Uuden tehtaan rakentaminen Nurmoon käynnistyy

Uuden tehtaan rakentaminen Nurmoon käynnistyy

Uuden tehtaan rakentaminen Nurmoon käynnistyy

Atria vahvisti lokakuussa päätöksensä investoida uuteen siipikarjayksikköön. Nurmontuotantolaitoksen yhteyteen rakennettavan tehtaan investoinnin arvo on noin 155 miljoonaa euroa. Kokoluokassaan investointi on historiallinen ja Atrialle äärimmäisen tärkeä. Uusi tehdas sisältää teurastus-, leikkuu- ja pakkausprosessien rakentamisen. 

Hanke ulottuu vuoteen 2024 ja se sisältää lukuisia suunnittelu- ja kilpailutusvaiheita. Millaiset ovat hankkeen seuraavat askelmerkit projektijohtaja Reijo Äijö?

– Seuraavaksi tähdätään rakentamisen aloitukseen. Prosessin vaatimusten määrittelyn tarkentaminen ja päätökset päälaitetoimittajista ovat tavoitteena tämän kevään aikana. Prosessi on kuitenkin se, jonka ympärille tämä kokonaisuus rakentuu. Sitä kautta sieltä tulevat vaatimukset määrittävät rakentamista ja talotekniikkaa. Sen vuoksi prosessi on tärkeä saada määriteltyä tarvittavalle tasolle mahdollisimman pian, kertoo Reijo Äijö.

Osaamista ja kykyä reagoida

Varsinainen tehtaan rakentaminen alkaa vaiheittain. Lähtökohta on, että toteutuksesta tulee Atrialle kilpailuvaltti vuosiksi eteenpäin. Uuden tehtaan rakentamisella on tavoite vastata siipikarjanlihan kulutuksen kasvuun ja vahvistaa Atrian asemaa siipikarjatuotteiden markkinajohtajana. Hankkeen myötä Atria Suomen siipikarjan tuotantokapasiteetti lisääntyy noin 40 prosenttia. Se antaa mahdollisuuksia lisätä myös siipikarjatuotteiden vientiä.

– Itse uskon täysin, että nyt aluillaan oleva projekti pystytään toteuttamaan hallitusti ja lopputulos on odotusten mukainen. Tämä näkemykseni perustuu tietoon siitä, että meillä on käytettävissä eri osa-alueille erittäin osaavaa porukkaa. Kokemuksesta myös tiedämme, kuinka paljon resursseja tarvitaan eri vaiheisiin, jotta toteutuminen pystytään varmistamaan. Kyky reagoida muuttuviin tarpeisiin eri vaiheiden välillä tulee olemaan varmasti yksi menestyksen avain, Reijo arvioi.

--------

Reijo Äijö: Fiilikset ovat erittäin hyvät

Atria Suomen tekninen johtaja Reijo Äijö toimii Siipikarja 2024 -hankkeen projektinjohtajana. Reijon vastuulla on koko hankkeen tekninen toteutus ja hankeen käytännön hallinta. Käytännössä tekninen toteutus jakautuu prosessin toteuttamiseen, varsinaiseen rakentamiseen sekä talotekniikkaan. Reijon odotukset Atrian hankkeesta ovat hyvät ja luottavaiset.

– Hanke on Atrialla ainutlaatuinen ja siksikin fiilikset ovat erittäin hyvät. Atrialaisten
osaamisella, kokemuksella ja reagointikyvyllä lopputulos on varmasti odotusten mukainen, Reijo kertoo.

Reijo on työskennellyt Atrialla vuodesta 2007 ja hänelle on karttunut kokemusta useista isoista investointiprojekteista eri rooleissa. Merkittävimpinä osavastuut Pietarin lihavalmistetehtaassa ja Kauhajoen nautateurastamossa. Lisäksi Reijo on toiminut tuotantopäällikkönä nauta- ja siipikarjatehtailla.