Blogi: Voitamme yhdessä tulevaisuuden haasteet

Blogi: Voitamme yhdessä tulevaisuuden haasteet

ARTIKKELI LISÄTTY 20.7.2016

Mitkä muutostrendit jylläävät nyt kaupan ja teollisuuden myynnissä?  

Kauppa keskittyy edelleen ja asiakkaidemme ostovoima kasvaa. Väestö muuttaa enenevässä määrin kaupunkeihin. Digitalisoituminen on vauhdikasta, jonka seurauksena kuluttajien tiedonsaanti ja valinnan mahdollisuudet ovat aivan eri luokkaa kuin vain pari vuotta sitten. Kuluttajat ovat aikaisempaa vaativampia ja yksilöiden tarpeiden korostumisen myötä kysyntä polarisoituu edelleen.

Erilaiset ruokamuodit nousevat ja laskevat nopealla syklillä. Toisaalta pinnan alla kulkee jatkuvia, varsin pysyviä kulutustarpeita ja -tottumuksia. Edellä mainitut asiat vaikuttavat siihen, että myyntityö monimutkaistuu tulevaisuudessa. Menestyäkseen markkinoilla kaupan toimijoiden on aikaisempaa enemmän nojauduttava päätöksissään tietoon.   

Atria on iso ja merkittävä elintarvikealan toimija. Erinomaisten ruokatuotteiden lisäksi voimme tarjota kaupalle tärkeätä informaatiota edustamistamme tuoteryhmistä. Yksi menestyksen kulmakivistä on, että tunnemme omat tuoteryhmämme parhaiten. Olemme panostaneet vahvasti markkinatiedon keräämiseen.

Erinomaisten ruokatuotteiden lisäksi voimme tarjota kaupalle tärkeätä informaatiota edustamistamme tuoteryhmistä.

Tieto itsessään ei tietenkään riitä, vaan informaatiosta on kaivettava oleellinen; ne asiat, jotka kiinnostavat asiakkaitamme - jokaiselle omat juttunsa. Meidän tehtävämme on poimia niitä elementtejä, jotka alamme tuoteryhmissä auttavat kauppoja myymään tuotteitaan ja palveluitaan omille asiakkailleen, suomalaisille kuluttajille. Viisaasti tätä tietoa käyttämällä asiakkaammekin menestyvät entistä paremmin.

Meidän tehtävämme on poimia niitä elementtejä, jotka alamme tuoteryhmissä auttavat kauppoja myymään tuotteitaan ja palveluitaan omille asiakkailleen, suomalaisille kuluttajille.

Vaikka kaupan ala keskittyy enenevässä määrin, kaupparyhmät pyrkivät erilaistamaan tarjontaansa. Myös saman kaupparyhmän sisällä olevat eri liiketyypit profiloituvat voimakkaasti vaikkapa sijaintiinsa perustuen. Profilointipäätöksiä ei tehdä arvauspelillä, vaan niiden perustana on kaupan omaa vankkaa tutkimusta ja analyysiä. Kun teemme kaupan kanssa yhdessä molempien tietoon pohjautuvaa analyysia, voidaan puhua aidosti tiedolla johtamisesta. Se on fiksujen yritysten hyvä yhteinen päämäärä.

Alkuperäinen teksti on ilmestynyt Atria-blogissa. Tekstiä on editoitu.

Lue lisää blogikirjoituksia