Uuden tehtaan maanrakennustyöt alkavat

Uuden tehtaan maanrakennustyöt alkavat

Uuden tehtaan maanrakennustyöt alkavat

Uuden siipikarjatehtaan rakentaminen etenee aikataulussa. Pian se myös näkyy ja kuuluu, sillä maanrakennustyöt alkavat kevättalvella.

Siipikarjatuotannon johtaja ja Siipikarja 2024 -ohjausryhmän jäsen Tommi Leikkari kertoo maanrakennustöiden tietävän henkilökunnalle hieman nykyistä pidempää kävelymatkaa parkkipaikalta omalle työpisteelle.

– Parhaillaan täällä suunnitellaan uusia väliaikaisia kulkureittejä työmaan ohi pukutiloihin. Niitä rakennetaan, jotta voidaan taata työntekijöiden turvallisuus. Työmaa on käytännössä laajuudeltaan niin iso, että se tulee näkymään muutoksina niin parkkipaikalla kuin kulkureiteillä, kertoo Tommi.

Tuotantolaitos uusine teurastus-, leikkuu- ja pakkauslinjoineen on määrä saada
valmiiksi vuonna 2024. Nurmon tehtaan tontilla tehdään historiaa, sillä kyse on Atrian historian suurimmasta investointihankkeesta, joka kasvattaa Atria Suomen siipikarjan tuotantokapasiteettia noin 40 prosenttia.

Arvokasta kokemustietoa Siipikarjatehdasta suunnitteleva organisaatio tarvitsee Tommin mukaan kaiken mahdollisen, kokemukseen perustuvan tiedon tuotannosta, jotta laitokseen saadaan valittua parhaat ratkaisut. Tommin sekä tuotantopäälliköiden Kalle Kultalahden ja Jussi Raution lisäksi myös tuotannon projektipäällikkö Tommi Kumpulainen on ollut tiiviisti mukana hankkeessa. Hänen johdollaan on koottu tietoa suunnittelun tueksi monissa tuotannon eri työryhmissä ja työpajoissa.

– Tuotannon työpajoissa onkin saatu työntekijöiltä arvokasta tietoa, jota tarvitaan,
kun määritellään laite- ja hankintavaatimuksia. Näitä tietoja on hyödynnetty
omissa suunnittelukokouksissa ja laitevalmistajien kanssa käydyissä prosessin määrittelypalavereissa.

Mietinnöissä on pitänyt huomioida myös valtava määrä eläinten hyvinvointiin, lihantarkastukseen, työturvallisuuteen, henkilö ja materiaaliliikenteeseen, tehokkuuteen, hävikinhallintaan, jäljitettävyyteen ja säilyvyyteen liittyviä tekijöitä.

Hyvällä asenteella

Tommin mukaan suurimmat haasteet liittyvät aikatauluttamiseen.

– Siihen, että saadaan aikaa tehdä kaikki asiat. Hyvin ollaan pärjätty, mutta toki työmäärä on iso. Olennaisen tärkeää on ollut varmistaa myös normaalin liiketoiminnan ja tuotannon sujuminen tässä rinnalla.

Koko porukka on tehnyt työtä hankkeen eteen tosi hyvällä asenteella.

-----

Tommi Leikkari: Hieno ja kokenut porukka

Atria Suomen siipikarjatuotannon johtaja Tommi Leikkari osallistui organisaationsa
kanssa jo Siipikarja 2024 -hankkeen esisuunnitteluvaiheeseen. Sitä mukaa kun hanke on edennyt ja tarkentunut, ryhmään on tullut lisää asiantuntijoita talon sisältä.

– Olen tosi iloinen, että meillä on näin kokenut porukka tätä tekemässä. Mukana on henkilöitä, jotka ovat työskennelleet jo vuosia siipikarjan liiketoiminta-alueella eri rooleissa. On mahtavaa, että pystymme hyödyntämään sitä kokemuspohjaa uuden tehtaan rakentamisessa.

– Minulla on vahva usko siihen, että tällä työryhmällä me pystytään rakentamaan
hieno ja kilpailukykyinen laitos, jolla luodaan tulevaisuuden menestystekijöitä
Atrialle.

Tommi aloitti työt Atrialla 15 vuotta sitten siipikarjatehtaan kunnossapidossa. Hän on työskennellyt logistiikassa ja toimi haltuunoton projektivastaavana, kun Sahalahden teurastustoiminnat siirtyivät Atrialle 2014.

Nykyisessä tehtävässään hän vastaa Atria Suomen logistisista toiminnoista,
siipikarjatuotannosta ja suorista materiaaliostoista.