudeksi on annettu                                            
kiinnityksiä tai muita vakuuksia                                               
Lainat rahoituslaitoksilta                                6,6      5,3      6,0
Eläkelainat                                               4,6      4,3      4,2
Yhteensä                                                  11,2      9,6     10,2

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja                                         
muut vakuudet                                                                  
Kiinteistökiinnitykset                                    6,6      6,6      6,7
Yrityskiinnitykset                                        3,1      5,5      3,1
Yhteensä                                                   9,7     12,1      9,8

Taseeseen sisältymättömät vastuu-                                              
sitoumukset                                                                    
Takaukset                                                 0,7     12,8      0,8


ATRIA OYJ                                                                      
Hallitus                                                                       

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p. 050 2582.               

JAKELU                                                                         
Nasdaq OMX Helsinki Oy                                                         
Keskeiset tiedotusvälineet                                                     
www.atriagroup.com                                                             

Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme        
www.atriagroup.com


Liitteet: 1 
Lähde: OMX Company News Service