Tiedotteet

Atria kirjaa arvonalentumistappioita Venäjän liikearvosta ja heikentää konsernin

16.10.2010 11:39

Atria Venäjän liikearvon arvonalentumistestauksen tuloksena yhtiön             
hallitus on päättänyt, että Atria Venäjä kirjaa yhteensä 10,4 miljoonan euron  
liikearvoon kohdistuvat arvonalennukset. Arvonalennuksilla ei ole              
rahavirtavaikutusta, ja ne kirjataan kauden Q3/2010 tulokseen kertaluonteisena 
eränä.                                                                         

Liharaaka-aineiden hinnat Venäjällä ovat nousseet elo-syyskuussa merkittävästi.
Hintojen nousun arvioidaan jatkuvan voimakkaana koko loppuvuoden ajan, mikä    
edelleen heikentää Atria Venäjän tulosnäkymiä. Raaka-aineiden hintojen nousu   
pyritään siirtämään lopputuotteiden hintoihin, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti
Q4/2010 liikevaihdon kehitykseen.                                              

Atria Venäjän arvonalentumistappioiden ja heikentyneen tulosnäkymän vuoksi     
konsernin koko vuoden 2010 liikevoiton arvioidaan olevan vuoden 2009           
liikevoittoa alhaisempi. Myös konsernin liikevaihdon ennustetaan jäävän jonkin 
verran viime vuoden tasosta. Aiemmin Atria on arvioinut koko konsernin         
liikevoiton ja liikevaihdon vuodelle 2010 olevan edellisvuoden tasolla.        

Atria julkaisee Q3/2010 tulosraportin 27.10.2010.                              

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p.050 2582.                


ATRIA OYJ                                                                      
Matti Tikkakoski                                                               
toimitusjohtaja                                                                


JAKELU                                                                         
Nasdaq OMX Helsinki Oy                                                         
Keskeiset tiedotusvälineet                                                     
www.atriagroup.com