Tiedotteet

Atria Oyj uudistaa strategiaansa ja toteuttaa toimenkuvamuutoksia johdossa

1.10.2010 09:57

Atria Oyj terävöittää liiketoiminnan tavoitteitaan ja strategiaansa sekä samalla
uudistaa konsernin johtoryhmän toimintamallia. Tärkeimpinä tavoitteina ovat
kansainvälisten toimintojen kannattavuuden merkittävä parannus, markkina-aseman
vahvistaminen ja orgaaninen kasvu. Atria Oyj on määritellyt uudistetussa
strategiassaan, että Atrian pitkän tähtäimen kilpailuetu rakennetaan
tuotejohtajuuden varaan. Tuotejohtajuus sisältää pitkäjänteistä tuotemerkkien
vahvistamista sekä panostamista tuotekehitykseen ja kuluttajatuntemuksen
lisäämiseen. Erityisenä painopisteenä ovat sekä leivänpäällis- että Atria
Concept -liiketoiminnat.

Uudessa organisaatiossa konsernitason toiminnot ja niiden vastuuhenkilöt ovat:

- Liharaaka-aineen ostot ja Atria Concept, johtaja Juha Gröhn
- Laatu, tuoteturvallisuus ja vastuullisuus, johtaja Merja Leino
- Tuotejohtajuus, johtaja Jarmo Lindholm
- Strategiaprosessi, johtaja Pasi Luostarinen
- Alkutuotanto, johtaja Juha Ruohola
- Ostotoiminta, ohjaus, logistiikka ja tietohallinto, johtaja Jukka Mäntykivi
- Talous & hallinto, johtaja Tomas Back
- Henkilöstö, henkilöstöjohtaja nimitetään myöhemmin.

Atria Oyj:n toimitusjohtaja on Matti Tikkakoski. Tuotejohtajuus ja
Strategiaprosessi ovat uusia konsernitoimintoja. Tuotejohtajuus sisältää
brandien hallinnan, tuotekehityksen ja tuoteryhmähallinnan toiminnot
konsernissa. Strategiaprosessista vastaava johtaja vastaa strategiaprosessien
läpiviennistä ja seurannasta konsernissa.

Liiketoiminta-alueiden johtajat ovat:

- Atria Suomi - Matti Tikkakoski
- Atria Skandinavia - Juha Gröhn
- Atria Venäjä - Juha Ruohola
- Atria Baltia - Tomas Back


ATRIA OYJ
Matti Tikkakoski
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p. 050 2582.


JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com


Source: Millistream