Uusi siipikarjatehdas on hurja hukkalämmön hyödyntäjä

Atrian siipikarjainvestointi 2024

Uusi siipikarjatehdas on hurja hukkalämmön hyödyntäjä

Uuden siipikarjatehtaan rakennustyöt on aloitettu, ensimmäiset valut tehty ja rakennus alkaa nousta ylöspäin. Myös pihaviemäröinnit ja muut maanrakennustyöt etenevät aikataulussa.

Tehdasrakennuksen viereen nousee erillinen energiakeskus, jonka kautta kaikki käyttöhyödykkeet syötetään tehtaaseen. Energiakeskuksen toiminnoilla ja uusimpien energiainnovaatioiden avulla varmistetaan optimaaliset tuotanto-olosuhteet tehokkaasti ja puhtaasti.

Atrian tavoitteena on vähentää merkittävästi energiankulutusta tuotannossa sekä olla kokonaan hiilineutraali ruokaketju vuoteen 2035 mennessä. Energiasuunnittelulla onkin ollut tärkeä rooli tehdasprojektissa.

Uudessa tehtaassa hukkalämmön hyödyntäminen viedään pidemmälle kuin koskaan aikaisemmin. Tekninen päällikkö Eero Yliselän mukaan jopa 75 prosenttia kaikesta lämmöntarpeesta saadaan katettua hukkalämmöllä.

– Voidaan saada enemmänkin, mutta 75 prosentista lähdetään, hän kertoo.

Hukkalämpöä otetaan talteen paineilma- ja kylmäkompressoreista sekä ilmanvaihdosta. Lämmön talteenottoa tehostetaan lisäksi lämpöpumpuilla.

– Käytännössä kaikki se lämpö, joka muuten karkaisi ulkoilmaan, otetaan kiinni ja hyödynnetään, selventää Eero, jonka mukaan kerättyä hukkalämpöä käytetään pesuvesien ja tilojen lämmityksessä.

Projektipäällikkö Pasi-Aatos Karin mukaan erilliseen energiakeskukseen keskitetään laitoksen lämmön- ja kylmäntuotanto sekä lämmön talteenotto ja  sähkönjakelu.

Vanha keksintö, uudet mausteet

Käyttöpäällikkö Timo Kalliomaa kertoo, ettei hukkalämmön hyödyntäminen ole Atrialla suinkaan mikään uusi keksintö. 

– Sitä on otettu talteen ja hyödynnetty jo parikymmentä vuotta, koko ajan enenevässä määrin sitä mukaa kun tekniikka on mahdollistanut talteenoton lisäämisen.

Koska tehdas on tällainen iso jääkaappi, hukkalämpöä syntyy paljon. Entiseen verrattuna uusi, tehokkuutta lisäävä menetelmä on lämpöpumppujen ja käyttövesisäiliöiden hyödyntäminen.

– Mitä tehokkaammin lämpövirtoja pystytään käyttämään hyödyksi, sitä vähemmän tarvitaan ulkopuolelta ostettua energiaa ja sitä enemmän syntyy kustannussäästöjä. Samalla vähenevät myös lämmöntuotannosta syntyvät hiilidioksidipäästöt, summaavat Eero, Pasi-Aatos ja Timo.

Lämpöä saadaan talteen kaikkein tehokkaammin kesäaikaan, kun kylmäntuotannon tarve on suurimmillaan.

Siipikarjatehtaan läheiselle metsäalueelle tehdään myös uusi, viiden megawatin aurinkovoimala, joka palvelee koko tehdasaluetta.

Haastavaa ja mielenkiintoista työtä

Pasi-Aatos tuli taloon kymmenen kuukautta sitten ja on ollut alusta saakka tiukasti mukana siipikarjatehtaan suunnittelussa. Energiaratkaisujen valinnassa häntä ovat sparranneet omien toimiensa ohessa atrialaiset konkarit Timo ja Eero.

– Tämän tiimin tarkoituksena on katsoa asioita monelta eri kantilta ja tuoda suunnitteluun erilaisia näkemyksiä, jotta ratkaisusta saataisiin paras mahdollinen, sanoo Pasi-Aatos.

Ja mistä tiimi sitten ammentaa hyvän mielen energiaa?

– On niin mielenkiintoista juosta matkassa mukana, kun tekniikka muuttuu ja olosuhdevaatimukset kiristyvät, toteaa 20 vuotta talossa työskennellyt Timo.

Pasi-Aatos kertoo nauttivansa haasteiden ratkomisesta.

– Siitä saan motivaatiota.

Kolme vuotta sitten atrialaisena aloittanut Eero taas innostuu uusien ja fiksujen ratkaisujen kehittämisestä ja löytämisestä.

– Energia-alalla kehitys nopeutuu ja koko ajan tulee entistä älykkäämpiä ratkaisuja, joissa automaatio tulee olemaan tärkeässä osassa.

Energiatiimin työ jatkuu, kunnes laitoksen käyttöönoton jälkeen kaikki järjestelmät on viritetty ja hienosäädetty niin, että päästään parhaaseen mahdolliseen hyötysuhteeseen.

– Tämä on hieno projekti, kolmikko vakuuttaa.

 

Teksi: Pirjo Latva-Mantila
Kuvat: Tuukka Kiviranta