Jokainen voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen

Jokainen voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen

ARTIKKELI LISÄTTY 28.6.2018

Kierrätän kotona aktiivisesti, kaiken mahdollisen tavaran. Lajittelen jätteet ja pyrin kunnioittamaan luontoa. Minulle suomalainen metsä, pellot, järvet ja meret ovat vaalimisen arvoisia aarteita. On tärkeää ymmärtää, että ilmastonmuutos vaikuttaa ihan jokaisen meidän elämään.

On tärkeää ymmärtää, että ilmastonmuutos vaikuttaa ihan jokaisen meidän elämään.

Toki ilmastonmuutoksen toteutumisesta on monta - vastakkaistakin - skenaariota, mutta joka tapauksessa on syytä toimia sitä ehkäisevästi. Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa tulevaan kehitykseen. Siitä kertoo myös Atrian Kädenjälki -ohjelma. Jokaisella on oma kädenjälki.

Suurimmat vastuullisuuteen liittyvät kysymykset, jotka globaalistikin keskusteluttavat, ovat ilmastonmuutos ja muovijäte. Atrian Kädenjälki -ohjelma sisältää erilaisia ilmastovastuullisia projekteja, mm. Atrian Aurinko -aurinkosähköpuisto, ympäristökuorman vähentäminen tuotantolaitoksissa, ruokahävikin vähentäminen koko elintarvikeketjussa, raaka-ainehävikin minimointi, biojätteen uudet käsittelytavat jne.

Ilmastolla on merkittävä painoarvo Atrian vastuullisuusstrategiassa. Haluamme vaikuttaa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen koko ketjun osalta. Tämä vaatii pitkäjänteistä sitoutumista tavoitteisiin. Atria haluaa kantaa vastuunsa suomalaisen elintarvikeketjun vastuullisessa rakentamisessa ja kehittämisessä.

Ilmastolla on merkittävä painoarvo Atrian vastuullisuusstrategiassa. Haluamme vaikuttaa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen koko ketjun osalta.

Atrian Aurinko on hyvä esimerkki siitä, kuinka Atria aktiivisesti hakee uusia hiilineutraaleja uusiutuvaan energiaan perustuvia ratkaisuja. Polku täysin hiilineutraaliin tuotantoon on ehkä pitkä, mutta aurinkovoiman käyttö on yksi askel eteenpäin.